pátek 31. října

O B S A H

Romský problém:

 • Josef Klíma z TV Nova obviňuje v MFD britské imigrační úřady, že se spikly s českými tlumočníky a lžou Romům
 • K obvinění Josefa Klímy: Původní rozhovor s Annie Ledgerovou z doverské Asociace pro práva imigrantů (Jan Čulík) Česká národ a střední Evropa na konferenci v Scheinfeldu:
 • Středoevropské paralely: přebírání mýtů z doby totality, nacionalismus a vina z komunistického období (Bedřich Loewenstein) České zdravotnictví:
 • Havlíčkův Brod: Neprůhlednost hospodaření, snaha zkrouhnout dobré doktory - rozhovor s primářem (Jindřich Ginter) Politikové, kteří prohlédli:
 • O Bohumilu Doležalovi a o (pravicové) uvědomělosti (Tomáš Pecina) Ještě k analýze 1300 příspěvků z Fóra NP:
 • Byla skutečně zkreslená, zmanipulovaná a falešná?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rozhovor s ředitelem okresní nemocnice Havlíčkův Brod - neprůhlednost hospodaření, snaha zkrouhnout dobré doktory. Dobrá oddělení se kvalitou musejí snižovat na úroveň oddělení průměrných, oddělení s krátkými čekacími dobami musejí čekací doby prodlužovat!!

  Jindřich Ginter

  (Viz zdravotnický blok Jindřicha Gintera ve
  včerejším vydání Britských listů.)

  Ředitel okresní nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Karel Přibyl

  Čekací doby na operace se musí prodloužit

 • Lékařská komora varuje před dramatickým zhoršením úrovně zdravotní péče. Mnohé zprávy potvrzují, že čekací doby na operace se musí prodloužit

  Škrtíme léky, zdravotnický materiál, snižujeme počet zaměstnanců. Z vlastní vůle redukujeme kapacity, ale zadlužení se přesto pořád prohlubuje. Už nevím, co s tím mám dělat. Lékaři vaří z vody, je vytvořen umělý nedostatek léků.

 • A nezhoršuje se tak péče o pacienty?

  Dotkne se jich to v tom , že nedostanou poslední typy léků. Jinak ne.

 • Je vidět, že tlačíte opravdu na doktory ostře , když nutíte doktory ostře k úsporám. V jednom sdělení jim píšete, že když neušetří, tak vzápětí chladná ekonomika změní jejich platy. Pár dní na to jste však uznal, že se jim podařilo ušetřit a byli odměněni.

  Ano. Dokázali, že existují rezervy, aniž se to dotkne lidí. Naši primáři mají půl miliónové roční platy. Jsou to odborníci, musí se zaplatit.

 • Nedávno nemocnice oznámila 250 pacientům, že se jejich operace na ortopedii odkládá na neurčito a doporučili jste jim, ať si najdou jiné zařízení. Proč?

  Rozhodli jsme se pro odložení operací, protože jsou nás na ortopedii nevyjasněné věci. Do konce roku se to vyřeší.

 • Jedná se o redukci tohoto odělení. Proč se omezuje, když je plně vytížené a slouží pro pacienty i z jiných okresů?

 • Zprávy potvrzují, že se dostupnost péče snižuje, protože nejsou peníze. Nemocnice se musí redukovat, což naráží na odpor. Také ve vaší nemocnici dochází ke změnám, které dokonce rozvířily místní tisk. Můžete to vysvětlit?

  Pět let transformujeme nemocnici. Potřebujeme klid, aby se to vyřešilo. Máme tu jiné problémy, například s doděláním nové nemocnice.

 • Je správné redukovat nemocnice pouze podle počtu hlav na okrese? Neměla by také rozhodovat kvalita a vytíženost?

  Některá oddělení jsou přetížená, protože jsou až příliš moc krátké čekací doby na plánované zákroky. Nemyslím tím zrovna ortopedii.

 • To je špatné? Vždyť se rychleji pomůže pacientům. Právě na vaší ortopedii se čeká na operaci půl roku, jinde přes rok.

  Cheme, aby se právě ortopedie přizpůsobila okolnímu standardu. Proto jsme posílali dopis pacientům o odkladu. Nesmí ale klesnout úroveň péče, pouze se prodlouží čekací doby. Oddělení se o něco zmenší. To je realita. Nechceme nikoho likvidovat, ale domluvit se se na kompromisu.

 • Dostupnost péče se ale prodloužením čekacích dob na  operace přeci jenom zhorší.

  Odvolám se na výrok ministra Stráského, který řekl, že se musí snížit úroveň péče, její rozsah, a že je třeba prodloužit čekací doby. Hází se to na nás, mělo to přijít dřív. Štve mě to, ale nemohu s tím nic dělat. Redukovat se musela celá nemocnice z 900 lůžek na 540. Tak to je všude. Postihlo to třeba i vyhlášené oční oddělení tak, že nás v úrovni dohání i jiné nemocnice. Tlačí nás k tomu mimo jiné zákon.

 • Jaký je hospodářský výsledek nemocnice?

  Záleží, co do něho zahrnete, na to platí staré ekonomiké finty. Když srovnáme holé příjmy a výdaje tak jsme v mínusu 20 miliónů korun.

 • Můžete předložit audit o hospodaření a výroční zprávu?

  Audit neděláme. Výroční zprávu připravujeme pro potřeby dozorčí rady. Veřejná není, to se po nás nežádá.

 • Ale jste státní nemocnice, proč není veřejná, hospodaříte se státními prostředky? Vždyť i zdravotní pojišťovny zevřejňují výroční zprávy.

  Potřeboval bych potom schválení dozorčí rady.

 • Sleduje se kvalita péče, pooperační komplikace apod.?

  Ano, my ji sledujeme. V první řadě by ale kvalitu péče měly sledovat zdravotní pojišťovny. Nezajímá je to. Jsou pouze distributory peněz.

 • Stíháte práci manažera, když po obědě odcházíte do své soukromé ambulance. Někteří zaměstnani se obávají, že ne. Naráží se tak na známou polemiku, zda může mít lékař z nemocnice ještě svojí ordinaci.

  Musím si udržet svojí odbornost. I v nemocnici sloužím na gynekologii - zadarmo. Záleží přeci na výsledku práce. Za tři roky jsme postavili zela nový nemocniční komplex. Také zdejší lékaři mají své ambulance. Jinak by odešli pryč. Lékaři jsou spokojení a lépe se věnují pacienům. Kromě toho si mohou pacienty brát k sobě a odlehčit tak nemocnici.

 • Nepovažujete za morální střed zájmů, že jste ředitelem nemocnice a vaše manželka přednostkou okresního úřadu?(okresní úřad je zřizovatelem nemocnice, odpovídá za ní, pozn JG)

  Já byl ředitelem dříve než manželka přednostkou. Právě v tomto manželském tandemu se nám podařilo prosadit dotaci na novou nemocnici. Před třemi roky tam nebylo nic a teď zde stojí nová, moderní nemocnice. Stát poskytl dotaci 520 miliónů korun, okresní úřad přesvědčil všechny zodpovědné politiky, že to nebudou vyhozené peníze. Opravili jsme i staré objekty.

  Jindřich GINTER • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|