čtvrtek 18. prosince

O B S A H

Česká politika:

 • Vláda letos nebude - a co může dělat v novém roce bez čerstvého volebního mandátu? Metaforická mlhavost myšlení (JČ) Velká Británie: několik událostí zajímavých z českého hlediska:
 • Britský labouristický poslanec předvolán k soudu pro volební podvody
 • Britské politické strany zveřejní informace o sponsorských darech za posledních pět let
 • V britském vodárenství vzniká konkurence - a co v českém? Analýza:
 • "Blbá nálada" v ČR - proč existuje? (Jiří Jírovec) Aforismy:
 • Aforismy Vratislava Kusky, vyvolané událostmi posledních dní  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské politické strany zveřejní informace o sponsorských darech za posledních pět let

  Šéf britských konzervativců William Hague konstatoval, že na žádost parlamentního výboru pro morálku v politickém životě (Committee on Standards in Public Life) jeho strana zveřejní podrobnosti o svém financování za posledních pět let.

  Hague konstatoval, že jeho strana tyto informace zveřejní poté, co Tony Blair učinil obdobný příslib ohledně finančních darů pro Labouristickou stranu, po nedávné kontroverzi týkající se daru ředitele závodnické firmy Formula One britským labouristům.

  Parlamentní výbor požádal hlavní britské politické strany o informace o jejich financování jako součást vyšetřování sponsorských darů a možností případného státního financování politických stran.

  Lord Parkinson, předseda Konzervativní strany, konstatoval, že si přeje skutečně hlubokou analýzu budoucího financování Konzervativní strany. Uvedl, že jeho strana poskytne parlamentnímu výboru veškeré informace, "ale bude nutno zajistit právo na soukromí pro ty jednotlivce, kteří v minulost poskytli finanční dary s tím, že jejich jména nebudou zveřejněna," uvedl.

  Parlamentní výbor sice nežádá britské politické strany o jména dárců, ale chce vědět, kolik finančních darů nad 5000 liber za posledních pět let každá strana obdržela, kolik darů přišlo ze zahraničí a požaduje obecnější informace o tom, odkud dary pocházejí.

  Zahajuje se tím velmi podrobné parlamentní vyšetřování celé problematiky financování politických stran. Má být dokončeno v roce 1998 a jeho výsledky budou zveřejněny.

  Parlamentní výbor bude zkoumat dosavadní struktury financování britských politických stran, i prostřednictvím finančních darů, a bude analyzovat, jestli mohly některé finanční dary ovlivnit vládní politiku ve prospěch dárců.

  Očekává se, že výbor důrazně doporučí parlamentu, aby zavládla ve financování politických stran daleko větší otevřenost a aby se uvažovalo o možnosti financování politických stran prostřednictvím státu.

  Britská vláda už konstatovala, že zákonem zakáže sponsorské dary ze zahraničí. Parlamentní výbor má vypracovat definici daru ze zahraničí a určit, jak se bude plnění nového zákona vynucovat a kontrolovat.

  Vláda už také rozhodla, že britské politické strany budou muset zveřejňovat jména největších dárců.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|