Britské listy


pondělí 18. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Byli jsme při tom:
 • Fotoreportáž ze sobotní pražské Street Party (Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba) NATO a rozšiřování Evropské unie:
 • Kdo potřebuje NATO? Evropa musí převzít řízení vlastního osudu (Guardian) Irsko a rozšiřování Evropské unie:
 • Irská poslankyně za stranu Zelených: "Irové nechtějí bránit Středoevropanům ve vstupu do EU, naopak!" Sdělovací prostředky: Na Nově a Primě by zpravodajství měl vysílat v zájmu plurality jiný, seriózní broadcaster - jak je tomu nyní v Británii?
 • Boj o kontrakt na televizní zpravodajství Zdraví:
 • Bitva o levné léky přechází do Světové zdravotnické organizace Zdravotnictví v ČR:
 • Jak české ministerstvo zdravotnictví zanedbává problém Alzheimerovy choroby (Iva Holmerová) Reakce: GNU není Unix
 • Technické upřesnění: Není pravda, že Linux má bezpečnější strukturu uživatelských oprávnění než Windows (Jindra Vavruška)
 • Vzhůru do virtuálního komunismu! (Jiří Šoler)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Irsko a rozšiřování Evropské unie

  Irská poslankyně za stranu Zelených: "Irové nechtějí bránit Středoevropanům ve vstupu do EU, naopak!"

  K rozšiřování Evropské unie a k summitu EU v Goteborgu vysílal pořad rozhlasové stanice BBC Radio Four v pátek ve 13 hodin přímým přenosem z Goteborgu tento blok rozhovorů. Patricia McKenna, irská poslankyně Evropského parlamentu za stranu Zelených, v něm argumentovala, že "Ne" irského referenda v žádném případě neznamená, že by Irové chtěli bránit Středoevropanům ve vstupu do EU.

  Moderátor Nick Clarke: Rozšiřování EU na východ se setkalo s podstatnou překážkou, když Irsko hlasovalo minulý čtvrtek proti ratifikaci smlouvy z Nice. Tato smlouva, podepsaná loni v listopadu, měla vést k reformě institucí EU, aby mohla Evropská unie zvládnout obrovský počet nových členských států. Zastavilo tedy irské referendum celý proces? Jedním z hlavních aktivistů, usilujících o záporný hlas v referendu, byla irská poslankyně Evropského parlamentu za stranu Zelených, Patricia McKenna. Řekla nám, že Irové v referendu nehlasovali proti rozšiřování EU.

  Patricia McKenna: Rozšiřování EU může pokračovat, ale měla by bát zastavena ratifikace smlouvy z Nice. Irská vláda v podstatě ignorovala přání irského lidu. V Bruselu se za výsledek referenda omluvila a řekla vedoucím představitelům EU, aby pokračovali beze změny, že irská vláda nakonec přesvědčí irské voliče, aby hlasovali tak, jak si přeje Brusel.

  Nick Clarke: Dost dobře nerozumím, jak může pokračovat rozšiřování EU, když to bylo hlavním ustanovením smlouvy z Nice, a jestliže ta nebude ratifikována, to přece zastavuje celý proces?

  Patricia McKenna: Absolutně ne. Protože, zaprvé, nemusíme měnit ústavu EU, nepotřebujeme referendum ohledně rozšiřování Evropské unie. Irsko nikdy předtím nepořádalo referendum, když do EU vstupovaly další země. Nepotřebujeme ústavní dodatky k tomu, aby mohly do EU vstoupit další země. Smlouva z Nice uzavírá dveře před oněmi pěti zeměmi, které by se mohly účastnit rozhodování v EU. Smlouva z Nice jim nařizuje: Vy budete čekat venku do té doby, než my změníme předpisy, aby to vyhovovalo nám. Smlouva z Nice podstatným způsobem mění dosavadní pravidla. Poskytne východoevropským zemím úplně odlišnou situaci od té, jaká byla, když jsme do EU vstupovali my. A to je nesmírně nespravedlivé.

  Nick Clarke: Ale nebylo jedním důvodem, proč Irové hlasovali proti ratifikaci smlouvy z Nice, protože nechtějí rozšiřování EU? Protože si myslí, že by to poškodilo hospodářské zájmy Irské republiky?

  Patricia McKenna: To je naprosté a úmyslné zkreslení situace. Lidi v Irsku nehlasovali "Ne" proto, že by chtěli odmítnout rozšiřování EU. Lidi referendem odmítli další zasahování Bruselu do rozhodovacích procesů v Irsku. Lidi v Irsku hlasovali proti militarizaci EU. Lidi hlasovali proti principu, že se něco uvařilo za zavřenými dveřmi, kde si to domluvilo pár vybraných politiků a byrokratů a pak to předložilo lidem jako hotovou věc.

  Nick Clarke: Účast v irském referendu byla velmi nízká. Znamená to, že irská veřejnost zastává všeobecně cynický postoj vůči tomu, jak se chovají vedoucí představitelé EU, kteří ztratili kontakt s občany?

  Patricia McKenna: Opakujeme už mnoho let, že jsou vedoucí představitelé Evropské unie naprosto mimo kontakt s jejími občany. Berou veřejnost zcela automaticky. Irsko bylo vlastně jedinou zemí, které se občanů dotázalo na jejich názor, a mnoho evropských představitelů přiznává, že by je ani nenapadlo předložit tuto smlouvu veřejnosti svých zemí, protože vědí, že by ji odmítli. Jakou to demokracii tady tedy budujeme, když vlády pokračují s projektem, o němž vědí, že by byl v referendu odmítnut. Tento přístup se musí změnit.


  "Smlouva z Nice musí být přijata"

  Nick Clarke. To byla Patricia McKenna. Jak uvedla, v Irsku existovalo mnoho různých koalicí protestu, ale je důsledkem onoho irského "Ne", že to zabraňuje rozšiřování EU, i když to konkrétně proces rozšiřování nezastavilo. Znamená to, že rozšířená Evropská unie, bez reformy, jak ji nastiňuje smlouva z Nice, by se stala nezvladatelnou? Je tady se mnou v Goteborgu ve studiu náš korespondent pro evropské záležitosti Angus Roxburgh. Angusi, je to irské "Ne" jen drobnou technickou záležitostí, jak tady tvrdí někteří vedoucí představitelé EU, nebo je to daleko vážnější? Angus Roxburgh: Mohlo by to být vážnější. Je pravda, že podle existujících zákonů by mohlo do EU nyní vstoupit pět nových členských zemí. Smlouva z Nice však reformuje instituce Evropské unie, mění hlasovací procedury, aby teoreticky mohlo vstoupit dalších dvanáct nebo patnáct členů do EU a aby se systém nezadřel. Všichni existující členové i uchazečské země přijímají, že tato smlouva z Nice musí být ratifikována, než vstoupí noví členové, jinak by si dosavadní mechanismy nedokázaly poradit s novými členy.

  Nick Clark: Takže protože to Irsko odmítlo, to zdržuje celý proces a něco se s tím bude muset dělat.

  Angus Roxburgh: Přesně. Mezitím budou pokračovat jednání s uchazeči a smlouva z Nice musí být ratifikována do konce příštího roku, takže existuje ještě čas na to, aby Irové změnili svůj názor tak, jak to od nich chtějí politikové.


  V Irsku se musí o EU vážně debatovat

  Nick Clarke: Celá záležitost silně ztrapnila irskou vládu. Irská republika měla obrovský prospěch, hospodářsky i politicky, od Evropské unie, a tento "netypický" výsledek, jak to politikové interpretují, by mohl znamenat, že to zdrží celý velký projekt, kterým se nyní zabývá celá EU. Irský premiér Bertie O´Hearn byl obviněn, že se neúčastnil kampaně pro referendum dostatečně energicky. Ale Irové promluvili, takže co teď irský premiér bude dělat? Zeptal jsem se irského ministra zahraničních věcí Briana Cowena:

  Brian Cowen: Všech 15 členských zemí zastává názor, že smlouva z Nice je jedinou možnou cestou, jak rozšířit Evropskou unii. Tento názor byl bohužel zpochybněn irským referendem. Argumentuje se, že by šlo rozšířit Evropskou unii bez smlouvy z Nice. Toto tvrzení, které vzniklo během kampaně v rámci irského referenda navzdory mému úsilí ho zpochybnit, se nijak nezakládá na skutečnosti. Jsem přesvědčen, že občané Irska nyní budou potřebovat určité období na rozmyšlenou, aby si uvědomili celou právní a politickou realitu věci.

  Nick Clarke: Vyskytla se kritika irské vlády, že nevystupovala před referendem dost energicky a nevysvětlila všechny argumenty. Co budete dělat teď? Uspořádáte druhé referendum? Vysvětlíte jim to jasněji? Pokusíte se překonat pochybnosti? Řeknete lidem, jako v Dánsku, "hlasovali jste špatně, musíte hlasovat znova"?

  Brian Cowen: Nemáme žádné okamžité řešení. Vytvoříme nyní Forum o Evropě, aby vznikla klidná, racionální, podrobná diskuse o všech těchto otázkách, které se týkají nejen smlouvy z Nice, ale také všech ostatních otázek, které si lidé přejí vznést. Abychom mohli před koncem roku 2002 předložit občanům další návrh, na jehož základě by lidé znovu rozhodovali. Nechceme nikomu nic předpisovat. Potřebujeme toto období přemýšlení. Kdybychom udělali cokoliv jiného, by vyvolalo u irského veřejného mínění oprávněný dojem, že ignorujeme jejich názory.


  Rozšíření EU bude pro Británii obrovským hospodářským přínosem

  Nick Clarke: Zeptal jsem se nového britského ministra pro evropské záležitosti, Petera Haina, jaký názor zastává britská vláda ohledně rozšiřování EU.

  Peter Hain: Chceme, aby se s rozšiřováním EU pokračovalo. Je to naprosto životně důležité. Je to v zájmu britských pracovních příležitostí. Budeme moci vytvořit 300 000 nových pracovních příležitostí, bude-li EU rozšířena. Dodáme 1,75 miliardy liber do britské ekonomiky. Ale nemůže se to udělat tak, že bychom hrubě ignorovali zájmy občanů Irska. Musíme přesně zjistit, proč Irsko odmítlo smlouvu z Nice. V rozšíření EU jsou obrovské výhody. Všechny tyto země budou včleněny do demokratické, prosperující Evropy. To bude nesmírně důležité pro stabilitu.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|