Britské listy


čtvrtek 15. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Stanovisko Českého statistického úřadu: Vyhodili jsme Milana Aleše (ale tím asi bezpečnost dat nezajistíme)
 • Jak vládní poradce poskytl za velkou finanční částku "nezávislý posudek" pro vládní projekt Česká společnost a český stát:
 • Nejdříve je třeba mít stát, který stojí za to bránit (Jan Kyncl) Sdělovací prostředky:
 • Co dělat proti falešnému obrazu světa v televizi (Petr Sládeček) Postavení žen:
 • Odlisna pohlavi a ne/stejne schopnosti (Václav Pinkava) Týdeník Reflex:
 • Definitivní konec veřejnoprávní televize v ČR (Jan Čulík) O České televizi:
 • Televizní "stávka" skončila - a co? (Miloslav Navrátil)
 • Lidé bděte, Česká televize se vám omlouvá! (Jan Paul) Sčítání lidu:
 • Dalajlámovy rady na harmonický život, co se dotazníků týče
 • Balamuti z Invalidovny (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stanovisko ČSÚ: Vyhodili jsme Milana Aleše

  Český statistický úřad odmítá a distancuje se od výroků svého bývalého pracovníka Milana Aleše, které byly zveřejněny na internetovém deníku Neviditelný pes a Britské listy o tom, že obecní úřady budou moci nahlížet do sčítacích tiskopisů a doplňovat si tak svou evidenci obyvatelstva. Český statistický úřad prohlašuje, že nepředává ani neposkytuje žádné individuální osobní údaje získané při sčítání od občanů komukoli, žádnému úřadu, samosprávě ani žádné instituci. Data získaná při sčítání budou využita pouze ke statistickým účelům. Český statistický úřad se zaručuje všem občanům, že jejich data budou ochráněna a nebudou zneužita.

  Bývalý pracovník Milan Aleš se na přípravě Sčítání lidu, domů a bytů 2001 nikdy nepodílel. Jeho výroky jsou jeho osobními stanovisky, která nejsou podložena žádnými fakty ani skutečnostmi.

  Vladimíra Pavlíčková

  tisková mluvčí ČSÚ pro Sčítání lidu, bytů a domů

  Poznámka TP: Kuriózní... Ještě minulý pátek PhDr. Milan Aleš zaměstnancem ČSÚ byl, měl jsem dokonce příležitost setkat se s ním na tiskovce. Sílí ve mně pocit, že za neustálé oblbování veřejnosti by se bývalým zaměstnancem měl stát někdo úplně jiný: na prvním místě předsedkyně Bohatá a v těsném závěsu za ní místopředseda Matějíček.

  Poznámka JČ: Jazykově je prohlášení paní tiskové mluvčí ČSÚ negramatické. Česky má první věta znít: Český statistický úřad odmítá výroky svého bývalého pracovníka Milana Aleše a distancuje se od nich.

  Poznámka č. 3 namísto Rekviem: Ještě dnes ráno byl PhDr. Aleš zaměstnancem, alespoň podle večerního vyjádření tiskové mluvčí ČSÚ Vladimíry Pavlíčkové. Ta Britským listům potvrdila i doměnku, že okamžitou výpověď dostal pan doktor Aleš za situace, kdy hrozila (v případě "nereagování") možnost okamžitého odvolání předsedkyně ČSÚ. Demograf analytik Aleš pracoval na ČSÚ skutečně ještě dnes ráno. Vzdejme proto úctu "padlému" hrdinovi. Pokud by to byl býval žvanil či blázen, nepracoval by v ČSÚ tak dlouho a do posledního dne. Podle svých vlastních slov měl "svolení" nadřízených k vedení polemik s novináři na internetu... Josef Švejk prý kdysi pravil: Přiznání ztěžuje zapírání.

  Paní Pavlíčková připustila i určitou neprofesionalitu vedoucích pracovníků firmy při kontaktu s veřejností. Brání je slovy: " Ještě nikdy nepracovali pod takovým tlakem veřejnosti..." Škoda. Byli by odolnější. Nedivíme se však. Mediálnímu diletantismu pracovníků ČSÚ ani mediálnímu tlaku. Ještě nikdy totiž nebyla schopnost využití i zneužití osobních dat nepovolanou osobou tak snadná, ještě nikdy nebyly vysoce výkonné databáze Oracle či síťové systémy tak dostupné, ještě nikdy neměly počítače takovou rychlost procesorů, kapacitu harddisků a paměti za tak příznivou cenu (dostupné kdekomu), ještě nikdy neumělo s touto technikou zacházet tolik podprůměrně placených vysoce kvalifikovaných a  ambiciózních lidí, ještě nikdy nebyl takový hlad obchodníků po marketingově použitelných datech - za jakoukoliv cenu. Ještě nikdy nebyla globalizace za  českými humny.
  Za jednu adresu s obchodně zajímavými a využitelnými údaji se platí průměrně 3-10 Kč. Bez DPH i bez účtu. Načerno. Původ není rozhodující, pouze vypovídací schopnost. Pokud jsou to data kreditního systému či bankovní údaje, mohou být ceny na černém trhu desetinásobné i vyšší. Zpravodajsky cenné údaje - například pro jakousi obdobu "čistých rukou" jsou ještě cennější. Vynásobte si tuto "tržní" cenu 10 000 000 občanů ČR, přidejte cizince žijící v ČR, rodinné a  domácnostní vztahy, podrobnou demografickou strukturu, vybavení technologiemi, rámcovou kupní sílu (nemovitost, automobil, dovolená) a máte něco, co ani zlatem nelze vyvážit. Není pochyb, že stát by měl mít enormní zájem na ochraně takovéhoto datového bohatství. Nás nepřesvědčí ani výsměšné pohrdání názorem, že ochrana těchto dat je otázkou národní bezpečnosti. Nezískáte je totiž ani pomocí "věrnostních" lákadel firmy Meinl (zmiňovnaých jedním z "expertů" na  obhajobu tolerantnosti veřejnosti vůči shromažďování údajů občanů státem)...

  Jedině po obsahovém naplnění dosavadního mediálního "vakua" (prázdno ve fakticitě odpovědí vrcholných představitelů ČSÚ, utajujících mnohdy i  souvislosti, které jsou všem - i průměrně kvalifikovaným - nabíledni) snad bude možné, aby se splnilo tajné přání tiskové mluvčí ČSÚ: dokázat těm novinářským "hyenám", že opravdu, ale opravdu budou osobní data občanů chráněna jako oko v  hlavě.

  A propos - neviděli jste tu někde Žižku?

  (koš)


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|