Britské listy


středa 28. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Amerika mění svou politiku:
 • Globalizace přestala být americkým politickým projektem Sčítání lidu:
 • Osobní zkušenost: Při sčítání lidu poněkud přituhuje (Pavel Kořenský)
 • Českému statistickému úřadu: Žádáme o dokumenty k bezpečnosti sčítání (Tomáš Pecina)
 • Sebeobrana proti nezákonné podobě probíhajícího sčítání (Vojtěch Kment)
 • Zastavte sčítání - za pět minut dvanáct (Vojtěch Kment) Panika ve Velké Británii:
 • Epidemie slintavky a kulhavky ohrožuje zemědělství v celé Evropské unii
 • Nemoc zemědělských zvířat a moderní svět (Guardian)
 • Co je slintavka a kulhavka Česká kulturní scéna:
 • Kýč: Ach, ten Knížák! (Jan Paul) Společnost:
 • Etika odpovědnosti (Václav Pinkava) Reakce:
 • Jsem rád, že mě BL pobaví stejně jako Špígl, a zadarmo! (Jan Křížek) Oznámení:
 • V dubnu se v Praze bude konat Mezinárodní den Romů  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Postup sebeobrany proti nezákonné podobě probíhajícího sčítání

  Jak jednat se sčítacím komisařem, jak vyplnit sčítací listy, jak odevzdat sčítací listy na obci

  Vojtěch Kment

  Navzdory několikaměsíčním varováním bezpečnostních expertů Čs.statistický úřad zatím neupravil své prováděcí předpisy, jež poskytují malou naději na bezvadnou ochranu vašich dat, ba dokonce jsou navíc v rozporu jak s Ústavou, tak i samotným zákonem o Sčítání. Občanům doporučujeme následující postup, který jim poskytne maximální ochranu před zneužitím jejich údajů a je v rámci zákona.

  V rozporu s Ústavou ČR sčítací listy především umožňují zjišťovat příbuzenské vztahy spolubydlících včetně jejich plné identity a vytvářet tak údaje o struktuře konkrétních rodin. Prováděcí předpisy jsou dále v rozporu se samotným zákonem o Sčítání, především formátem navržených sčítacích listů, i ustanovením metodiky sběru.

  V tomto postupu radím, jakou přesně cestu zvolit v celém průběhu "sčítání" tak, abyste minimalizovali potenciální škody a přitom, narozdíl od ČSÚ, zákon skutečně dodrželi.

  1. Jak jednat se sčítacím komisařem
  2. Jak vyplnit sčítací listy
  3. Jak odevzdat sčítací listy na obci

  I. Návštěvy sčítacího komisaře - přijmout, ale neodevzdat sčítací listy

  Sčítací komisař se k Vám má dostavit celkem 2x, nebo až 3x. Při první návštěvě vám pouze doručí sčítací listy, nebo je nechá u souseda, převezměte je a poděkujte. Nemá smysl odmítat převzetí listů, v takovém případě je komisař povinen vás upozornit, že to bude hlásit, a že můžete obdržet pokutu. Můžete ho však již rovnou upozornit, že formuláře budete odevzdávat na obci, což je povinnen akceptovat. První návštěva musí proběhnout do 18hodin dne 28. 2. 2000.

  Pokud jste ho při jeho prvé návštěvě neupozornili, komisař by měl při druhé návštěvě formuláře vybrat. Až se dostaví, poděkujte mu opět za návštěvu, a řekněte mu, že jemu sice věříte (zvlášť pokud to je nějaký známý), ale revizora (který listy přebírá od něj a může do nich rovněž zcela otevřeně nahlížet) již neznáte, a že se vám zdá lepší doručit formuláře v zalepené obálce na obci, která je nerozlepené předá statistickému úřadu. Nežádejte od něj žádnou radu a pomoc, v nejhorším se obraťte na kamarády, nebo své příbuzné. I když je to normálně kamarád, nyní to je vyzvědač ČSÚ.

  Komisař nesmí vstupovat do bytu, pokud ho (podobně jako kohokoliv jiného), ke vstoupení do bytu sami nepozvete. Máte Ústavou zaručené právo nedotknutelnosti svého obydlí, jež sčítacím zákonem není ovlivněno.

  Odmítněte zdvořile, ale rozhodně předat komisaři sčítací listy, ani ho nenechávejte do formulářů nahlížet co jste jak vyplnili. Komisaři vyplňují své vlastní přehledové listy PV-1 a PV-2 v nichž například uvádí celkový počet občanů určité národnosti, státní příslušnosti, víry, věku, atd. které se v daném bytě či domě nachází, pokud však odevzdáváte formuláře na obci, mají je ponechat nevyplněná.

  Komisař NESMÍ vybírat sčítací listy před ránem 1. 3. Pokud je od vás již vybral, jednal protizákonně i protivyhláškově a můžete si za ním zajít, upozornit ho na jeho nezákonné počínání a požádat ho o vrácení listů pro úpravu údajů. Komisař předává listy až v půli března, takže by je zatím měl mít u sebe.

  II. Vyplňování listů

  A. Na sčítacích listech osob

  1. Nejprve vyplňte políčko (15) nejvyšší ukončené vzdělání

  pak

  2. V oblasti "kódy-nevyplňujte", vpravo nahoře první strana

  nůžkami na nehty či na šití opatrně vystřihněte tato políčka:
  • sčítací obvod
  • číslo domu
  • číslo bytu
  • číslo osoby
  • vztah k uživateli bytu
  Políčko sčítací okres ve formuláři ponechte a dejte pozor, ať neporušíte vyplňovací políčka 15 z druhé strany listu, jež jste právě vyplnili, ani nenatrhněte okraj listu.

  Získávání těchto identifikačních údajů od vaší osoby, vážících vás k bytu a potažmo k ostatním osobám v bytě, nemá oporu ve Sčítacím zákoně a do políčka vztahu k uživateli bytu měly být zřejmě kódovány vaše příbuzenské a rodinné vztahy, což je v rozporu s Ústavou.

  2. Identifikační políčka osoby - vyplnit, nebo nevyplnit?

  Vzhledem k tomu, že formát formulářů, jež se bude zpracovávat na počítačích, mohl být navržen mnohem bezpečnějším způsobem, necháváme na zdravé úvaze občanů a vlastní odpovědnosti každého, zda vyplnit/nevyplnit tato 3 políčka (nějaký kompromis, vyplnit jedno, ostatní ne, nemá příliš smysl):
  • jméno a příjmení v záhlaví sčítacího listu osob

  • rodné číslo, políčko (1)

  • datum, jméno a příjmení osoby, která formulář vyplnila, na spodní straně druhé strany (týká se všech sčítacích listů), toto políčko nemá opět žádnou oporu v zákoně, pouze v prováděcím předpise. Zřejmě má zabránit tomu, aby si komisař důvěryhodná osoba nevyplnil listy doma sám. Vy však budete odevzdávat na obci. Účelem políčka mělo být zabránit duplicitnímu odevzdání listu za osobu, což se může přihodit pouze tehdy, pokud přejíždíte mezi více domácnostmi, jste v době sčítání (o půlnoci z 28.12./1.3.) mimo domov, např. v nemocnici apod.

  B. Políčka na Bytovém listu

  (18) Seznam všech osob

  Nevyplňujte políčko 18 - pro jistotu si ho rovnou celé proškrtněte. Nepište do něj vůbec nic o osobách, ani iniciály, ani křestní jména. Vytváření vazeb osob na byt nemá oporu ve sčítacím zákonu.

  (19) Společné hospodaření členů domácnosti

  Seznam osob, bydlících v bytě, si místo do políčka 18 napište vedle na kus obyčejného papíru (vzor je na dolním okraji druhé strany bytového listu) a do políčka 19 pak vyplňte strukturu hospodaření v bytě, místo jmen osob se píší pořadová čísla.

  Pokud jste něco už vyplnili, můžete vyhledat sčítacího komisaře a požádat ho o náhradní listy, případně trochu víc vypsat darovanou černou fixu na vyplňování. V jiných políčkách se opravuje přeškrtnutím údaje a přepsáním výše.

  Ostatní políčka můžete vesměs vyplnit v souladu s instrukcemi ČSÚ, aniž byste si způsobili nějakou mimořádnou újmu.

  III. Odevzdání sčítacích listů - na obci v zalepené obálce

  Odevzdání je upraveno v zákonu přesně tímto zněním:
  §12 odst (4) Vyplněné tiskopisy převezme příslušný sčítací komisař. Do 12 kalendářních dnů od rozhodného okamžiku mohou být vyplněné tiskopisy odevzdány též sčítacímu revizorovi nebo obci.
  ...
  (6) Jestliže osoba odevzdává podle odstavců 4 a 5 vyplněný sčítací tiskopis obci, vloží tento tiskopis do obálky a obálku zalepí. Obec na obálce vyznačí, že se jedná o sčítací tiskopis, obálku uloží tak, aby její obsah nemohl být zneužit, a předá ji neporušenou nejpozději do 14 kalendářních dnů od rozhodného okamžiku Českému statistickému úřadu.
  Na odevzdání sčítacích listů máte termín nejpozději 12 dnů. Doporučujeme odevzdávat sčítací listy mezi 7.-12. březnem. Do té doby se můžete na svém obecním úřadě informovat kde přesně se obálky pro sčítání odevzdávají a kdy tam mají své úřední hodiny. Pro zachování své anonymity uděláte nejlépe, pokud:
  • každý sčítací list osoby vložíte do zvláštní obálky

  • sčítací list bytu vložíte rovněž do zvláštní obálky, popřípadě jej můžete odevzdat dohromady se sčítacím listem domu

  Formuláře odevzdáváte v obálkách a zalepujete je vy! ČSÚ v prováděcích předpisech výklad překroutil na zalepování obálky obcí, ale jako vyšší právní norma platí zákon, a nikoliv předpis. Obec by vám měla vystavit potvrzení, že jste jí předal (zalepené) obálky se sčítacími listy a kolik jich bylo. Pokud to odmítne, nechte si od ní vystavit písemné potvrzení, že od vás odmítla převzít zalepené obálky se sčítacími listy, nebo jí je předejte za přítomnosti svědků, svých dobrých známých.

  Obec nesmí obálku otvírat, pouze ji smí označit nápisem Sčítání a do 14 dnů ji doručí statistickému úřadu.

  Potvrzení od obce si uschovejte.

  Pokud byste při aplikování tohoto postupu měli jakékoliv problémy, což byste mít neměli, kontaktujte prostřednictvím internetu vznikající iniciativy, jež budou hromadně bránit občany před zvůlí úřadů a poskytovat další praktické i právní informace. Hledejte další důvěryhodné informace, popř. na připravovaném website http://www.nejsmeovce.cz.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|