čtvrtek 2. října

O B S A H

Velká Británie: Výroční sjezd Labouristické strany

 • Projev Tonyho Blaira pro příští tisíciletí - má to vztah k českým sociálním demokratům? (Jan Čulík) Český politik v Brightonu:
 • Rozhovor s Janem Kavanem, stínovým sociálně demokratickým ministrem zahraničních věcí, který se účastní labouristické výroční konference v Brightonu, o Labouristické straně i o české sociální demokracii - 1. část
 • Labour Party a česká sociální demokracie - měl by Tony Blair v ČR šanci? (Jan Čulík, psáno pro Novou přítomnost)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé BL se vám natáhnou, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Tony Blair apeluje na Brity téměř náboženskou, avšak mlhavou řečí

  Britský premiér Tony Blair přednesl na výroční konferenci vládnoucí Labouristické strany nesmírně vizionářský projev. Vylíčil v něm svou vizi Británie jako moderní země, v níž budou děti hrdé a šťastné a nikdy nebudou hladovět a kde důchodci nebudou muset zoufale šetřit, aby přežili. Přitom však vyšlo od Blairových poradců najevo, že z Blairova projevu byly předem vyškrtány emocionální pasáže, aby řeč nevyzněla triumfalisticky.

  Blair také oznámil vládní iniciativu, jejímž účelem je zabývat se "krizí rodiny". Britský premiér zároveň varoval, že jeho cíle proměnit v příštím století Británii v "maják světa" nebude dosaženo bez obětí.

  "Říkám celé zemi ve vší upřímnosti: můžete mít revoluci ve vzdělání, ve zdravotnictví a v sociálních službách. Ale znamená to, že budeme muset zvolit obtížné alternativy. Znamená to, že se budeme muset všichni na změnách aktivně účastnit - a znamená to modernizaci. Modernizace není samoúčelná. Není nepřítelem spravedlnosti, je jejím spojencem." Blair odmítl myšlenku sociálního konfliktu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a zdůraznil, že v ekonomice nesmírně záleží na partnerství.

  Reforma sociálního zabezpečení bude znamenat, že zaměstnanci si budou větší mírou sami šetřit v soukromých důchodových fondech peníze na stáří. Vládní role bude zorganizovat starobní důchodové zabezpečení, nikoliv ho financovat, i když nejchudším občanům bude vláda finančně pomáhat.

  Blairova řeč obsahovala celou řadu oznámení, jimiž chtěl britský premiér dokázat, že vláda plní své volební sliby. Zmínil se o tom, že nová britská vláda zakázala soukromé vlastnictví střelných zbraní, provedla daňové reformy a zahájila decentralizaci správy Británie referendy o samostatných sněmovnách ve Skotsku a ve Walesu.

  Kontroverzní rozhodnutí začít vybírat od bohatších vysokoškolských studentů 1000 liber ročně školného prý bude "omezeno" a finance budou využity k tomu, aby vzrostl do roku 2000 počet univerzitních studentů na půl miliónu. Vláda také dá k dispozici 2 miliardy liber (110 miliard Kč) na opravy školních budov a na modernizaci škol. Do pěti let budou ve všech britských školách instalovány počítače, napojené na Internet. Školy bude stát připojení na síť méně než 1 libru (55 Kč) ročně na jednoho žáka.

  Vláda chce vytvořit až deset experimentálních "akčních zón ve zdravotnictví", kde se budou zkoušet nové nápady a myšlenky, jak modernizovat státní zdravotnictví, které funguje v podstatě na obdobném principu, jak fungovalo před pádem komunismu zdravotnictví v Československu. Britská vláda také hodlá bojovat proti organizované zločinnosti tím, že poskytne soudům větší pravomoci konfiskovat špinavé peníze, vydělané nezákonným prodejem narkotik.

  Blair se nezmiňoval ve svém projevu o nedávno zemřelé princezně Dianě, ale často hovořil o "novém duchu soucitu a porozumění", který nyní prý vládne v Británii. Zdůraznil, že chce v Británii vybudovat společnost, založenou na soucitu, ale musí to být "soucitná společnost, která zároveň jedná důrazně, protože silnou společnost nelze vybudovat na základě měkkých rozhodnutí.

  Veškerá vládní politika bude podle Blaira zkoumána z hlediska, jaký má vliv na život britských rodin. V Británii otěhotní v současnosti ročně téměř 100 000 dívek pod dvacet let. Děti vyrůstají v rozvedených rodinách bez otců, takže dospívají bez vzorů. Roste zločinnost a je to "moderní krize", kterou je zapotřebí zarazit.

  Blair také varoval Labouristickou stranu, že se musí i nadále měnit, tak jak se změnila v opozici. "Jakmile se přestaneme měnit, znamená to, že jsme přestali vládnout," zdůraznil.

  Uvedl, že chce z Británie učinit v jednadvacátém století "vzorový národ". Británie by se měla stát nejpříjemnější zemí k životu, nejlepší zemí, kde by člověk mohl prožít plný život, dobře vychovat děti a příjemně zestárnout."

  Blair často používal ve své přibližně dvacetistránkové řeči vlastenecké výrazy. Slovo "Británie" a "britský" použil třiapadesátkrát, "tato země" jednatřicetkrát a "národ" devatenáctkrát. Slovo "socialismus" nepoužil ani jednou.

  Někteří pozorovatelé srovnávají jeho projev se slavným inauguračním projevem amerického prezidenta Johna Kennedyho v roce 1961. Naproti tomu jiní komentátoři poukázali na to, že Blairova řeč byla dosti mlhavá a v žádném případě nepřislíbila rozsáhlejší státní výdaje, určené na řešení existujících problémů. I  z 2 miliard liber, jimiž se mají opravovat britské školy, má připlynout 1,3 miliard liber z jednorázové daně zprivatozovaných podniků. Britská vláda doufá, že zbylých 700 000 liber věnují na opravu škol soukromí podnikatelé.

  Jan Čulík

  Úplný text projevu Tonyho Blaira v angličtině naleznete v deníku Times z 1. října 1997, tady..  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|