pondělí 22. prosince

O B S A H

Česká politika:

 • Mírná mečiarizace české politické scény? Velká Británie:
 • V Británii se korupce a podvodné chování politiků trestá Evropská unie:
 • Rasismus v EU (průzkum veřejného mínění) Diskuse:
 • Mé podvratné (komunistické?) názory (Jiří Jírovec) Postskript:
 • Aforismy Vratislava Kusky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rasismus v zemích Evropské unie

  Každý třetí Brit je podle vlastního přiznání rasista, podle průzkumu situace v zemích Evropské unie, který byl zveřejněn koncem minulého týdne.

  Z průzkumu však vyplývá, že rasismus v Británii je podstatně nižší než v zemích jako je Francie, Belgie a Rakousko, kde roste politická podpora pro otevřeně rasistické strany.

  Osm procent Britů odpovědělo, že se považuje za extrémně rasistické a dalších 24 procent Britů se označilo za relativně rasistické. V Belgii však silný a střední rasismus vyznává celkem 55 procent a ve Francii 48 procent obyvatelstva.

  Asi 35 procent Britů prohlásilo, že nejsou rasisty. Nejnižší rasismus byl zaznamenán v Portugalsku, v Lucembursku a ve Švédsku: méně než dvacet procent dotazovaných se prohlásilo za rasisty.

  Průzkumníci ze statistického úřadu EU "Eurostat" se dotazovali více než 16 000 lidí v 15 členských zemích EU. Dotazovaní občané se měli oznámkovat podle stupnice deseti bodů, do jaké míry se považují za rasisty.

  Další otázky zjistily, že rasismus vyvolává vysoká míra nespokojenosti s činností vlády, s politickou korupcí a s nejistotou, vážící se na hospodářskou situaci a na míru nezaměstnanosti.

  Téměř osmdesát procent dotazovaných vyjádřilo názor, že etnické menšiny přispívají méně na sociální zabezpečení, než kolik z něho dostávají, 63 procent dotazovaných bylo přesvědčeno, že etnické menšiny vyvolávají nezaměstnanost a 59 procent dotazovaných tvrdilo, že menšiny zneužívají sociálního zabezpečení.

  Nejčastěji vyjadřovali rasistické obavy lidé nad 55 let, lidé s minimálním vzděláním a lidé, kteří jsou proti členství své země v Evropské unii.

  86 procent dotazovaných však konstatovalo, že by se postavili proti diskriminaci na základě rasy, náboženství či kultury a 60 procent lidí poukázalo na to, že menšiny obohacují kulturní život jejich země.

  Téměř šedesát procent dotazovaných se domnívá, že by se už mělo zastavit přistěhovalectví do jejich země a 48 procent dotazovaných je přesvědčeno, že by se jejich země měla bez etnických menšin lépe, avšak 70 procent lidí si myslí, že přistěhovalci by měli mít tatáž práva jako domácí lidé.

  V jednotlivých členských zemích EU se označilo za "silně rasistické" toto procento dotazovaných:

  Belgie: 22 procent

  Francie: 16 procent

  Rakousko: 14 procent

  Dánsko: 12 procent

  Finsko: 10 procent

  Itálie: 9 procent

  Německo: 8 procent

  Británie: 8 procent

  Řecko: 6 procent

  Holandsko: 5 procent

  Irsko: 4 procenta

  Španělsko: 4 procenta

  Portugalsko: 3 procenta

  Švédsko: 2 procenta

  Lucembursko: 2 procenta  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|