čtvrtek 18. prosince

O B S A H

Česká politika:

 • Vláda letos nebude - a co může dělat v novém roce bez čerstvého volebního mandátu? Metaforická mlhavost myšlení (JČ) Velká Británie: několik událostí zajímavých z českého hlediska:
 • Britský labouristický poslanec předvolán k soudu pro volební podvody
 • Britské politické strany zveřejní informace o sponsorských darech za posledních pět let
 • V britském vodárenství vzniká konkurence - a co v českém? Analýza:
 • "Blbá nálada" v ČR - proč existuje? (Jiří Jírovec) Aforismy:
 • Aforismy Vratislava Kusky, vyvolané událostmi posledních dní  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  ČTK: "Havel jmenoval Tošovského premiérem; vláda letos nebude

  (...) Nový premiér ve středu rovněž prohlásil, že neuvažuje o účasti bývalého premiéra a předsedy ODS Václava Klause v nově sestavované nové vládě, neboť Klaus několikrát veřejně prohlásil, že se práce v nové vládě nechce zúčastnit. (...) Tošovský potvrdil, že počítá do vlády se straníky i s bezpartijními, ale jejich vzájemný poměr si zatím netroufá odhadovat. Na otázku, zda počítá s dosavadními ministry KDU-ČSL a ODA tak, jak si to tyto strany představují, Tošovský uvedl, že by uvítal, aby vláda byla obměněna podstatněji. Nový premiér připustil, že jeho vláda patrně skutečně bude mít určitý omezený mandát, ale zároveň odmítl, aby šlo o vládu "udržovací". (...) bude spolu se svou vládou usilovat o obnovení důvěry společnosti v politiku. K termínu předčasných parlamentních voleb Tošovský poznamenal, že i v této věci je nutné nalézt konsensus politických sil České republiky. Prioritami vlády bude pokračování v integračním procesu České republiky do Severoatlantické aliance a do Evropské unie, stabilizace a konsolidace poměrů, obnovení růstu ekonomiky, nebo boj proti kriminalitě a korupci.

  Novináři, kteří se aktu účastnili, se shodli na tom, že Tošovského dnešní vystoupení ve funkci nového premiéra působilo po několikatýdenní vládní krizi jako skutečná lázeň."


  Znovu opakuji otázku, jaký bude mít vláda smysl, když se úplně změnila situace a bude mít omezený mandát? Je rozumné, aby měla ČR půl roku jen přechodovou vládu, která nebude mít možnost rázněji jednat, neboť nebude potvrzena u moci voliči?

  Dobré by bylo, kdyby Tošovského "přechodová" vláda připravila co nejdokonalejší návrhy pro zprůhlednění a očištění českého politického života a pak pracovala pro to, aby se co nejdříve uskutečnily všeobecné volby. Nová, po volbách vzniklá vláda, by se svým novým mandátem tato opatření schválila.

  Tošovský se v podstatě už vyjádřil, že bude usilovat o očištění českého politického života (viz výše). Jak ale může vůbec uvažovat, že by ve vládě mohl býval zaujmout postavení Václav Klaus (zřejmě by to bylo možné, kdyby Klaus býval chtěl), vzhledem k tomu, že jde o osobu, která stojí v čele strany zdiskreditované nevyjasněnými finančními skandály?

  Politik, který čelí nevyjasněným obviněním, musí buď tato obvinění vyjasnit anebo obviňující osoby žalovat. Václav Klaus však Ivana Pilipa a kolegy ani nežaloval, ani obvinění nevyjasnil. Proto je nedůvěryhodnou osobou. Nejde ani tak o etiku, jako o hospodářskou efektivnost.

  Bylo by mečiarovsky politováníhodné, kdyby většímu počtu českých občanů nevadilo, že čelný politik z ODS na sebe nevzal zodpovědnost za skandály, které postihly jeho stranu.

  Vyjadřuje-li se Václav Klaus tedy (znovu ve středu) např. vůči Josefu Luxovi těmito slovy,

  "Odmítám hrát roli, kdy je mně samému i celé ODS upíráno právo promluvit, a když tak učiníme, okamžitě se na nás snese vlna lživé kritiky,"

  je podivné, kde bere Klaus odvahu vůbec mluvit na veřejnosti, když - opakuji - dosud nebyla rozptýlena podezření, vznášející se nad jeho rodnou stranou?

  Lidi se nechají lehce odvést pryč od toho, o co ve skutečnosti jde. Velmi významně zamlžující je role metafor s emocionálním kontextem, které se mnohdy považují jako náhražka pro racionální, kritickou analýzu.

  Výstižně na to poukázal na Fóru Neviditelného psa Vojtěch Kment. Cituji:

  "...Slovo podrazák nebo udavač již v sobě normálně obsahuje popis chování a negativní normu. (...) Problém je, že v ČR se tyhle nálepky dají i těm, jejichž jednání tak sice formálně vypadá, ale ve skutečnosti třeba mělo jejich jednání velmi dobré důvody. Nikdo se neunavuje zkoumáním toho, proč tak učinili, zkoumáním principů.

  Podíváme-li se např. do výkladového Slovníku cizích slov, ISBN 80-90-1647-8-1, pak slovo puč je definováno:

  "Násilný politický převrat uskutečněný malou skupinou lidí".

  Macek jej použil v lepším případě jako básnickou nadsázku, v horším případě jako politickou manipulaci. Nazvu-li někoho v demokracii pučistou, už se toto slovo snadnou kloubí s dalšími jako podrazák, zrádce atd. Češi se na to nechají nachytat a pak jdou do Sněmovní podporovat Klause. Pregnantnost myšlení prostě není silnou stránkou Čechů. Básnický pojem puče zde stojí proti faktům o zatajených darech a svědectví o řečech o kontě.

  Přesto tento básnický pojem vítězí mezi mnoha příznivci ODS, zvítězil i na samotném kongresu ODS (snad). Všimněme si, že ODS zde používá název pro sněm, který nám má evokovat zákonodárné těleso USA. A jejich logo nám má evokovat vlajku USA. Všechno to jsou jenom symboly, které zatemňují obsah. Asi jako byl název Harvardské fondy. Završené je to Václavem Klausem, říkajícím, že je konzervativec."

  (JČ)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|