pondělí 13. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká povolební politika:
 • První stránka nové knihy (Andrew Stroehlein)
 • Page One of a New Book (Andrew Stroehlein)
 • Tři týdny po volbách - výjimečný stav (Petr Jánský) Česká televize:
 • Třináct otázek Tomáše Peciny a "goebbelsovské Britské listy" v pojetí Zdeňka Šámala, šéfredaktora zpravodajství České televize
 • Hluboké omyly Jana Čulíka (Pavel Bouda, zpravodaj ČT v Bruselu)
 • Základní problémy zpravodajství ČT: Novinářská praxe Pavla Boudy (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Třináct otázek a jedna odpověď

  Rozhovor se šéfredaktorem zpravodajství ČT Zdeňkem Šámalem

  Tomáš Pecina

  Otázky Tomáše Peciny:

  Vážený pane šéfredaktore,

  Britské listy, jejichž jsem přispěvatelem, se soustavně zabývají monitoringem českých médií a snaží se z odstupu hodnotit vývoj, jimž česká mediální scéna prochází. V poslední době se Britské listy věnovaly ve zvýšené míře událostem v České televizi. Dovolte mi proto položit Vám několik otázek:

  1. Nastoupil jste v květnu na místo šéfredaktora zpravodajství po Ivanu Kytkovi. Jeho odstoupení bylo zdůvodněno tím, že Kytka selhal především v kapacitě manažera. Předpokládám tedy, že vedení ČT neopakovalo stejnou chybu a zvolilo na toto místo člověka s rozsáhlými manažerskými zkušenostmi. Můžete uvést, jaké je Vaše stručné C.V. a především ve kterých pozicích jste působil jako manažer a jaké projekty jste v minulosti úspěšně řídil?

  2. Největší příležitostí, jak se profilovat ve funkci, bylo pro Vás volební zpravodajství. Většina analytiků se shodla, že volební vysílání ČT se svou kvalitou zdaleka nevyrovnalo vysílání TV Nova. Jak si vysvětlujete, že komerční televize, disponující oproti ČT s omezenějšími prostředky jak celkově, tak zvláště na zpravodajství, dokázala připravit kvalitnější volební servis než veřejnoprávní ČT? Vyvodilo z toho vedení České televize nějaké závěry, a bude mít tato událost i personální důsledky ve vedení redakce zpravodajství?

  3. Jak hodnotíte předvolební prodloužené Jedenadvacítky? Jakou měly podle Vás tyto debaty nad volebními programy informační hodnotu?

  4. Pozice moderátora Jedenadvacítky je prestižní. Jak ukazuje příklad Barbory Tachecí a Jany Bobošíkové, redaktorovi trvá řadu měsíců, popř. i několik let, než získá potřebnou rutinu a dokáže na obrazovce odvádět perfektní výkon. Proč byl po volbách systém dvou moderátorů, střídajících se po týdnu, změněn, a nyní se v tomto pořadu střídají čtyři moderátoři? Můj osobní dojem je, že dva z těchto moderátorů (pan Klepetko a pan Vondráček) nejsou na moderování "21" profesionálně připraveni. Sdílíte tento názor a jaké kroky hodláte v tomto směru podniknout?

  5. Domníváte se, že působí profesionálně, když si redaktoři na obrazovce tykají a oslovují se křestními jmény?

  6. Objevují se názory, že Česká televize představuje jakousi ilustrovanou verzi ČTK, že se nedostatečně věnuje investigativnímu žurnalismu. Můžete odhadnout, kolik procent zpráv pochází ze servisu ČTK, kolik je přebíráno z jiných médií a kolik je získáváno vlastním úsilím Vašich redaktorů? Považujete podíl vlastních zpráv za dostatečný?

  7. Jak jste spokojen s diváckým úspěchem (sledovaností) pořadu V pravé poledne? Proč se ČT stále drží formátu debaty s několika účastníky, když relativní úspěch konkureční Sedmičky naznačuje, že by podobný formát mohl být pro diváky daleko přitažlivější, aniž by utrpěla serióznost diskuse? Dokážete se Vy sám orientovat ve změti názorů, které v těchto pořadech v nahodilém pořadí zaznívají?

  8. Jak jste spokojen s mluveným projevem pana Dittricha? Uvažujete o výměně moderátora tohoto pořadu?

  9. Proč se Česká televize po odchodu Ivana Kytky začala vyhýbat kontroverzním tématům? Uvedu příklad: v den, kdy bylo zastaveno vyšetřování obviněných účastníků Global Street Party, aniž by se prokázalo jako důvodné jediné obvinění, pořad "21" věnoval velký prostor přípravě jablonecké mincovny na ražbu euromincí, což bude téma aktuální kolem roku 2005-8. Proč nebyl do pořadu místo toho pozván ministr Svoboda nebo některý představitel policie, aby vysvětlil důvody a důsledky tohoto zjevného selhání?

  10. Proč moderátoři, s výjimkou paní Bobošíkové, netrvají na tom, aby interviewovaní politici odpovídali jasně a k věci? Zvláš» přístup pana Klepetka k politikům lze charakterizovat anglickým "soft and cuddly."

  11. V Jedenadvacítce vysílané 26.5. odmítl Václav Klaus usednout k jednomu stolu s redaktorem Práva Robertem Denglerem, a když pracovníci Jedenadvacítky neakceptovali jeho dramaturgické požadavky, odešel pan Klaus ze studia. Od té doby Váš tým nikoho z politiků tímto způsobem s "nepříjemným" oponentem nekonfrontoval. Proč?

  12. V pamětech Oty Černého se uvádí, že v minulosti si vysoce postavení vládní představitelé určovali nejen téma debatních pořadů, ale dokonce i sestavu diskutujících. Jaká opatření jste učinil, aby se tento druh koruptivního jednání nemohl opakovat?

  13. Pořad Aréna není sice vytvářen ve Vaší redakci, ale protože se jedná o jeden z klíčových pořadů České televize, významným způsobem formující veřejné mínění, zajímá mě Váš názor na to, že jeho součástí je telefonické hlasování diváků. Domníváte se, že je tento druh pořadu přijatelný a nehrozí manipulace veřejným míněním?

  Otázky i Vaše odpovědi budou uveřejněny v nejbližším čísle Britských listů.

  Děkuji za Váš čas i úsilí,

  s pozdravem,

  Tomáš Pecina, Britské listy


  Odpověď Zdeňka Šámala:

  Vážený pane Pecino,

  velmi mne mrzí, že energie, kterou jste jménem Britských listů investoval do formulování otázek, vyzní naprázdno. Vaše otázky mne bohužel opět přesvědčily, že Britské listy nehodlají nic měnit na svém předpojatém, obvykle nepříliš fundovaném a často hrubě urážlivém a bezdůvodně nenávistném přístupu vůči zpravodajství ČT. Vím, že Vy nejste hlavním strůjcem tohoto mnohdy až geobbelsovského profilu Britských listů. Bohužel se ale nedokážu vnitřně přimět k tomu, abych dokázal s provozovateli takového způsobu žurnalistiky komunikovat, když je předem jasné, že cokoliv bude stejně využito pouze k tomu, aby do zapadalo do předem učiněných závěrů vydavatele. Jinými slovy - Britské listy se měly začít ptát dříve, než proti zpravodajství ČT vyrukovaly s polopravdami, zkreslenými a lživými informacemi a bezdůvodnými urážkami.

  Považujte tímto jakýkoli další pokus o navázání komunikace se mnou za bezpředmětný.

  Zdeněk Šámal

  šéfredaktor zpravodajství ČT  Praha, 10.7.1998

  Tomáš Pecina
  http://web.telecom.cz/cleose/tompecina1.html  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|