středa 21. ledna

O B S A H

Česká špatně provedená privatizace:

 • Mladá fronta Dnes právě objevila Ameriku, ale přitom ještě dokázala potlačit jméno původního objevitele (Jan Čulík) ČR - výhledy do budoucna:
 • Politická krize v ČR posílí moc regionů, protože Klause podpořily právě regiony (Andrew Stroehlein)
 • The political crisis in the Czech Republic will strengthen the power of the regions (Andrew Stroehlein) CO JE NOVÉHO V ČR:
 • STRUČNÝ PŘEHLED AKTUÁLNÍCH ZPRÁV Z ČESKÉ REPUBLIKY Velká Británie:
 • Nový zákon o přístupu občanů k počítačovým databázím a o právu na informace. Přijat na nátlak Bruselu, k témuž zjevně časem dojde v ČR Češi v Americe:
 • Dvojí občanství: trochu jiný pohled (Jiří Jírovec)
 • Kde přesně se v  pátek v Curychu koná shromáždění o dvojím českém občanství (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Británie: nový zákon o přístupu občanů k počítačovým databázím

  Většinu nákladů zpřístupnění počítačových informací o občanech bude muset uhradit průmysl

  Britský průmysl a britská vláda čelí nákladům ve výši více než 1 miliardy liber (55 miliard Kč) v důsledku toho, že bude nutno realizovat předpis Evropské unie, podle něhož mají získat občané podstatně volnější přístup k osobním informacím, které o nich v počítačových databázích shromažďují státní úřady i soukromé podniky. Po rozsáhlých úvodních výdajích, které budou muset především hradit soukromí podnikatelé, bude zpřístupňování počítačových informací občanům stát každoročně více než 740 miliónů liber.

  Podle nového britského zákona na ochranu počítačových informací (Data Protection Bill) budou mít jednotliví občané větší právo vyžadovat odškodné za škodu či nesnáze způsobené zneužitím počítačově shromážděných informací. Nový zákon však nesmí mít nepřímou funkci zákona o ochraně na soukromí, takže byl vypracován tak, aby bohatí a mocní občané ho nemohli zneužít pro zásah proti investigativní novinářské práci.

  Nový zákon se týká v podstatě všech organizací, které shromažďují informace o občanech. V některých případech se budou muset instituce obrátit dopisem na jednotlivé občany se žádostí o svolení shromažďovat a uchovávat o nich informace.

  Nový zákon obsahuje několik výjimek. Občané například nebudou mít právo nahlédnout do materiálu, který připravují novináři pro zveřejnění. Občanům nepřístupné zůstanou i informace, které shromažďuje policie o trestných činech a o vybírání daní. Tajné zůstanou i vojenské a soudní informace.

  Nový zákon o ochraně informací, který v Británii vejde v platnost v říjnu 1998, poskytne občanům právo být informován, že o nich instituce shromažďují informace, za jakým účelem to dělají a komu je poskytují. Občané také budou mít právo zakázat organizacím, aby o nich shromažďovali informace, které hodlají používat při marketingu výrobků.

  Konzervativní opozice vyjádřila znepokojení nad rozsáhlými náklady nového zákona. Směrnice Evropské unie podle ní neodpovědně uvaluje na britské podniky obrovské finanční zatížení, které sníží jejich mezinárodní konkurenceschopnost.

  Naproti tomu pracovníci britského Úřadu pro registraci počítačových informací nový zákon přivítali. V současnosti totiž stále častěji shromažďují státní instituce i soukromé podniky velké množství informací o jednotlivých občanech. Na základě těchto informací dochází k podstatnému rozhodování, které ovlivňuje život občanů.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|