Britské listy


středa 28. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Amerika mění svou politiku:
 • Globalizace přestala být americkým politickým projektem Sčítání lidu:
 • Osobní zkušenost: Při sčítání lidu poněkud přituhuje (Pavel Kořenský)
 • Českému statistickému úřadu: Žádáme o dokumenty k bezpečnosti sčítání (Tomáš Pecina)
 • Sebeobrana proti nezákonné podobě probíhajícího sčítání (Vojtěch Kment)
 • Zastavte sčítání - za pět minut dvanáct (Vojtěch Kment) Panika ve Velké Británii:
 • Epidemie slintavky a kulhavky ohrožuje zemědělství v celé Evropské unii
 • Nemoc zemědělských zvířat a moderní svět (Guardian)
 • Co je slintavka a kulhavka Česká kulturní scéna:
 • Kýč: Ach, ten Knížák! (Jan Paul) Společnost:
 • Etika odpovědnosti (Václav Pinkava) Reakce:
 • Jsem rád, že mě BL pobaví stejně jako Špígl, a zadarmo! (Jan Křížek) Oznámení:
 • V dubnu se v Praze bude konat Mezinárodní den Romů  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Českému statistickému úřadu:

  Žádáme o dokumenty k bezpečnosti sčítání

  Český statistický úřad
  Sokolovská 142
  186 04 Praha 8

  V Praze dne 27. února 2001

  Re: Žádost o informace

  Vážení,

  na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o násle­du­jící dokumenty:

  1. Souhrn bezpečnostních opatření pro SLDB 2001

  2. Expertní zhodnocení dokumentu sub 1 od ing. Vladimíra Smejkala

  3. Expertní zhodnocení dokumentu sub 1 od ing. Jindřicha Kodla

  4. Expertní zhodnocení dokumentu sub 1 od ing. Jana Janky

  Podléhá-li některý z požadovaných materiálů utajení podle zákona č. 148/1998 Sb. o ochra­ně utajovaných skutečností, žádám o informaci, kdo a kdy o tom rozhodl a kdo a kdy vydal pánům Smejkalovi, Kodlovi a/nebo Janko­vi osvědčení nebo udělil bezpečnostní opráv­ně­ní ve smyslu §§ 17 a násl. zákona č. 148/1998 Sb.

  Je-li to možné, dokumenty mi laskavě zašlete v elektronické podobě e-mailem.

  Děkuji,
  s pozdravem,

  Tomáš Pecina


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|