pondělí 19. ledna

O B S A H

Zdravotnictví v ČR: Korupce a podvody v nemocnicích

 • Sporné pronájmy - Neprůhledné hospodaření - Schází veřejná kontrola - Zákony jsou chabé, státní správa spala (Jindřich Ginter)
 • Na ministerstvu nic nechápou a vy jste možná podplacení: Rozhovor s přednostou Okresního úřadu v Děčíně, Liborem Holandou (Jindřich Ginter)
 • Začalo to pracovně právním sporem (Jindřich Ginter) CO JE NOVÉHO V ČR:
 • STRUČNÝ PŘEHLED AKTUÁLNÍCH ZPRÁV Z ČESKÉ REPUBLIKY Lidové noviny a Klausovy články:
 • Zabedněnost Václava Klause - jazykový rozbor Česká politika a občanská společnost:
 • Pozvání na protirepublikánskou a protirasistickou demonstraci (Ivan Strnad); informace o internetových stránkách SPR - RSČ Publikační činnost:
 • Ottův slovník naučný na CD ROMU (Pavel Gardavský) Postskript:
 • Aforismy Vratislava Kusky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Začalo to pracovně právním sporem

  Causa nezačala únikem infromací či cílenou kampaní, jak spekuluje přednosta Holanda.

  O smlouvu mezi SODEXHEM a nemocnicí se začaly zajímat odbory, protože šest zaměstnanců odmítlo dohodou rozvázat pracovní smlouvu s nemocnicí a navázat novou se SODEXHEM. Nesouhlasili s podmínkami. Žádají odstupné - nemocnice už kuchyni neprovozuje (tudíž zaměstnance nepotřebuje) a oni nechtějí v SODEXHU pracovat. Odstupné nedostali, soudí se.

  Vše doložíme

  Ekonomický náměstek nemocnice v Děčíně Mojimír Sklenář tvrdí:"Postupovali jsme prostřednictvím veřejné soutěže, máme věc ekonomicky vyhodnocenou. Smlouva je výhodná, měsíčně ušetříme 400 tisíc korun. Požádali jsme o výsledek kontroly hospodaření ve stravovacím provozu, než ho převzala firma SODEXHO s tím, že nevidíme žádné dokumenty, které to dokazují. "Pochopitelně, vy jste tisk a nejste k tomu asi dostatečně fundovaní. Vedeme korespondenci s okresním úřadem a ministerstvy. My jsme na jejich dopisy odpověděli. Zatím jsme se odpovědi od nich nedočkali. Asi to tedy není tak jednoznačné, jak se může zdát. Podklady doložíme každému, kdo má k tomu oprávnění. Když budu mít povolení od okresního úřadu, tak vám vše ukáži," reagoval náměstek. Na otázku jak byla kuchyně ztrátová, než ji začala provozovat firma SODEXHO odpověděl: " Nevím přesně. Ale oproti tomu původnímu stavu došlo ke zlepšení o 400 tisíc korun měsíčně."

  Podle Sklenáře by SODEXHO mělo v tomto roce začít vařit pro třetí subjekty. Šest korun, které nemocnice dostane z každého jídla uvařeného "ven", stačí pokrýt náklady na údržbu, opravy, energie?

  "Lze to tak říci. Pokryje nám to zvýšené náklady kuchyně, které budou souviset s prodejem jídla třetím osobám," prohlašuje Sklednář.

  Reakce SODEXHO

  Když jsme požádali o stanovisko Eduarda Borufku, jednoho z představitelů společnosti SODEXHO, bez okolků souhlasil, že nám ho poskytne. Ve chvíli, kdy jsme mu sdělili, že máme k dispozici stanoviska ministerstev financí a zdravotnitví, začal se obávat, že informace použijeme proti firmě.

  "Já jsem žádná stanoviska oficiálně od ministerstev nedostal, tato stanoviska nemám, neznám je," konstatoval . Na otázku, zda firma vaří v nemocnici pro třetí subjekty, reagoval: "Ne. Zatím o tom neuvažujeme."

  Borufka nakonec připustil, že stanoviska ministerstev neoficiálně zná. "Firma Sodexho uzavřela s nemocnicí v Děčíně normální, klasickou smlouvu, která se běžně používá. SODEXHO provádí své služby v šedesáti zemích světa. Pracujeme s tím, co zvládali kolegové ve Francii, Belgii," vysvětluje.

  Na tenkém ledě

  Pokud ministerstva financí a zdravotnictví dokáží, že nemocnice v Děčíně uzavřela smlouvu odporující zákonům, jedná se o precedens velkého kalibru. Stejné smlouvy jsou uzavřeny v řadě jiných nemocnic. Podle našich informací ale ministerstvo financí dosud finanční kontrolu neiniciovalo, jak naznačovalo ve svém původním stanovisku.

  Uděláme šťáry a lepší zákony

  O situaci jsme také hovořili s náměstkem ministra zdravotnictví Jiřím Čihařem. Ten na svém stanovisku o děčínské nemocnici trvá. "Jsem vlastně rád, že se o cause Děčín mluví. Nevýhodné smluvní vztahy se uzavíraly i v našich, ministerstvem řízených nemocnicích," konstatuje. Připustil, že revize smluv, včetně stravování, proběhne ve Fakultní nemocnici Plzeň. Pokud se zde objeví případné nesrovnalosti, může se náměstek Čihař ihned obrátit na nového poradce ministryně zdravotnictví - ten totiž do nedávna FN Plzeň šéfoval.

  "Ředitelé dostali čas, aby dali své věci do pořádku. Když se jim to nepodaří a přijdeme na to, bude pro ně situace horší," vysvětluje Čihař. Připravuje zároveň "lítací skupiny", které začnou provádět hloubkové šťáry (účetnictví, smlouvy). Nemocnice budou muset předkládat podrobné audity na uzavírané kontrakty, nejen na účetnictví, dodává Čihař. Slibuje, že ministerstvo začne od poloviny roku připravovat legislativní změny, směřující k odtajnění dat o nemocnicích.

  Vládl klídek, pohoda a najednou je šrumec

  Již v polovině minulého roku jsem žádal ministerstvo zdravotnictví o stanovisko k podezření, že se na stravovací a další provozy nemocnice uzavírají nevýhodné smlouvy.

  Zaměstanci si například stěžovali na poměry ve stravovacím provozu Fakultní nemonice Brno-Bohunice, v nemocnici Plzeň-Lochotín.

  Mnohé nesrovnalosti byly v pražské Thomayerově fakultní nemocnici, kde náměstek ředitele uzavřel s firmou SODEXHO smlouvu a záhy k ní přešel pracovat.

  Zaměstnanci si stěžovali na problémy s chodem stravovací části (studená strava apod.) nikdo se však nezabýval tím, zda jsou stížnosti opodstatněné či nikoliv. SODEXHO již v této nemocnici nevaří.

  Ministerstvo reagovalo na upozornění vlažně. Tehdejší náměstek ministra Heller sdělil, že se obvykle předkládají smlouvy zřizovateli a že by neměly být nevýhodné.

  Záhy byl však on sám odvolán za souhlas s kontroverzním pronájmem protetického oddělení společnosti exministra Rubáše.

  Dnes již ministerstvo připouští nutnost změnit zákony a hovoří o důlednějším prověřování ekonomiky nemocnic.

  Trochu pozdě se zablesklo

  V zákulisí dvou největších nemocnic - Fakultní nemocnice Motol a Všeobecné fakultní nemocnice - je spletitý uzel nevýhodných smluv. Už ho asi nikdo nerozmotá, tedy nesejme četná podezření z bývalých ředitelů a nepovede je k zodpovědnosti. Audit FN Motol za rok 1995 vyzněl s tím nejhorším výrokem. Získali jsme ho v roce 1996, ovšem pokoutní cestou, přestože se jedná o státní nemocnici .

  Když do této nemocnice nastupovala současná ředitelka Helena Rögnerová, hovořila o velkém množství nevýhodných kontraktů, kterými se bude zabývat tým právníků. Její bývalý ekonomický náměstek nevylučoval asistenci policie, poukazoval na podivný pronájem parkoviště, zjistilo se, že se zbytečně moc platí soukromá firma na údržbu elektroinstalace.

  Byly to desítky, stovky nepřehledných materiálů, které svědčí minimálně o neefektivím hospodaření Nakonec i Rögnerová kapitulovala. Nelze vypátrat, kdo měl jaký úmysl, máme co dělat se starostmi všedního dne, sdělovala nám. Podezření šla do ztracena, nikdo se už asi nedoví, proč se ta, či ona firma platila neobvykle vysoko. Podle našich informací se dnes zdejší smlouvě na stravování věnuje pozornost a panují obavy, obdobné jako u "Děčína".

  Pražská Všeobecná fakultní nemocnice

  Další nepřehlednutelná causa bez konce: pražská Všeobecná fakultní nemocnice. Dostala se do miliardového propadu. Ministerstvo provedlo šťáru a neskrývalo úžas, nad tím, co objevilo. Podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Vyplavalo na povrch, že původní vedení ztratilo 20 milónovou dotaci na nákup zařízení a dalších věcí.

  Záležitost je prý stále v šetření. Daňový poplatník půjčil těmto nemocnicím 1,4 miliardy korun, aby se tyto nemocnice nezhroutily.

  Brno-Bohunice a Fakultní dětská nemocnice v Praze

  Nedávno se obdobně otřásly Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a Fakultní dětská nemocnice v Brně. Scénář je stále stejný. Ministerstvo a nové managementy obou nemocnic poukazují na obdivuhodně nevýhodné smlouvy, špatné účetnictví, skutečnosti, že se firmy platily dvakrát nebo dostávaly zaplaceno za zboží, které nikdy nedodaly.

  Poukazuje se na nevýhodné smlouvy v oblasti obslužných provozů (autodoprava, kuchyně, prádelny).

  Dřívější šéfové těchto nemocnic vše popírají a tvrdí, že zanechali "své" podniky v hospodářském plusu. Ministerstvo zdravotnictví však bude žádat vládu o další půjčku.

  Pro Bohunice 300 až 400 miliónů korun, pro "dětskou" nemocnici 50 miliónů korun, pro FN Plzeň 160 až 190 miliónů korun, pro FN Ostrava 300 miliónů korun.

  Ukazuje se, že na propadu těchto zařízení nemají pouze vinu nízké úhrady od pojišťoven, jak se stále opakuje.

  Spis o hospodaření ve Fakultní dětské nemocnici v Brně dostal na stůl státní zástupce. Náměstek Čihař nechce hovořit o podrobnostech, ale připouští vážná podezření, že docházelo k rozkrádání státních peněz.

  Současný ředitel "dětské" nemocnice Jan Burina před časem uvedl pro tisk: "Z auditu vyplývá, že v uplynulých pěti letech se inventury prováděly jen povrchně. Nemocnice proplatila fakturu na 51 miliónů korun za zdravotnickou technologii. Ta ale nebyla dodána."

  V případech VFN a "dětské" nemocnice úředníci z ministerstva zdravotnictví konstatují: věc se prošetří možná za rok nebo déle, policie si sama neví rady, nemá dostatečně proškolené vyšetřovatele, při zjištění kauz a výměně ředitelů dochází ke ztrátám dokumentů.

  V Bohunicích se v těchto týdnech dokončuje audit a dávají se dohromady všechny rozporuplné smlouvy uzavřené za exředitele Šedoviče (ten dnes šéfuje v lázních Darkov, má podíl ve společnosti, která je privatizuje). Podle něho je nemocnice v mírném zisku; ministerstvo naopak dokazuje, že FN Bohunice má na krku mínus jedna miliarda korun, včetně nevýhodné smlouvy na technologii za 300 miliónů korun.

  Jindřich Ginter  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|