pondělí 20. října

O B S A H

Romská "invaze" do Británie:

 • Krizová situace v britských přístavech? Příchod mnoha českých a slovenských Romů
 • Romská invaze do Británie? (Jan Čulík, psáno pro list Scotsman) Slovo má Ivan Kytka:
 • O rasismu Romů mezi sebou, o vstupu ČR do Evropské unie, o policejním státě v Británii Češi v ČR a v zahraničí:
 • Jiřina Fuchsová nesmí na české vyslanectví ve Washingtonu, píše o tom Petru Pithartovi
 • Tomáš Pecina znovu kritizuje kongresovou akci Josefa Schrabala proti vstupu ČR do NATO, ještě jedna poznámka JČ
 • Josef Schrabal v reakci na Tomáše Pecinu
 • Daniel Nižňanský k Josefu Schrabalovi
 • Danny Novotný k Josefu Schrabalovi Zakořenila v ČR demokracie?
 • "Hloupí Češi" Jiřího Peheho a Ondřeje Neffa (Andrew Stroehlein) Sport:
 • Vrcholový kanadskočeský sportovec hledá sponsory v ČR pro přebory v Rakousku - zřejmě užitečná reklama pro české firmy!  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hloupí Češi Jiřího Peheho a Ondřeje Neffa

  Andrew Stroehlein

  Mezi předními českými politology je Jiří Pehe důsledně nejnedemokratičtějším komentátorem éry po pádu komunismu. Je znepokojující, že nyní pracuje v prezidentské kanceláři a že mnoho relativně vlivných lidí, jako Ondřej Neff v internetovém deníku Neviditelný pes (komentář v pátečním vydání ) přejímá jeho argumenty.

  Už jsem ukázal v diplomové práci zabývající se reakcemi českých sdělovacích prostředků na projednávání česko-německé deklarace (je k dispozici na internetu), jak Jiřího Peheho vůbec nezajímají názory a postoje českých voličů. Jasně to dokázal ve svých článcích zaměřených proti těm osobám, které se odvážily zpochybňovat česko-německou deklaraci. Nyní jsme svědky toho, že Pehe útočí na možnost referenda o vstupu České republiky do NATO.

  Samozřejmě, samotná kritika instituce referenda není nedemokratická. S referendy je mnoho potíží. Jednou z nich jsou politické spory ohledně formy konání referenda a ohledně počtu otázek. Jiným problémem je, jak naplánovat a jak provést referendum, aby se konalo ve skutečně svobodném prostředí. Oba tyto problémy ochromily nedávný katastrofální pokus uspořádat referendum na Slovensku.

  Je zajímavé, že Ondřej Neff v pátečním článku v Neviditelném psu nezdůrazňuje tyto platné argumenty proti referendu, ale hlásí se k Peheho hluboce mylným argumentům. Česká republika by neměla pořádat referendum o NATO, souhlasí Neff i Pehe, protože by se mohlo stát, že by česká veřejnost hlasovala nesprávným způsobem. Možná, obávají se oba komentátoři, by se k referendu nedostavilo dostatečné množství českých voličů, možná, že by čeští voliči hlasovali špatně.

  Podle Peheho "kosmopolitních" představ jsou Češi prostě zatím příliš pošetilí na to, aby sami věděli, co je pro ně dobré. Jsou slabí a provinční (Pehe často označuje ty osoby, které s ním nesouhlasí, jako "provinční"). Pro oba tyto analytiky jsou Češi prostě příliš hloupí, než aby se mohlo připustit, že by mohli sami rozhodovat o svém osudu. Je jim nutno nařídit, co mají dělat.

  Neffova a Peheho logika posunuje uvažování řadových občanů a vlády znepokojujícím směrem. Jestliže se přece nedá lidem důvěřovat, aby se správně rozhodli, tak by se měly přestat pořádat všeobecné volby, anebo by měly být alespoň jejich výsledky příslušným způsobem upraveny, aby zvítězili vždycky ti "správní" kandidáti (nejlépe jednomyslně). Mimo jiné by to mělo znamenat, že by se měly ignorovat výsledky českých všeobecných voleb od roku 1990 - lidem se přece nedá důvěřovat, aby rozhodovaly o tak závažných věcech, jako je hlasování ve volbách.

  Peheho myšlení, s nímž Neff souhlasí, je toto: "My jsme elita a my víme, co je nejlepší. To, co chtějí řadoví voliči, na tom nezáleží. Oni totiž nejsou schopni určit, co Česká republika skutečně potřebuje. Budujeme zemi podle programu, který je založen na (našich) vyšších znalostech a na (našem) lepším chápání místa národa v historii.

  Zní to dost děsivě povědomě.

  Neff se vysmívá pojmu "hlas lidu", ale můj argument nemá nic společného s nějakou romantickou představou "lidu", z něhož by pocházela veškerá morální osvěta. Argument spočívá v tom, že v demokracii moc pochází v konečné instanci od řadových občanů. Občané jsou zdrojem legitimity demokratické ústavy a zdrojem legitimity demokratických politiků (nejen formálně, ale opravdu). Vykašlete se na lidi a kašlete na základy celého demokratického systému.

  Říci, že se lidem nedá důvěřovat, že budou hlasovat tak, jak chtějí vedoucí političtí představitelé, ochromuje demokratický systém, protože zo dává přednost vládnoucím politikům. Jste-li ale demokraté, víte dobře, že vedoucí politikové jsou ve funkci jen proto, že je tam chtějí mít řadoví občané. Občané mohou své vedoucí představitele z vrcholných politických funkcí odstranit, když politikové nejednají z jejich hlediska dostatečně uspokojivě. NENÍ to přece obráceně.

  Vážení pánové Pehe a Neffe: možná že jste osobně přesvědčeni, že občané ve vaší zemi jsou omezení provinční hlupáčci. Tito lidé jsou ale základem demokratického zřízení, které se Česká republika snaží budovat. Vzdělávejte je a přesvědčujte je, pokud to považujete za užitečné, ale nesmíte je ani ignorovat ani nad nimi ohrnovat nos. Ať se vám to líbí nebo ne, demokracie je přímo založena na obyčejných lidech

  Existuje mnoho dobrých důvodů, proč nepořádat referenda. Povýšenost vůči názorům občanů NENÍ jedním z nich.

  Andrew Stroehlein

  Andrew Stroehlein je postgraduální student na londýnské univerzitě. V ČR žil v devadesátých letech čtyři roky na malém městě.

  Požádal jsem před zveřejněním tohoto příspěvku Ondřeje Neffa o vyjádření. Konstatoval, že se zásadně k obsahu Britských listů nevyjadřuje. Tato informace je zveřejněna s jeho souhlasem. JČ


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|