úterý 6. ledna

O B S A H

Česká republika a mezinárodní podnikatelská pomoc:

 • Nové obchodní styky prostřednictvím seriózní mezinárodní pomocné organizace pro malé podniky (Jindřich Ginter) Světový ekonomicko-politický vývoj:
 • Sir Isaiah Berlin: pozitivní svoboda a negativní svoboda
 • Vzestup virtuálního státu (Richard Rosecrance, část 2.) AmberZine:
 • Occamova břitva (Pavel Vachtl) Věda:
 • Virové hypotézy a objektivní diagnostika u CFIDS, chronického únavového syndromu (Pavel Vachtl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  Výběr nejzávažnějších příspěvků z vánočního a novoročního období

  Zamyšlení na vánoce a k Novému roku:
 • O kritickém myšlení (Karel Čapek, Hovory s TGM)
 • Labyrint: Poutník prohlédá ryňk světa a z světa utéci chce (Komenský)
 • Liberalismus a dnešní světová náboženství - jaká je cesta vpřed? Konference nejvýznamnějších náboženských a politických myslitelů dneška Česká republika:
 • Havel moudře radí lidem občanskou aktivitu, ODS reaguje na novou vládu infantilně
 • Pár poznámek k předsilvestrovské Tošovského vládě (JČ)
 • Vláda bez mandátu (Ivan Kytka)
 • Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? (JČ)
 • Mírná mečiarizace české politické scény?
 • Kožený likviduje Harvardský holding - okrade české akcionáře? (Aleš Hodina)
 • Mé podvratné (komunistické?) názory (Jiří Jírovec) Média:
 • Ještě jednou naposledy v roce 1997: MFD klesá do hlubin vulgárnosti: příklady a srovnání Telekomunikace a občanské svobody:
 • Máte-li u sebe mobilní telefon, úřady mohou zjistit, kde přesně jste všude byli až za celý poslední půlrok Evropská unie:
 • Co se stane, když vlády lžou Bruselu Velká Británie:
 • Nová Británie? Co se změnilo na britských ostrovech během roku 1997?

  Nové obchody mohou firmy navázat přes mezinárodní organizaci IVC

  Seriózní kontakty a informace pro malé a střední podniky

  Jindřich Ginter

  Jistá moravská firma na výrobu obuvi pochopila, stejně jako stovky jiných, že velké možnosti podnikání jsou v zemích bývalého Sovětského svazu. Šeredně se však napálil - dodal ruské firmě zboží za půl miliónu amerických dolarů. Výsledkem byla totální ztráta. Ruský partner zkrachoval a s ním zmizely i boty.

  Moravská společnost není jediná, která hledala na východě nové trhy a utrpěla těžkou ránu. Časopis European Businessman před časem upozornil, že v zemích bývalého Sovětského svazu se nabízejí nevídané příležitosti, ale hrozí tam vysoké riziko ztráty. NA ruský trh nelze jít bez zkušeností, bez spolehlivých kontaktů či prostředníků.

  Takovým oficiálním zprostředkovatelem informací a styků, které omezí riziko, že podnik narazí na podvodníky či firmy před krachem, je Mezinárodní vídeňská rada. (IVC).

  Je to nadnárodní, nezisková organizace, která se snaží sblížit země ze Západu se zeměmi střední, východní a jižní Evropy - a to na úrovni hospodářské, finančně politické a průmyslové. IVC vznikla v roce 1979, spolupracuje úzce s orgány Evropské unie. V každé členské zemi má svůj národní výbor. Český národní výbor zahájil činnost právě nedávno, jeho prezident je předseda Burzovní komory Tomáš Ježek.

  IVC: připravuje na březen 1998 národní seminář Nový trh, kde bude nabídnuta malým a středním podnikům možnost vstupu na kapitálový trh. IVC také plánuje obchodní misi do Moldávie. Ta se vzpamatovává z občanské války a potřebuje investory. Už před více než rokem usilovala skupina českých a moldavských podnikatelů o vznik obchodního centra. Projekt se nepodařilo realizovat. Přitom v Moldávii působí koncerny jako Canon nebo IBM. Francouzi mají zase zájem o moldavské víno.


 • IVC má mj. na programu ve spolupráci s OSN mezinárodní konferenci o financování malých a středních podniků ve Východní Evropě. EU totiž výrazně podporuje tyto podniky daňovými úlevami i zadáváním zakázek financovaných granty.

 • IVC zprostředkovává obchodní styky, organizuje setkání na mezinárodní úrovni. Zaměřuje se na malé a střední podniky. Členy jsou tyto země: Španělsko, Rusko, Rakousko, Maďarsko, Německo, Moldávie, Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko, Rumunsko, Polsko, ČR, Francie. Před přijetím: Slovinsko, Velká Británie, Belgie, Holandsko, Švédsko.

 • V rámci IVC funguje Evropský obchodní klub. Od roku 1998 začne propojovat obchodní partnery, navazovat osobní kontakty s institucemi a úřady, kde IVC působí. Bude u jednotlivých vlád prosazovat zájmy těchto partnerů. Klub vytváří informační síť.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|