Rejstřík BL
ARCHIV ►

Chcete-li se podívat na předchozí vydání Britských listů, klikněte na ikonu Britských listů zde napravo, dostanete se do archívu.


Přehled dnešního vydání:

(Počkejte, až se vám do počítače natáhnou celé BL, jinak níže uvedené hyperlinky dost dobře nefungují.)

Nefunguje z Británie přístup na Cesnet

Už delší dobu není možno používat z Británie internetové stránky Cesnetu. Jaksi se ztratilo či zhatilo propojení Cesnetu se Západem. Není to jen moje zkušenost. Bylo by možno záležitost napravit?


Andrew Strohlein: Postoje v ČR - stále ještě nechápeme pluralitní myšlení?

Zašel jsem s americkým postgraduálním studentem na Glasgow University, zajímajícím se o české postoje a české záležitosti, opět po delší době do hospody. Stroehlein sepisuje diplomovou práci o postojích komentátorů z českého tisku k česko-německé deklaraci. Vytáhl si z Internetu asi 2000 článků a teď z nich vytváří ucelenější obraz.

Je velmi zajímavé sledovat reakce Američana, prodchnutého duchem pluralitní demokracie, na postoje vyjadřované v českém tisku. Stroehlein se shoduje s některými jinými západními komentátory, že do Čech ještě většinou neproniklo porozumění pluralitnímu jednání a myšlení. Událostí se hodnotí podle něho skoro pořád podle stejného mustru, jako za komunismu. Důsledkem tohoto zjednodušeného vidění je opakované cestování do slepé uličky: důkazem toho jsou nynější české hospodářské potíže.

Hlavní problém vidí Stroehlein na základě četby českého tisku takto: je jím ztotožnění vládnoucí koalice s demokracií. Bohužel tomu napomáhá i skutečnost, že opoziční strany v ČR nejsou zrovna efektivní. Stroehlein konstatuje, že Češi - nebo alespoň čeští novináři - nechápou v západních demokraciích běžný pojem loajální opozice. Jste-li proti vládnoucí koalici, ztotožňujete-li se se sociálně demokratickou stranou, chcete-li referendum pro vstup do NATO, jste zatracený komunista, který chce zničit naše krásné demokratické zřízení. Jenže - až ODS prohraje volby a k moci se dostanou třeba sociální demokrati, to bude ODS taky považována za podvratnou, nestátotvornou, protistátní stranu?

Občané jiných postkomunistických zemí, kde se od pádu komunismu znovu vyměnila vláda, například v Polsku, už vědí, že je nesmysl ztotožňovat demokracii s jedinou vládní koalicí či jedinou politickou stranou. Vědí, že příchod Kwasniewského k moci neznamenal návrat komunismu. (Shodou okolností se polské hospodářství - viz níže analýza Economist Intelligence Unit - rozvíjí podstatně zdárněji než hospodářství české.)

Měl jsem dojem, že tyto absurdní postoje - ztotožňující českou vládní koalici s demokracií - už z českého tisku mizí - podle Stroehleina prý nikoliv. (Já ovšem nečtu tu Mladou frontu dnes dost pravidelně - nemůžu.) Česká média podle Stroheleina i v květnové krizi většinou prezentovala situaci takto: "buď Klaus a ODS, nebo návrat ke komunismu". Což je zjevně nesmysl.

Klaus je podle Stroehleina nekompetentní politik (dokládá to po podrobnějším studiu například jeho hrubě amatérským vystupováním v různých fázích jednání o česko-německé deklaraci) a čím dříve z vedení státu odejde, tím lépe. V žádné normální demokratické zemi by nemohl zůstat u moci premiér po hospodářské krizi, jakou zažila ČR letos na jaře, domnívá se Stroehlein.

Poznámka na okraj - pro mě osobně není ani tak pozoruhodné, že vev edení státu stojí nekompetentní osoby, ale velmi zajímavé je, že to národ nepozná. Má přirozeně na svůj názor právo.

Což vede k jinému Stroehleinovu postřehu: poukazuje na to, jak hluboce je v ČR zakořeněno ve vládních a v takzvaně "odborných" kruzích pohrdání řadovým voličem.

Snad nejextrémnějším příkladem je prý článek v nedávném vydání týdeníku Respekt (bohužel si nemohu text ověřit, neboť odsud nefunguje Cesnet, viz výše, cituji tedy jen podle rozhovoru). Jeden autor v Respektu nedávno odmítl referendum pro vstup do NATO. Přirovnával v něm prý české voliče k nesvéprávným dětem, kteří by také odmítli injekci, která by vedla k jejich uzdravení, i když by zároveň uzdravení chtěli. (Jenže i západní tisk kriticky poukazoval na to, že česká vláda odmítla o této věci uspořádat referendum.)

Požadavek na uspořádání referenda před dělením Československa, dovozuje autor pozoruhodně protidemokratického článku v Respektu, byl i tehdy nesprávný, protože většina národa se tehdy proti rozčlenění Československa stavěla, a toto většinové rozhodnutí bylo mylné (sic!!!).

Autor - pokud mi ho Stroehlein citoval přesně - se staví k většinovému demokratickému mínění někdejší československé veřejnosti s nesmírnou arogancí. Rozdíl mezi tímto postojem a postojem běžným v západní demokratické společnosti je v tom, že volební většina národa má v západní demokracii vždycky pravdu. Názor nějakého odborníka, že se většina národa na rozdíl od jeho samotného "mýlí" - je absurdní. Připomíná to onen známý výrok, adresovaným východoněmeckému komunistickému režimu po demonstracích na začátku padesátých let, že je zřejmě vláda s národem nespokojena a měla by si zvolit nový národ....

A skutečně je možno tvrdit s takovou suverenitou, že bylo rozčlenění Československa správné? Je přece možné, že kdyby k rozčleněné nedošlo, nyní by do NATO vstupovalo o pět miliónů lidí víc - taky je dost pravděpodobné, že by s pomocí Čechů nad Mečiarem nakonec zvítězil na Slovensku Čarnogurský a zemi by z Bratislavy nevládl šílenec - boxer, míní Stroehlein.

Cesta od totalitního myšlení je složitá. Zvlášť obtížná je zřejmě v ČR - je to důsledkem sovětské invaze z roku 1968, která uvrhla Československo - na rozdíl od ostatních středoevropských komunistických zemí - do nehybně mrtvolného, neostalinistického režimu na dobu celých dvaceti let - Polsko či Maďarsko byly země daleko liberálnější. Viz například existence rozsáhlé alternativní kultury v Polsku po celá sedmdesátá a osmdesátá léta.

Německu se podařilo osvobodit se od totalitního myšlení až od šedesátých let, kdy vyrostla nová generace. Bude to trvat i České republice tak dlouho?

Jan Čulík


Jak je to s homosexualitou? Pozoruhodné osobní svědectví Bennyho Reese

Upozorňuju na rozsáhlý a nesmírně zajímavý článek, v němž podrobně vysvětluje homosexuální problematiku na základě vlastní, otřesné životní zkušenosti z ČR Benny Rees, Čech, který nyní žije se svým britským partnerem v monogamním vztahu v anglickém Bristolu. (JČ)


Hospodářský růst ve východní Evropě se zpomaluje

Financial Times, pátek 11. července 1997

Rychlost hospodářského růstu ve východní Evropě (mimo země bývalého Sovětského svazu) se má podle předpovědí už druhým rokem v roce 1997 zpomalit, v důsledku rostoucích problémů obchodní bilance.

Poprvé od rozkladu komunismu dosáhne průměrný růst hospodářství v celém bývalém komunistickém bloku jako celek (včetně bývalého SSSR) pozitivního růstu přibližně 1,4 procenta. V Rusku totiž recese v podstatě končí a státy ve střední Asii a v Zakavkazsku zanamenávají silné hospodářské ozdravění.

Hospodářský růst se ale zejména zpomaluje v České republice a na Slovensku a zastavil se v důsledku přísných úsporných opatření v Rumunsku.

Podle analýzy Economist Intelligence Unit poklesne objem růstu hospodářství postkomunistických zemí mimo bývalý Sovětský svaz v roce 1997 na 3,2 procenta. Loni dosáhl růst v této oblasti 3,7 procent.

Předpovídá se, že na Slovensku poklesne v roce 1997 hospodářský růst z loňských 6,9 procent na 4 procenta, v ČR pak z loňských 4,4 procent na 3 procenta.

Česká republika zaznamenala nejvýraznější hospodářské neúspěchy v celém regionu. Dramaticky se zvyšuje schodek obchodní bilance a rychlý růst mezd daleko překračuje růst produktivity. Průmyslová výroba v ČR poklesla za rok o 2,7 procent.

Nejsilnější ekonomika v oblasti, totiž Polsko, se rozvíjí zdárně. V prvním čtvrtletí roku 1997 vzrostl polský hrubý národní důchod o 7,6 procent, ve srovnání s 5 procenty v témže období roku 1996.

Polsko je jedinou středoevropskou zemí, jehož hospodářství už dosáhlo úrovně výroby v roce 1989 a letos tuto úroveň o deset procent překročí

Druhou zemí, která se pravděpodobně letos přiblíží hospodářské úrovni roku 1989, je Slovinsko, kde růst letos dosáhne 4,1 procent ve srovnání s 3,5 procenty roku 1996. Nejrychleji se zlepšuje situace v Maďarsku, kde má letos hospodářský růst dosáhnout 2,8 procent, poté, co byl loni jen 0,5 procent.

Economies in Transition: second quarter 1997. Cena: 195 liber/395 dolarů. Economist Intelligence Unit, 15 Regent Street, London, SW1Y 4RL


Západoevropané kupují východoevropské obráběcí stroje

Financial Times, 11.7.1997

Podle studie organizace Cecimo, obchodní organizace výrobců obráběcích strojů, roste za poslední čtyři roky výrazně západoevropská poptávka po východoevropských obráběcích strojích.

Rostoucí poptávka se nejvíce projevuje v České republice, která nyní vyváží téměř tolik obráběcích strojů a součástek pro ně, kolik jich ze Západu dováží. Rumunsko loni vyvezlo na Západ o něco více obráběcích strojů, než jich ze Západu dovezlo. Úspěšně vyvážejí na Západ obráběcí stroje také Slovensko a Bulharsko.

Roste totiž zájem západoevropských výrobců obráběcích strojů, zejména v Německu, o levné součástky a náhradní díly, které se vyrábějí v postkomunistické Evropě.

V letech 1993- 1996 se objem vývozu součástek obráběcích strojů i celých systémů z Východu na Západ více než zdvojnásibol, ze 139 miliónl ECU v roce 1993 na 323 miliónů Ecu v roce 1996. Naproti tomu vývoz západních obráběcích strojů na Východ stoupl jen o pětinu, z 627 miliónůl Ecu na 769 miliónů Ecu.

Nejúspěšnější byla Česká republika, která v tomto období zvýšila svůj vývoz oz 58 miliónů Ecu na 147 miliónů Ecu a její obchodní schodek v tomto oboru poklesl z 40 miliónů Ecu v roce 1993 na 6 miliónů Ecu v roce 1996.

Nejvíce kupuje tyto stroje a součástky Německo, pak následuje Itálie.


Debta o českém občanství pokračuje:

Tak jsem si to pěkně zavařil, že jsem začal zveřejňovat příspěvky na toto téma. Vyvolal jsem rozsáhlejší poštu od Čechů, žijících na Západě, mnozí z nichž zcela zjevně pociťují nemožnost mít dvojí, např. české a americké občanství, velmi bolestně, zejména proto, že někteří čeští občané, žijící v zahraničí, dvojí občanství smějí mít. Přicházejí také příspěvky od lidí z Čech, často rozhněvané, které interpretují snahu amerických Čechů získat české občanství jako touhu po majetku, nebo mu podkládají jiné nepřátelské úmysly.

(Jenže, jak tuhle poznamenal Ivan Kytka, pokud byl ten majetek ukraden a některý ukradený majetek se vracel, neměl by se vrátit všechen?)

Nezastávám v této věci žádné vyhraněné stanovisko, už jsem před časem napsal, že se mi princip restituce majetku v ČR zdá poněkud pochybný (proč restituovat jen hmotný majetek? proč neodškodnit například lidi, kterým zabránil komunistický režim studovat, nebo se realizovat ve svém profesionálním zaměstnání? Proč mají dostávat odškodné jen vlastníci hmotného majetku? Kromě toho, jak je to s promlčovacími zákony, které jsou pokud vím součástí mezinárodního práva? Atd.)

Nicméně mě zajímají všechna témata, kde se projevuje v náhledu na skutečnost kulturní rozdíl. Toto je v tomto ohledu téma par excellence. Srovnáváním různých kulturních postojů na určitý problém se myslím vždycky poučíme. Proto pokračuji ve zveřejňování příspěvků na toto téma. (JČ)


Alexandr Vondra píše Helsinskému výboru

Je to odpověď na nedávný dopis předsedů Helsinského výboru Alexandru Vondrovi, který je na tomto místě. (JČ)

Hon. Alfonse D'Amato, U.S.S

Chairman

and

Hon. Christopher H. Smith, M.C

Co-Chairman

Commision on Security and Cooperation in Europe

234 Ford House Office Building

Washington, D.C. 20515

Washington, 3. července 1997

Vážený pane předsedo a spolupředsedo,

Děkuji vám za dopisy z 10. června a 19. června 1997, ohledně slyšení Helsinského výboru o rozšiřování NATO a ohledně dodržování závazků Organizace pro evropskou bezpečnost a spolupráci Českou republikou. Jsem přesvědčen, že tato série slyšení byla důležitým příspěvkem k debatě o rozšiřování NATO. Chtěl bych vám vyjádřit obdiv za vaše důsledně projevované vůdčí schopnosti v této oblasti.

Informoval jsem svou vládu o zprávě, kterou vydal po slyšení Helsinský výbor. Jsem přesvědčen, že ve svých závěrech vznesl Výbor celou řadu důležitých otázek, kterými se budeme muset v procesu rozšiřování NATO zabývat.. Také bych vám chtěl vyjádřil vděčnost české vlády za to, že tak silně podporujete rozšiřováni NATO a konkrétně, že hájíte otevřeně vstup ČR do Atlantické aliance. Mohu vás ujistit, že je ČR připravena nést veškerou odpovědnost i veškeré náklady spojené s členstvím NATO.

Jsem si plně vědom, že jste stále znepokojeni určitými problémy týkajícími se situace lidských práv v České republice, zejména týkajícími se zákona o občanství a restitučního zákona a jeho realizace. Chci vás ujistit, že vláda i parlament České republiky bere toto znepokojení vážně a intenzívně usiluje o zlepšení situace v těchto oblastech. Novela zákona o občanství, schválená v dubnu 1996, je jen jedním z příkladů pozitivních kroků, které činí česká politická reprezentace.

Rád bych opakoval své přesvědčení, že proces restituce majetku původním majitelům je neobyčejně obtížným problémem. Když vláda zahájila v roce 1991 tento proces, nebyl doslova nikdo, kdy by plně chápal složitost této záležitosti a byl schopen předvídat, co to všechno bude znamenat. Základní však je, že činnost české vlády je motivována základní touhout napravit nespravedlnosti způsobené nacistickou okupací a komunistickým režimem.

Rád bych se také krátce zmínil o tom, že česká vláda nedávno schválila dodatek k českému trestnímu zákoníku. Až ho schválí parlament, bude tím zrušen zákon o pomlouvání (republiky a hlavy státu).

Vážení pánové, jsem připraven s vámi i s jinými členy Helsinského výboru o těchto záležitostech podrobně debatovat, aby se odstranila veškerá existující nedorozumění. Rád bych vás ujistil, že vysoká úroveň ochrany lidských práv je výsostnou prioritou mé vlády.

Já sám, stejně jako mí zaměstnanci, vám můžeme poskytnout důležitá fakta, týkající se statutu občanství dětí, narozených na území ČR, které charakterizují některé organizace, činné v této oblasti ochrany lidských práv, jako bez státní příslušnosti. Podle mého názoru existují ještě i některé další informace, které bychom si měli v našich budoucích jednáních vyměnit.

Těším se na vaši spolupráci

S pozdravem

Alexandr Vondra


K tomu: jedna českoamerická reakce od osoby, která si nepřeje být jmenována:

Na veceri asi pred mesicem rekl komusi Alexandr Vondra, ze zadne vraceni majetku nebude a ze D'Amato na tom slyseni mluvil tak, jak mluvil jenom protoze potrebuje zidovske volice, ze to vazne neminil. Coz myslim odpovida skutecnemu rozpolozeni ducha a mysli ceske vlady a parlamentu nez Vondrovo tvrzeni v dopise D'Amatovi, ze na tom pilne pracuji...

A naopak byvalemu predsedovi kan. sdruzeni Cechoslovaku Miloši Šuchmovi, ktery Vondru tady minuly tyden navstivil, Alexandr Vondra povidal, ze pokud nekteri Americane dosud nemaji cs. obcanstvi a svoje majetky, tak je to jen a jen jejich vina, ze si proste o vraceni obcanstvi vcas v r. 1992 nezazadali.

Coz vazne neslo vubec nijak regulerne a above the board , poctive -- avsak nekomu to dali, kdyz podepsal CESTNE PROHLASENI, ze "nenabyl americkeho obcanstvi".

(Dostalo se nám informací, že se zřejmě nyní Helsinský výbor snaží ujasnit Alexandru Vondrovi, že nejde o soukromou aktivitu D'Amata, který potřebuje být znovuzvolen židovskou lobby. Rezoluci o nedokonalých restitucích schváli celá americké Sněmovna reprezentantů. Dalo by se jistě také říct, že i Sněmovna reprezentantů usiluje každé dva roky o znovuzvolení, ale to by asi bylo trochu krátkozraké, konstatuje americký zdroj. JČ.)


Má Madeleine Albrightová české občanství?

Americanum se podarilo prosadit v Madridu, ze pouze trem statum byvale vychodni Evropy bude nabidnuto clenstvi v NATO. US prezident Clinton pojede do Polska a jeho ministryne zahranici Madeleine Korbel Albrightova priletela v nedeli vecer (13. cervence) do Prahy

Verejnost a zvlaste Cecho-americane se zajimaji, co bude Albrightova v Praze delat:

 • Pozada o zruseni sveho ceskeho obcanstvi? (Americka ministryne zahranicnich veci by totiz nemela mit obcanstvi jineho statu, ale pani Albrightova asi nevi, ze ho ma - viz nize)
 • Premluvi vetsinu Cechu, aby vitali vstup do NATO?
 • Premluvi premiera Klause, aby se vzdal styku s Kubou Fidela Castra_
 • Pozada pritele Vaclava Havla, aby prestal diskriminovat Americany?

  1. Pozada Albrightova o zruseni sveho ceskeho obcanstvi?

  Jedna Cecho-americanka z Washingtonu se ozvala s navrhem, aby Albrightova formalne v Praze pozadala o propusteni ze svazku s Ceskou republikou.

  Madeleine Korbel-Albright se narodila 15. kvetna 1937 a stala se americkou obcankou 14. kvetna 1957. Nebylo ji tehdy jeste 21 let. Proto se na ni nevztahuje US/CSR Umluva z roku 1928 o automaticke ztrate obcanstvi nabytim obcanstvi v US (podle rozhodnuti cs. ministerstva vnitra z roku 1980-81).

  Myslim, ze je vysoce nepravdepodobne, ze Albrightova o teto kafkovske mezere v platnosti Umluvy vi - v osmdesatych letech, kdy s timhle cs. komunisti prisli, mela uz Albrightova podstatne jine starosti, budovala si svou americkou politickou karieru.

  Premluvi Albrightova vetsinu Cechu, aby vitali vstup do NATO?

  Minulou stredu rano rekla v televiznim poradu NBC Today Albrightova reporterce Katie Curik, ze "200 000 americkych zivotu bylo prolito na obranu Polska a Ceske republiky" (v druhe svetove valce) a ze tyto zivoty mohly byt zachraneny, kdyby tehdy existovalo NATO. Tim se bude snazit ovlivnit americke verejne mineni, aby prijalo rozsireni NATO.

  Jak vsak premluvi Cechy, kde popularita vstupu do NATO poklesla ze 45 procent asi na 35. A jak vysvetli, ze je v CR demokracie, kdyz ceska vlada odmita referendum o vstupu do NATO?

  Premluvi Albrightova premiera Klause, aby se vzdal styku s komunistickou Kubou?

  Behem slyseni americkeho senatu pred jmenovanim Albrightove na funkci ministryne zahranici USA Albrightova zduraznila, ze bude nadale podporovat americkou blokadu vuci Kube, kterou zavedl predseda zahranicniho vyboru J. Helms. Slibila, ze presvedci staty, ktere podporuji Castrovu diktaturu , ze blokada Kuby oslabi tamejsi komunisty a podpori demokraticke hnuti.

  Asi pred rokem podepsala ceska vlada podepsala vyznamnou umluvu o hospodarske spolupraci s Kubou. Prosadi Albrightova nyni v Praze to, co slibila americkemu senatu?

  Pozada Albrightova pritele Vaclava Havla, aby prestal diskriminovat Americany?

  Jak bylo referovano v Britskych listech, podle rozsahleho clanku v NY Times Magazine (11. kvetna) a v Guardianu, jeji pritel Vaclav Havel se zmenil.

  Pred nekolika dny oficialne prohlasil, ze Ceska republika splnila vsechny podminky a je schopna se pripojit k NATO.

  Jak jsme vsak referovali, podle Helsinskeho vyboru pro lidska prava, je nutno splnit podminkytohoto vyboru, o jehoz zásady se opirali disidenti od sedmdesatych let.

  Podari se Albrightove pri navsteve Prahy prosadit, aby prezident Havel a Ceska republika opravdu zmenili svuj postoj k tem Americanum, co utekli do Spojenych statu pred komunistickou tyranii jako ona sama?

  Josef Schrabal


  Vstup do NATO a lobing p.J.Fuchsove

  Vladimír Wagner

  Vazeny pane Culiku,

  docela rad ctu obcas Vase listy a docela me pobavily (i kdyz je to i trochu k placi) nazory pani Jiriny Fuchsove.

  Nejdrive bych chtel zduraznit, ze zakladni by melo byt, ze at uz si myslim o americkem postoji k nekterym mensinam, k trestu smrti, k vyreseni obcanstvi, napravam krivd vuci puvodnim obyvatelum napachanych v minulosti a jinych vecech cokoliv, vzdy zustava nepopiratelnym faktem, ze se jedna o demokratickou zemi. Stejne tak i Ceska republika, at uz si myslim cokoliv o jejim reseni obcanstvi, naprav krivd z minulosti, nedostatecnem postihu rasistickych vystrelku a jinem, je nyni demokraticka. zeme.

  Ostatne pojeti restituce bylo v Ceske republice ve srovnani s ostatnimi stredo a vychodoevropskymi zememi pomerne velice siroke. Neupiram take p. J. Fuchsove pravo lobovat za jeste dalsi rozsireni techto restituci, ale forma toho lobingu musi mit sve meze.

  Na zaklade toho mi postoj a chovani p. J. Fuchsove pripada typicky cechackovske. Pripomina mi to tu typicky ceskou historku o sedlackych rodech. Hrisny prapredek jednoho z nich pokacel v daleke minulosti starodavnou lipu toho druheho a tramu z ni pouzil v zakladech sveho gruntu. Od te doby uz uplynula dlouha doba. Potomci obou rodu jsou vazeni, sporadani obcane. Presto ten v minulosti ukrivdeny nikomu z toho druheho nepoda ruku a nepozdravi. A vyuzije kazdeho moznosti, vcetne pomluv u vrchnosti, aby zabranil zvoleni predstavitele toho druheho rodu do obecni rady. Prestane s tim jedine za podminky, ze druhy rod svuj grunt zboura a vrati mu drevo lipy nejlepe v podobe puvodni lipy. Tedy jak pise p. J. Fuchsova DOKUD NEBUDE NASTOLENA SPRAVEDLNOST PRO NAS VSECHNY (coz je naprosta utopie, pokud nevypichnu jen to NAS a nezrusim to VSECHNY), tak jsem proti vstupu Ceske republiky do NATO.

  Typicke je i jeji popis TV diskuze o pripravenosti vstupu do NATO. Polak se chova presne jak bych si predstavoval, ze se Polak zijici kdekoliv na svete a po proziti libovolnych krivd v minulosti chovat bude. Tedy I KDYZ bude mit polska armada jen savle a dvojplosniky, pripadne jakkoliv neschopne veleni, tak bude tvrdit,ze je plne pripravena a schopna vstoupit do NATO a branit svobodu svoji i ostatnich. (A take to pak bez vahani udela, jak vidime z historie druhe svetove valky, kdy se polske jezdectvo vrhalo proti nemeckym tankum, zatimco Cesi to s modernejsi vyzbroji vzdali bez boje.) Cechacek bude i v pripade, kdyby mela ceska armada tu nejlepsi vyzbroj tvrdit, ze pro NATO pripravena neni, protoze minuly tyden neopatrny technik poskrabal lak na kridle nejmodernejsiho Phantoma. Bude to ale tvrdit hlavne proto, ze mu kdysi jiny Cechacek slapl na kuri oko. Takze me docela mile prekvapilo, ze v popisovane besede se cesky zastupce choval jinak a jsem rad, ze tam nebyla p. J. Fuchsova. Doufam, ze me predchozi radky nepochopi nekdo tak, ze tvrdim, ze dnes ma polska armada jen savle a ceska nejmodernejsi vybaveni.

  Vzdycky jsem si myslel, ze nase ceska povaha se dokumentuje tou anekdotou o sousedech a chciple koze a ze pro americany neco takoveho neprichazi v uvahu. Takze usuzuji, ze v p. J. Fuchsove je tolik nasi ceske malosti a je tak typickou Ceskou, ze by to Ceske obcanstvi mela urcite dostat. Na zaklade stejne uvahy by se vsak mela zrici Americkeho obcanstvi, protoze americke velkorysosti v ni neni ani co by se za nehet veslo. V tom pripade ovsem nepotrebuje dvoji obcanstvi a situace je uz ted jednoduse resitelna.

  Doufam, ze americti senatori se pri posuzovani vstupu stredo a vychodoevropskych zemi do NATO nebudou ridit hlasy ukrivdene malosti. V opacnem pripade bych o nich ztratil dobre mineni.

  S pozdravem,

  Vladimir Wagner


  Panu Wagnerovi jsem odpovedel:

  Myslim ale, ze pani Fuchsove a spol. nejde ani tak prevedsim, v prvni rade o navraceni majetku (i kdyz tim definuje spravedlnost) , jako o to, aby zakony, pokud plati, platily pro vsechny. V tomto smyslu by se dalo argumentovat, ze kdyz uz se otevrela otazka restituci, tak se to melo provest tak, aby nekteri nebyli diskriminovani. Madari zadne restituce pokud vim neprovadeli a nikdo je za nedokonale restitucni zakony nekritizuje.

  Pokud tomu rozumim, lidi jako pani Fuchsova maji velmi silne vyvinuty pocit narodni sounalezitosti a vadi jim, ze ho nemohou uplatnit, pote co cela leta travili dost casu popularizaci Ceskoslovenska a obranou pronasledovanych lidi v CSSR. Jsou jini, kteri to delali taky, ale naroky na nic si necini.

  Pani Fuchsova by asi argumentovala, ze vstup do NATO rovna se demokraticke chovani a zakonnost novych clenu - a v tomto pripade tento pozadavek CR nesplnuje. Nakonec to opakovane konstatuje i ten Helsinsky vybor. (JČ)


  (A ještě jedna věc: Argument, že lidé, kteří v určité zemi trvale nežijí, nemají právo na její občanství, protože by to bylo jako kdyby někdo chtěl být "členem Republikánské i Demokratické strany zároveň" (pan Pecina na zdejším Fóru) je zajímavý, ale myslím dost nebere v potaz globalizační tendence v dnešním světě, kdy se stává princip omezování občanství jen na osoby, které trvale žijí na území dané země, možná trochu sporný. JČ.)


  Vladimír Wagner odpověděl:

  Vazeny p. Culiku,

  to je prave ten nepomer. Kazdy demokraticky stat ma sve mouchy, ktere mu ruzne komise hlidajici dodrzovani lidskych prav vytykaji (u USA je to treba trest smrti a. j.). Podstatne je, zda je to stat svobodny, demokraticky a zda dodrzuje sve zakony. A v pripade CR tomu tak je. Vsechny nespravedlnosti na ktere p. Fuchsova poukazuje ( a ja netvrdim ze to nespravedlnosti nejsou) jsou definovany v zakone a CR tyto zakony dorzuje. Proto tvrdim, ze je hluboce nemoralni ohrozovat bezpecnost sve puvodni vlasti kvuli tomu, ze se mi nelibi nejaky zakon. Me se take rada zakonu nelibi a treba me i podle meho nespravedlive nepostihuje, ale kvuli tomu nebudu pod republikou zapalovat doutnak k sudu s prachem. Nebudu proste proto, ze tu mam rodinu, dva male syny a jestli se neco zvrtne a v Rusku se to otoci, tak si to odskacu sam a hlavne i oni. P. Fuchsova bude v Americe v bezpeci a mozna potom bude posilat klukum potravinove balicky. Prave proto jsou nekteri lide proti volebnimu pravu, lidi, kteri zde trvale neziji. Jak je videt na tomto priklade Ti leckdy dokazou nadradit sve marginalni problemy nad zajmy zivotne a primo existencne dulezite. Nejspise tou vzdalenosti ztraci prehled o poradi dulezitosti jednotlivych problemu. Vladimir Wagner


  ReakceJiřiny Fuchsové:

  Vazeny a mily pane Wagnere,

  nebudu mluvit jen za sebe, ale tech -asi jste to MY - pochopil jinak... 20 - 30 000 Americkych Cechu naturalizovanych po 7. kvetnu 1957, KTERI DVOJI OBCANSTVI MIT NESMEJI, zatimco existuji dnes TISICE "BIPOLITU" /tak tomu oficialne rika AMERICKE MZV/, kteri DVOJI OBCANSTVI MIT MOHOU A MAJI!!!!! /Cesi v Kanade, nekteri, sestra pana Zantovskeho napriklad je ma, atd atd atd., Cesi v Australii, Svedsku, atd atd./

  AMERICTI CESI, dnes obcane zeme, ktera chcete, aby Vas a Vase deti vpripade ohrozeni branila, posilali ty potravinove balicky, o kterych se zminujete, od roku 1945, dolary, marky, psali clanky, protestovali proti invazi 1968, v roce 1989 jsem s osobne podilela s dalsimi Cechoamericany na sbirce v Los Angeles- 3O.OOO dolaru slo okamzite Vaclavu Havlovi jen z LOS ANGELES, Lidove noviny dostaly ze San Franciska zasluhou meho pritele, ktery sbirku OSOBNE! ORGANIZOVAL!, pres noc 4O.OOO dolaru, o tom jsou dokumenty... Posilali jsme lekarske zarizeni, drahe vysokoskolske ucebnice, pomahali se stazemi atd atd atd..

  V lednu 1993, my tito americti CESI, jsem BYLI O VSECHNA SVA PRAVA V CR PRIPRAVENI, tim prohlasenim, ze CESI MOHOU MIT JEN JEDINE OBCANSTVI!!! Proc prave my, kdyz tisice dalsich .ctete laskave prohlaseni pani Guluskinove v Lidovkach v listopadu 1995!!!!!...DVOJI OBCASTVI, RESTITUCE MITI MOHOU???????

  A dnes, mnoho z nas ma doma pribuzne, zname, ja osobne ziju napul tam a napul tady, doma mam stare nemocne rodice A JSEM TAM POVAZOVANA ZA CIZINKU!!!! a tady, kde se mi narodily deti, zustat jaksi -- z duvodu rodinnych musim!-- na letenky si vetsinou vypujcuju, protoze pres to, ze to byli prave Cesi z Ameriky, kdo vam vsem nejvic pomahali, na sve restituce prave my nemame pravo, zatimco pan Kabes, ktery se NAHODOU POAMERTICTIL a s nim tisice dalsich -je jim to prano!- pred 7.V.57, sve dva zamky dostal, dvoji obcanstvi ma, je-li prave doma volit muze...-

  Prominte mi to, ale to je vuci vsem nam ostatnim NESPRAVEDLNOST...

  ............. Mimochodem, ten pritel, co vybral od dalsich Cechoamericanou tech 4O.OOO pro Lidovky pred nekolika lety umiral zde na rakovinu. Psal panu Klausovi o navraceni OBCANSTVI! Pan Klaus mu odpovedel: Neptejte se, co muze republika udelat pro vas, ptejte se, co muzete vy udelat proni... Petr udelal, delal, sbiral penize, cely zivot vedl deti v Ceskem skautingu v zahranici, podporoval exilova nakladatelstvi, UBYTOVAL JEDNOHO VYSOCE POSTAVENEHO CESKEHO VEDCE KDYZ TENTO STUDOVAL V BERKELEY... Kdyzmu zbyvalo nekolik tydnu zivota, zadala jeho zena Vaclava Havla o ceske obcanstvi pro sveho muze... odpoved NIKDY NEPRISLA.....

  Prominte mi, pane Wagnere, ze jsem se tak rozepsala.... Buduji v Plzni PAMATNIK ZAHRANICNICH CECHU, instituci, ktera by mela pro budoucnost uchovat archivy toho, co CESI V ZAHRANICI, dodnes bez obcanstvi ceskeho, bez vsech zakladnich lidskych prav, ktera bezne lidem, kteri se na jejich uzemi NARODILI!!!! vestina civilizovanych evropskych i jinych zemi, poskytuje... udelali...

  Ne pro sebe, ale pro DOBRO TE ZEME, ZE KTERE VYSLI........... Bude mi cti, jestlize, jako i mnoho jinych skvelych lidi dnes v republice, budete chtit podat pomocnou ruku!

  Diky za Vasi-E-Mail, vazim si ji....

  Uprimne Vase Jirina Fuchsova


  Mily pane Wagnere,

  Prosim Vas, prectete si jeste jednou moje clanky ve PSOVI... Ja NIC NEDELAM TAJNE, ja jsem pana Klause, Luxe, Havla, Rumla atd NA NASE PROBLEMY UPOZORNOVALA P R UB E Z N E od podzimu 1992!!!

  V parlamenu jsem byla osmkrat! Znam vetsinu poslancu osobne, VSICHNI dostali TUNY dopisu, petici, existuje VIDEO kde je natocena schuzka poslancu s asi sedesati zastupci Cechu v zahranici v LEDNU 1994 v Praze ve Snemovni ulici! Naposled jsem asi dvacet poslancu a senatoru presvecovala v Praze 14. kvetna 1997!!! ze KAZDYM DNEM ZTRACI CR PUDU POD NOHAMA, CO SE TE KAUZY NEROVNYCH LIDSKYCH PRAV TYCE... NA ROVINU JSEM JIM REKLA CO BUDEME DELAT, KDYZ SE TO NEVYRESI!!!

  To, ze o tom vsem noviny doma, TV atd mlci, za to nemuzeme my!!!!!

  Prijde den, kdy budou panove sedet v nedeli na Debate nebo na SEDM DNI a BUDOU TVRDIT, ze -- az CR jeste nebude v NATO - ZE O POZADAVCICH ZAHRANICNICH CECHU N I C NEVEDELI!!

  Vlada toto muze vyresit, BUDE-LI CHTIT!!!!! behem DVACETI CTYR HODIN, legislativni nouze v parlamente byla poprve pouzita v unoru 96! BYLA JSEM U TOHO, KDYZ ROZHODLI, ZE PRAVO NA RESTITUCE NEMA NIKDO!! KDO ZTRATIL CESKE OBCANSTVI BYT NA JEDINY DEN, tim okmzite ZNEGOVALI USNESENI USTAVNIHO SOUDU Z PREDESLEHO PROSINCE, kde se rikalo, ze LHUTY na podavani zadosti o restituce SE RUSI!!!!!

  Tak si pani poslancove pospisili a ty dvere ZASE HONEM ZAVRELI, mam o tom clanky z novin, budete-li je chtit! Snemovna odsouhlasila, rychle dovezeno na Hrad, Vaclav Havel do deseti MINUT PODEPSAL!!!!!

  A byli jsme zase vyrizeni, protoze NAM TO OBCANSTVI CESKE v Cechach NIKDO NEUZNA, a narodit se ZNOVU v nejake VSTRICNEJSI ZEMI NEMUZEME!!!

  Ten unorovy vecer v TV pan Ortman rekl lidem ceskym: "SEVRELI JSME TY RESTITUCNI NUZKY CO NEJVICE TO SLO, ABY NAM TADY NEPOBIHALY VSELIJAKE TY RESTITUCNI MYSI!"

  Mily pane Wagnere, ja mam zname v Americe, kteri odtud pumpuji dolary do bytovych domu a vylepsuji najemnikum prostredi a plati pravniky aby se ASPON SMELI O ZDEDENY MAJETEK STARAT!

  V Americe, kdyz je prirodni nestesti, prohlasi president nebo vicepresident, "ze VLADA UDELA VSECHNO PROTO, ABY POSTIZENYM POMOHLA..." Lide, dobri, normalni, na nic necekaji, pomahali by i tak, my vsichni bychom pomahali a mame pomahat... Co udelaji u nas? Pan Klaus, ktery vzdy hazi vinu za vsechny nedostatky na jine, rekl: VSICHNI SE MUSIME STAT SPONSORY!, ne 'VLADA udela, kdyz chce vladnout, je to JEJI POVINNOSTI!, VSECHNO, ABY POMOHLA...'

  A pan Lux TO OKAMZITE VYRESI TIM, ze chce z tech, kterym prave zvysili najemne o 1OO %, plyn, elektriku, poplatky za TV a ja nevim co jeste. BRAT DALSI DANE.......

  I nam tady se svira srdce nad republikou, i my vime co to je, v Kalifornii mivame zemetreseni, pozary, zaplavy, jako jinde, a vime, ze prave za techto okolnosti zacnou lide pomahat jeden druhemu a chovat se jako lide... Bylo potesujici videt, ze pan Klaus dokazal nasednou z panem Zemanem do stejne helikoptery a ze se prestali hadat o tom, ma-li se do parlamentu nosit kravata cervena ci zelena... Radost mame z tech neprilis bohatych, co vlaceji ty deky, vodu a podobne neb nabizeji pristresi postizenym.

  Prezijeme to, ovsem, ve svete dennodenne lide neco ztraceji, sve blizke, majetky, v nejhorsim zivoty...... Coz ovsem nemeni nic na veci, ze PRAVO ZUSTAT DOMOVEM TAM, KDE JSEM SE JEDNOU NARODIL, muze byt i dnes- uz nezijeme v diktature - SVEVOLNE ODPIRANO KTEREKOLI MENSINE - a americti Cesi bez ceskeho obcanstvi JSOU MENSINA!

  Na schuzi etnickych mensin zde - prala bych Vam zazit tu atmosferu - to nadseni Madaru a Polaku stojicich za svymi konsuly ci ambasadory, byli tam Slovaci, Baltici, Slovinci atd.... ONI, OVSEM, POLACI, MADARI a dnes uz i Slovaci, tusim!, TO DVOJI OBCANSTVI MAJI... Jejich zastupitelske urady jsou plne zivota.. Nas konsulat je jako po vymreni, nikdo uz tam ani nechodi, protoze pro nikoho nic neudelaji, vyrizuji jen visa byznysmenum z Asie, a CECHUM DOMA NAROZENYM pisou dopisy, ze PROTOZE AUTOMATICKY ZTRATILI SVE CESKE OBCANSTVI NABYTIM AMERICKEHO, na NIC DOMA NEMAJI PRAVO...

  Pozdravujte vsechny doma, zeptejte se v posl,. snemovne, co jim tam za cela leta Cesi ze zahranici napsali.... Uvidite, jestli Vam to, jako i nam, nezaprou do oci... Uprimne a drzim palce cele republice, abychom byli na sebe navzajem hodnejsi...

  A pak napiste do novin a do radia, aby INFORMOVALI ne o KRAJANECH, to jsou hodni lide, ale MY NEJSME KRAJANE, ale o tom, co, jak a proc DELAJI CESI V ZAHRANICI. CESI BEZ OBCANSTVI, BEZ NAROKU, BEZ VOLEBNIHO PRAVA.... Pravdive informace o DVOJIM OBCANSTVI, napriklad, by pomohly vsem najit zase k sobe cestu..

  Jirina Fuchsova

  http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html