Britské listy


pondělí 6. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Banální řečňování od věci v  nedělním pořadu Naostro (Jan Čulík) Nad českými novinami z konce minulého týdne:
 • Předsudky, manipulace a virtuální realita (Jan Čulík) Polemika:
 • Masturbujte a pište se Světem Namodro (Jan Paul)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

  Česká tisková kancelář v pátek 3. 8. skandálním způsobem zkreslila a potlačila závěry zásadního mezinárodního dokumentu, kritizujícího vážné nedostatky v oficiální politice České republiky v oblasti lidských práv

  Jan Čulík

  Výbor pro lidská práva při OSN, organizace se sídlem v Ženevě, zhodnotil v dokumentu, vydaném dne 24. července 2001, po podrobném jednání se zástupci českého státu i členy nezávislé organizace Občanské právní hlídky (o němž jsme referovali v BL zde už 17. července) situaci v oblasti lidských práv. Výbor hodnotil, a to velmi kriticky, jak Česká republika plní Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech, k jejímuž plnění se ČR oficiálně zavázala. Jak jsme informovali v Britských listech v pátek 3. 8. zde, tato zpráva Výboru pro lidská práva při OSN obsahuje více než dvacet závažných požadavků, které bude muset Česká republika splnit. Některé z těchto požadavků se týkají diskriminace Romů v ČR, avšak dokument obsahuje i jinou, nesmírně závažnou kritiku českého státu. Jak jsme v BL psali v pátek, snad nejzávažnější je požadavek č. 16. Zpráva Výboru pro lidská práva při OSN konstatuje:

  Výbor je znepokojen, že stížnostmi na práci policie se zabývá interní policejní inspekce, přičemž trestní oznámení na policisty řeší Ministerstvo vnitra, které za práci policie odpovídá. Tento systém je neobjektivní a nedůvěryhodný a jak se zdá, zajišťuje beztrestnost policistům, kteří se dopouštějí porušování lidských práv (články 2, 7, 9).

  Členský stát [tj. Česká republika] by měl vytvořit nezávislý orgán, který bude přijímat a vyšetřovat všechny stížnosti na nepřiměřené použití síly a další zneužívání pravomoci ze strany policie.

  Kromě diskriminace Romů se zpráva zabývá také potlačováním práv žen v ČR, zejména násilím, páchaným vůči ženám v rodinách, kritizuje nedostatečná opatření českých úřadů proti obchodu se ženami, dále neúměrně dlouhou 48-hodinovou lhůtu, po niž může policie zadržovat podezřelého, aniž by rozhodl soud o vazbě, i naprosto rekordní délkou vazby v České republice. Zpráva také odmítá šikanování českých úřadů vůči Romům a cizincům. Kritizuje skutečnost, že majetkové restituce jsou v ČR protiprávně vázány na podmínku českého občanství.

  Jsou to všechno nesmírně závažné skutečnosti.

  O zveřejnění této důležité mezinárodní zprávy o ČR informovaly ve středu 1. srpna na tiskové konferenci v Praze Občanské právní hlídky. Na tiskovou konferenci vyslala kameru i novináře Česká televize, totiž reportérku redakce zpravodajství Hanu Vítkovou, avšak protože posléze ČT zjistila, že je mezinárodní zpráva Výboru pro lidská práva při OSN příliš kritická, reportáž z tiskové konference vůbec neodvysílala. Vedení redakce zpravodajství dalo pokyn, že by reportáž směla být odvysílána pouze tehdy, pokud by ostrá kritika ze  zahraničí byla rozmělněna výroky nějakého domácího oficiálního mluvčího. Později byl plánovan čas vysílání přesunut na sobotu a nakonec se nevysílalo o zprávě Výboru pro lidská práva při OSN ve zpravodajství vůbec nic: Klepetkovo zpravodajství mělo přece pro veřejnost důležitější informace: např. v sobotu 4. srpna byly hlavním tématem Klepetkových Událostí v ČT silné bouřky v jižních Čechách, dále povodeň na letním táboře, kde pobývají děti zaměstnanců České televize (!), pak cena, kterou maďarskému premiérovi dala v Praze jakási americká organizace (Klepetko dál leze západním mocnostem nekriticky do zadku), údaj o tom, že britské královně matce bylo 101 let (pro Klepetka důležitý folklór) a zpráva, že kdosi posílá do Polska do oblasti postižené povodněmi vysoušeče vzduchu.

  Česká tisková kancelář zprávu o ČR Výboru pro lidská práva při OSN i středeční tiskovou konferenci OPH o této zprávě zprvu také zcela ignorovala. Když pak vyšla informace o zprávě Výboru pro lidská práva v pátečních Britských listech, ČTK v reakci na to PUBLIKOVALA NĚCO ÚPLNĚ JINÉHO, zjevně MĚSÍC STAROU TISKOVOU INFORMACI Z DRUHÉ RUKY, totiž tiskovou informaci týkající se staré, předběžné verze zprávy Výboru pro lidská práva. Tuto tiskovou informaci vydalo už 29. června! budapešťské Evropské středisko pro práva Romů. ČTK vydala tuto tiskovou informaci budapešťského střediska z 29. června dne 3. srpna zde jako údajně zprávu zcela čerstvou!, a to s poznámkou, že prý jde o "prohlášení zveřejněné na internetu". Tato tisková informace budapešťského romského střediska o předběžném hodnocení Výboru při OSN z 29. června 2001 (k němuž se tehdy ještě neměli možnost vyslovit činitelé z ČR) se přirozeně zabývá jen romskými částmi zprávy Výboru pro lidská práva při OSN a pomíjí ostatní velmi důležité články zprávy Výboru pro lidská práva. ČTK tedy nejenže informovala o předběžném, nikoliv konečném dokumentu, a to nikoliv z primárního, ale ze sekundárního zdroje, ale také při tom zcela potlačila závažné součásti zprávy Výboru pro lidská práva při OSN. Vytvořila falešný dojem, že se zpráva Výboru pro lidská práva při OSN týká jen romské problematiky. Po ČTK to pak otrocky opakovaly v sobotu všechny sdělovací prostředky! Česká televize se touto závažnou zprávou nezabývala ve svém vysílání vůbec!

  Je přijatelné, aby veřejnoprávní média jako ČT a ČTK odváděly takto skandálně špatnou práci? Není varující, jestliže nejdůležitější česká média zcela potlačí zásadní mezinárodní analýzu, týkající se situace lidských práv v  České republice? (JČ)

 • Vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab je negramotný! Vyplývá to z článku v sobotní Mladé frontě Dnes, podle nějž se Jařab ohradil proti způsobu, jako Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) interpretuje zprávu Výboru pro lidská práva při OSN. Jak uvedla Mladá fronta, podle Jařaba v dokumentu "není zmínka o segregaci romských dětí ve školském systému, jak tvrdí romské středisko.". Citujme ze zprávy, bod 9:

  The State party should take immediate and decisive steps to eradicate the segregation of Roma children in its educational system by ensuring that placement in schools is carried out on an individual basis and is not influenced by the child's ethnic group. --- Členský stát by měl podniknout okamžité a rozhodné kroky k tomu, aby odstranil segregaci romských dětí ve vzdělávacím systému a zajistil, že umisťování dětí do škol bude uskutečnováno na základě individuálního posouzení případu a nebude na ně mít vliv, do které etnické skupiny dítě náleží.
  Je pravda, že ERRC ve svém tiskovém výstupu poněkud potlačilo ostatní kritické aspekty zprávy, nicméně J. Jařab by měl mít tolik soudnosti, aby se ve vlastních mediálních vystoupeních nedopouštěl výroků, které lze vyvrátit prostou konfrontací s fakty. O kritice zacházení státu s romskou menšinou se zpráva zmiňuje celkem v pěti bodech z přibližně dvaceti, takže zcela jistě můžeme hovořit o určité dominanci tohoto prvku - i když to není jediný předmět kritiky. (TP)

 • Zveřejnili jsme úplný přepis vystoupení prvního náměstka ministra zahraničí Martina Palouše v Senátu a následnou debatu mezi senátory. Je to silný text.(TP)

 • Zveřejnili jsme tři dosud nepřístupné dokumenty týkající se prodeje IPB: smlouvu o prodeji, státní zárukudohodu o kompenzaci záruky. (TP)

 • Pouhé dva týdny po Britských listech se rozhodla zveřejnit dokumenty o prodeji IPB i česká vláda. Jsou vystaveny na stránce ministerstva financí. (TP)

  Galerie Britských listů

 • Do fotogalerií jsme doplnili mnoho nových fotografií, mj. snímky, které Štěpán Kotrba pořídil ve spolupráci s Českým rozhlasem a které dokumentují jeho akci Africká odysea, narozeniny nosorožce v králodvorské ZOO, letecké záběry z východních Čech a fotografie parních lokomotiv, které nasnímal Tomáš Pecina v Lužné u Rakovníka. (TP)


  Hlavně nenápadně!

 • Zpřístupnili jsme galerii portrétů 42 "podivných postav", které za poslední rok doprovázejí různé pražské demonstrace.

 • Již několik týdnů je v provozu nové diskusní fórum BL. To je k dispozici zatím pouze pro prohlížeč Internet Explorer a pro Mozillu, na netscapové verzi se intenzivně pracuje. (TP)

 • Pořádkovou pokutu 10 000 korun uložila policie reportérovi BL Tomáši Pecinovi za to, že neusposlechl výzvy a nedostavil se na policii, aby vysvětlil své kritické články v Britských listech. Publikovali jsme působivý dokument, jímž to policie zdůvodňuje. (TP) - V reakci na tento dokument poslal Tomáš Pecina policii tuto Stížnost, v níž mimo jiné praví: (JČ)

  Je neslučitelné s ústavním pořádkem zaručenou svobodou projevu, aby Policie ČR poža­­dovala od novinářů vysvětlení jejich článků. Ústavní princip svobody projevu je intrin­sicky nadřazen dílčím ustanovením zákona o Policii ČR (č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i trest­ního řádu a policejní orgány si nikdy nesmějí počínat tak, aby tím omezovaly individuální ústavně zaručené svobody občanů. Nejsem ocho­ten poskytnout poli­cii k textu svých článků v případu Ladronka žádné vysvětlení a to, že jsem se nedo­sta­vil na výzvu, je pouze procesním vyjádřením mé vůle využít základních občan­ských práv, nikoli delikt­ním jednáním, jež by opravňovalo policejní orgán k uložení pořád­kové pokuty.

  Shrnutí případu pro časopis Central Europe Review a pro mezinárodní organizace zabývající se obranou lidských práv, je zde, v angličtině zde.

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s.
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|