Britské listy


úterý 6. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Vojenství a politika:
 • Otazníky kolem ochuzeného uranu (Jiří Jírovec) Česká televize a česká společnost:
 • Petru Sládečkovi: Omšelé kulisy biedermeierovského divadla jsou příčinou skepse (Jiří Svoboda)
 • Chmelíček si svůj projekt psal sám a nikdo z ČT ho do ředitelské funkce neprosazoval (Nikolaj Savický, ČT)
 • Rdoušení ducha kapitalismu v České televizi (Martin Stín) Přímá demokracie:
 • Komunisté a přímá demokracie (Milan Valach)
 • Bláboly pánů Ransdorfů (Vladimír Rott) Reakce:
 • Ještě k pořadu ČT o Petru Uhlovi: Pavel Dostál už nehájí svobodu projevu pro Českou televizi? (Miroslav Hruška) Reakce:
 • Rozsudek nad Madsem Traerupem není ostudný (Dalibor Žůrek) Reakce:
 • Lobkowiczové (Jaroslav Štemberk)
 • Jiří Lobkowicz nenese odpovědnost za chyby IPB (Zdeněk Vaněk)
 • Lobkowicz si nemusel být vědom, že IPB porušuje zákon (M. Singer) Postavení žen:
 • Zachovávejme klasický mužský a ženský archetyp (Ferdinand)
 • Ženy prostě matematiku NEUMĚJÍ (Jiří Tomčala)
 • Žena lépe utěší dítě a muž lépe vykope pařez (Alexandr Růzha)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Lobkowicz si nemusel být vědom, že IPB porušuje zákon

  M. Singer

  Pane Čulík, četl jsem Vaši debatu s J. Lobkowiczem.

  V komentáři k jeho výtce píšete: "Omlouvám se Jiřímu Lobkowiczovi, že jsem ve své poznámce zaměnil termíny "správní" a "dozorčí" rada. Problém je, že rozdíl mezi oběma termíny je velmi malý."

  To je ale docela závažný omyl. V našim právem definovaném systému řízení platí, že zatímco představenstvo velmi zjednodušeně řídí a odpovídá za chod podniku (odpovídá za věcnou náplň), úloha dozorčí rady je mnohem více zaměřená na kontrolu formální správnosti, případně na kontrolu kontrolních mechanismů firmu (vím, že "kontrola kontroly" zní dost leninsky, ale ta věcná náplň je docela důležitá).

  K nějaké "manažerské akci" získává mandát teprve v okamžiku, kdy se děje něco nebvyklého, co ji vede k názoru, že hrozí, že management/představenstvo nejedná nebo nemusí v zájmu všech akcionářů.

  Jako příklad lze uvést třeba případy, kdy získá (od pracovníků vnitřní kontroly, auditora nebo i jinak) signály o tom, že v podniku dochází např. k "tunelování", zkresleně se účtuje atp., ale i např. v anglosaském realitě relativně častém okamžiku, kdy managent nabídne odkup firmy od akcionářů financovaný vnějším subjektem nebo vlastními zdroji, nebo v okamžiku, kdy je třeba hledat kompletně nový top-management podniku (jako se u nás stalo v případě KB).

  V poloze relevantní pro špatně hospodařící podnik s podvádějícím managementem, kterou, zdá se, považujete za relevantní pro IPB a J. Lobkowicze, hlavní věcnou úlohou dozorčí rady by bylo žalovat představenstvo o náhradu škody po té, co bylo zjištěno, že představenstvo špatně hospodařilo, či dokonce zkreslovalo výsledek svého hospodaření.

  Do doby než to zjistí/dostane o tom signály, však nenese za toto zodpovědnost, zvláště v okamžiku, kdy je firma auditovaná renomovaným auditorem jako zisková a slušně se rozvíjející, což byl do roku 1997 případ IPB.

  Do polohy relevantní pro rozhodování jednotlivého člena dozorčí rady platí, že v okamžiku, kdy získá signály o tom, že není ve firmě něco v pořádku (a to skutečně nezíská během několika měsíců), musí se pokusit přesvědčit ostatní členy dozorčí rady, že je třeba něco dělat. Pokud se mu to nepodaří, odchází. Otázka, zda tak učinil pozdě nebo včas, je otázkou, kdy byl schopen signály o problémech v IPB dostat.

  Samozřejmě, že v této souvislosti lze namítnout, že stížnosti na hospodaření správce fondů řízeného IPB z řad některých investorů byly známy už dřív, stejně jako fakt, že IPB se vymkla kontrole státu už pár let před rezignací J. Lobkowicze.

  Nic z toho však nemuselo znamenat, že IPB nejedná v zájmu svých akcionářů, nebo porušuje zákon, což by byly relevantní důvody pro akci člena dozorčí rady. Je na každém, aby posoudil, zda J. Lobkowicz odešel včas, či v okamžiku, kdy se už po urychlené výměně jednoho auditora IPB za druhého nemohl kdokoliv, kdo chtěl být považovaný za soudného člena dozorčí rady či obecně soudného člověka (mezi takovými ovšem nebyli i členové tehdejší Tošovského vlády), domnívat, že hospodaření IPB nevyžaduje kontrolu.

  Nicméně to, co Vám píši nepíši proto, abych se zastával J., Lobkowicze, ale proto, že případů jako je IPB je celá řada, a pro jejich správné hodnocení činnosti osob, které budou v souvislosti s nimi jmenovány, je nutné rozeznávat mezi dozorčí radou a představenstvem.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|