pondělí 19. ledna

O B S A H

Zdravotnictví v ČR: Korupce a podvody v nemocnicích

 • Sporné pronájmy - Neprůhledné hospodaření - Schází veřejná kontrola - Zákony jsou chabé, státní správa spala (Jindřich Ginter)
 • Na ministerstvu nic nechápou a vy jste možná podplacení: Rozhovor s přednostou Okresního úřadu v Děčíně, Liborem Holandou (Jindřich Ginter)
 • Začalo to pracovně právním sporem (Jindřich Ginter) CO JE NOVÉHO V ČR:
 • STRUČNÝ PŘEHLED AKTUÁLNÍCH ZPRÁV Z ČESKÉ REPUBLIKY Lidové noviny a Klausovy články:
 • Zabedněnost Václava Klause - jazykový rozbor Česká politika a občanská společnost:
 • Pozvání na protirepublikánskou a protirasistickou demonstraci (Ivan Strnad); informace o internetových stránkách SPR - RSČ Publikační činnost:
 • Ottův slovník naučný na CD ROMU (Pavel Gardavský) Postskript:
 • Aforismy Vratislava Kusky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy - příspěvek do diskuse

  Vratislav Kuska

  Jen neomylný člověk si může dovolit číst jen ty publikace, s jejichž obsahem zcela souhlasí.


  Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)

  Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz

  Zajímavou stránku Lži politiků má Viktor Vereš.


  Sporné pronájmy - Neprůhledné hospodaření - Schází veřejná kontrola - Zákony jsou chabé, státní správa spala

  Jindřich Ginter

  (Tímto tématem se dnes večer, v pondělí 19. ledna, má zabývat také pořad TV Nova "Občanské judo")

  Utajené nemocnice

  Hospodaření a obchodní vztahy v některých českých nemocnicích jsou až trestuhodně neprůhledné. V nemocnicích se celkem z pojištění utratí přes 50 miliard korun ročně, ale daňový poplatník nemá možnost tyto prostředky veřejně kontrolovat.

  Veřejný dohled nad veřejnými penězi neexistuje. Zákulisí obchodních vztahů nemocnic provází osobní zájmy, spory, spekulace, snaha zachovat všechno pod pokličkou, neúčinná legislativa.

  Média nemají příliš velké možnosti causy na základě podkladů zprůhlednit.

  V současnosti začalo být horko v Okresní nemocnici Děčín, rušno je v Brně, pod drobnohledem jsou i některé smlouvy ve pražské FN Motol a FN Plzeň.

  Dusno v Děčíně

  Okresní nemocnice v Děčíně uzavřela značně nevýhodnou smlouvu na stravovací provoz se společností SODEXHO, kdy této firmě zřejmě vzniká neoprávněný majetkový prospěch na úkor státu.

  Smlouva je neplatná, měla by být vypovězena. Posouzení, zda není porušován zákon tím, že společnost SODEXHO zneuživá svého hospodářského postavení, by bylo možné provést na základě kontroly finančním ředitelstvím.

  Tak zní stanovisko ministerstva financí, konkrétně náměstka Libora Svobody ke kontraktu podepsaném v děčínské nemocnici v září 1997.

  S tímto postojem se při hodnocení smlouvy ztotožňuje i ministerstvo zdravotnictví, které dnes přiznává, že obdobně nevýhodné smlouvy na stravovací provozy jsou uzavírány také v "jeho", přímo řízených nemocnicích. Zároveň vyzývá Okresní úřad v Děčíně, aby zajistil přepracování smlouvy.

  Náměstek ministra zdravotnitví Jiří Čihař uvádí v písemném stanovisku: "Šupozornění na problematiku zajišťování stravovacích služeb pro pacienty jiným subjektem, považujeme za odpodstatněné a velmi důležité. Vzhledem k tomu, že obdobný postup jako Nemocnice v Děčíně zvolila i další zdravotnická zařízení a to i ta, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví, hledáme řešení, která by tento stav uvedla do souladu se zákony."

  (Ministerstvo tedy tímto přiznalo, že kontrakty, uzavírané na přidružené provozy nemocnic, nejen na kuchyně, ale i prádelny apod., odporují mnohdy zákonům. Učinilo to nyní náhle, po mnoha letech, kdy ujišťovalo, že je obvykle vše O.K. )

  Podle ministerstva financí je v tomto konkrétním případě firma SODEXHO zvýhodňována na úkor státu, protože nemocnice za ní ve stravovacím provozu hradí energie, vodné a stočné, přičemž SODEXHO může vařit a prodávat jídla nejen pro nemocnici, ale i pro třetí, "cizí" subjekty.

  Nemocnice přitom hradí ze svého dále náklady na odpisy, opravy a údržbu.

  Je napadáno právě to, že SEDEXHO vydělává z vybavení nemocnice tím, že vaří pro jiné zákazníky, ale nemusí investovat do údržby a oprav nemocnice, na rozdíl od jiných, obdobných podniků.

  Kromě toho se je spojena smlouva o obstarání věcí (tedy uvaření stravy pro nemocnici, pozn. red.) se smlouvou nájemní, míní ministerstvo financí a považuje takové spojení za neplatné. Ve smlouvě nejsou specifikovány výrobní, nebytové prostory, které SODEXHO bezplatně užívá, podivuje se ministerstvo.

  Nemocnice v Děčíně, přednosta okresního úřadu (zřizovatel nemocnice) a SODEXHO tato stanoviska zásadně odmítají. Ředitel nemocnice Antonín Toman, který smlouvu podepsal, se k věci nemůže vyjádřit. V době, kdy začaly pochybnosti kolem smlouvy se SODEXHEM, vážně onemocněl.

  Nemocnice argumentuje tím, že s příchodem SODEXHO se výrazně ušetřilo, že firma je schopná vařit 1200 jídel, zatímco sama nemocnice vařila pouze 400 jídel, a stravování vyjde levněji.

  Přednosta okresního úřadu Libor Holanda se domnívá, že se obě ministerstva pomátla, a že jejich stanoviska mohou ve skutečnosti sledovat zájmy někoho v pozadí.

  Konstatuje: "Z každého jídla, které SODEXHO prodá třetím osobám, dostane nemocnice šest korun, což pokrývá náklady na energie, vodu, opravy a opotřebování zařízení."

  Podle něho se smlouva blíží spíše smlouvě o dílo, kdy k jeho zhotovení byly firmě SODEXHO předány potřebné věci.

  "Prostě jsme si najali kuchařku. Nejedná se o nájemní slouvu, jak si myslí na ministerstvu financí, ale o mandátní smlouvu," řekl.

  Podle mínění některých ekonomů ale není mandátní smlouva (pověřuje někoho k výkonu smluvené práce) nejvhodnějším typem smlouvy pro služby, příhodnější by byla právě smlouva nájemní.

  Holanda oponuje: "Nesmíme pronajmout potřebný provoz nemocnice". Přednosta dále tvrdí, že zájem o stravování zaměstnanců stoupl o 50 procent. Zmíněných šest korun, které nemocnice dostane za každé jídlo prodané třetím subjektům, je ve smlouvě formulováno tak, že nemocnice dostane v této výši slevu na jídlo, které je uvařené pro pacienty a za něž nemocnice SODEXHU platí.

  Mlha

  Předkládaná čísla, ekonomické kalkulace a to, jak se skutečně hospodařilo v kuchyni před uzavřením smlouvy a po jejím uzavření, nemůžeme hodnověrně ověřit.

  Veškeré informace o nemocnicích a jejich obchodních vztazích jsou totiž podle názoru ministerstva i Asociace nemocnic neveřejné, média nemají nárok na žádné podklady a dokumenty, spoléhá se na pouhá prohlášení, k nimž nelze získat konkrétní důkazy.

  Přednosta okresního úřadu nám sdělil, že bychom potřebovali k nahlédnutí do spisů povolení ředitele. Náměstek nemocnice zase konstatoval, že nám všechno ukáže - až dostaneme povolení okresního úřaduŠ

  "K tomu, aby se zjistilo, zda je smlouva ekonomiky nevýhodná nebo ne, bychom potřebovali znát přesná data. Firma SODEXHO obecně dosahuje nižších cen při závodním stravování tím, že využívá kuchyně jiných subjektů a nemusí do nich investovat," tvrdí náš ekonomický poradce.

  Proti argumentům nemocnice a okresního úřadu nestojí pouze ministerstva. Právníci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče označují smlouvu za téměř podvodnou, protože podle nich umožnuje bezplatné využívání státního majetku soukromou firmou, kdy jí tak může vzniknout bezdůvodné obohacení, porušují se zřejmě pravidla hospodářské soutěže a nahrává se daňovým únikům.

  "SODEXHO dokonce neuhradí ani DPH za energie a režii, protože tyto položky platí nemocnice. Čím více jídel bude v provozu vyráběno pro třetí osoby, tím se bude zvyšovat zisk SODEXHA.

  Tento způsob postrádá motivaci k úsporám a vytváří podmínky pro neúměrné zatížení nemocnice. Smlouva umožňuje zahrnout firmě SODEXO do nákladů částky, které vznikly při nákupu surovin pro třetí subjekty. Úhrada nákladů firmě SODEXHO jde z prostředků zdravotního pojištění, okresního nebo státního rozpočtu," říká předseda odborového svazu zdravotnictví Jiří Shlanger.

  "Právě to, že nemocnice uzavřela k zajištění stravování mandátní smlouvu, vytváří dojem, že jde o podvod. Nejdříve měla provoz pronajmout a pak si od firmy kupovat stravu.

  Jedině smlouvou o nájmu lze průhledně delegovat hospodaření se státním majetkem na soukromý subjekt. S mandátní smlouvou to nemá co dělat.

  Kromě toho dnes zákon jasně říká, že tyto provozy by měla nemocnie vlastně provozovat vlastními zaměstnanci," tvrdí Schlanger.

  Ale vždyť dostává nemocice šest korun za každé jídlo vyvezené ven, upozorňujeme. "Tato náhrada je směšná a naprosto neprůhledná," míní Schlanger.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|