čtvrtek 23. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Poslanci Evropského parlamentu píší Václavu Havlovi:
 • Postižení českou policejní brutalitou musejí dostat odškodnění Dopis řediteli Městské policie, Praha:
 • Zásah na Ladronce: vysvětlete osm případů, kdy Městská policie porušila zákon (Tomáš Pecina) Česká republika: antikomunismus a emocionální manipulace:
 • Jak získávají politické strany v českém prostředí od pádu komunismu volební legitimitu? (Jan Čulík pro pražskou konferenci CEFRES) Zdravotnictví:
 • Platy lékařů pracujících v nemocnicích (Milan Kubek, předseda LOK) Přistěhovalectví:
 • Evropská komise připravuje plán pro příjem přistěhovalců do Evropy) Desáté výročí pádu Margaret Thatcherové:
 • Geffrey Howe: Způsobil jsem pád Margaret Thatcherové, ale zachránil jsem tím thatcherismus Oznámení:
 • Kdo jsou noví vedoucí činitelé RRTV
 • České centrum v Londýně otevírá nově renovované prostory výstavou díla Františka Skály  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • V evropských zemích bude muset vzniknout multikulturní společnost

  Evropská komise připravuje plán pro příjem přistěhovalců do Evropy

  Evropská komise zamýšlí požádat členské země Evropské unie, aby předpověděly, kolik přistěhovalců chtějí v budoucnu přijmout a jakou by měli mít kvalifikaci. Je to prvním krokem k vytváření společné přistěhovalecké politiky Evropské unie, napsal ve středu 22. listopadu deník Financial Times.

  Komise včera zahájila debatu o přistěhovalectví a o tom, jak by Evropská unie mohla zvýšit klesající počet obyvatelstva svých zemí.

  Rozhodnutí přijmout centrální, společnou imigrační politiku Evropské unie bude považováno za kontroverzní. Diskusní dokument Evropské komise to přiznává a argumentuje: "Proaktivní imigrační politika bude vyžadovat silné politické vedení. Vlády budou muset jasně začít prosazovat multikulturní společnost a odsoudit rasismus a xenofobiii."

  Francie konstatovala na setkání ministrů vnitra Evropské unie v červnu letošního roku, že bude muset Evropská unie v následujícím půlstoletí přijmout 50 až 75 milionů přistěhovalců. To vyvolalo odpor u pravicových stran, zejména u britských konzervativců, kteří argumentují, že nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Evropské unii by bylo možno vyřešit poskytováním intenzivnějších kvalifikačních kursů občanům Evropské unie.

  Evropská komise odhaduje, že počet obyvatel EU v produktivním věku začne v nadcházejících deseti letech klesat a do roku 2025 poklesne asi na 223 milionů osob (v roce 1995 to bylo 225 milionů osob). Počet lidí starších 65 let bude dále růst a v roce 22 budou tito lidé tvořit 22 procent celkové populace - v současnosti tvoří 15 procent.

  Komise nechce přijmout přistěhovalecké kvóty a argumentuje, že systém "indikativních cílů" by byl lepší. Tyto hrubé odhady, kolik lidí bude vpuštěno do té či oné země, budou jednak založeny na potřebě ekonomiky, ale také na tom, do jaké míry připustí v jednotlivých zemích předsudky místního obyvatelstva příliv cizinců.

  Komise pro Evropu navrhuje, aby byl pro přijímání přistěhovalců do Evropské unie vytvořen společný právní rámec. Pracovníci, kteří by byli přijati do Evropské unie, by dostali určitá práva, podle délky jejich pobytu v EU. Zároveň by měli mít možnost během času dosáhnout trvalého pobytu.

  V dlouhodobější perspektivě chce Evropská komise přistěhovalcům poskytnout určitou formu občanství.

  Rozhodnutí Evropské unie začít připravovat společnou imigrační politiku je uznáním, že "nulová přistěhovalecká politika" posledních dvaceti až třiceti let už není přijatelná.

  Snaha vytvořit integrovanou politiku EU vůči přistěhovalcům má jít ruku v ruce s úsilím vytvořit do roku 2004 společnou azylovou politiku EU.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|