pondělí 3. srpna

O B S A H

Britské listy:

 • Nejdůležitější články z minulých dní Česká televize a česká společnost:
 • Zběžná odpověď panu Mathému (Andrew Stroehlein)
 • A quick reply to Mr. Mathé (Andrew Stroehlein)
 • Poznámka Tomáše Peciny Česko-německé vztahy:
 • Back to Square One! (Tomáš Pecina) Romové:
 • Romové v kanadském nebi (Toronto Globe and Mail) Kauza Jan Kavan:
 • Stížnost Radě RTV (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • Stížnost Tomáše Peciny Radě RTV

  Rada České republiky
  pro rozhlasové a televizní vysílání
  Krátká 10, 100 00 Praha 10

  Fax: (02)7810885

  1. srpna 1998

  Re: Upozornění na porušení zákona o provozování rozhlasového a TV vysílání

  Vážení,

  upozorňuji na pravděpodobné porušení podmínek zákona č. 468/1991 Sb., k němuž došlo u televizních stanic ČT1 a TV Nova v souvislosti s údaji o minulosti senátora Jana Kavana.

  Provozovatelé obou stanic porušili podmínky § 4, odst. 2, tohoto zákona. Stížnost se týká:

  1. Pořadu Nadoraz, vysílaného ČT1 v pondělí 27.7. t.r.

  2. Pořadů Televizní noviny, vysílaných TV Nova v červnu a červenci t.r.

  3. Pořadu Televizní noviny, vysílaného TV Nova v úterý 28.7. t.r.

  Zdůvodnění:

  1. Nadoraz 27.7.: Pořad ve své části nazvané "Nechte toho!" vycházel z údajů pořízených z neveřejného a zjevně nespolehlivého zdroje, svazku StB Kato, a aniž by se pokusil o objektivní zhodnocení věrohodnosti tohoto zdroje, s jeho údaji nakládal nekritickým a nepřiměřeným způsobem. Citované pasáže byly zjevně vytrženy z kontextu, citáty byly interpretovány jednostranně v neprospěch Jana Kavana; pořad se mj. snažil vyvolat dojem, že Jan Kavan plnil úkoly Státní bezpečnosti, ačkoli pro takové podezření nebyly uvedeny žádné důkazy. Celkové vyznění pořadu tak bylo značně nevyvážené. Z uvedených důvodů lze mít za to, že provozovatel odvysíláním tohoto pořadu závažným způsobem porušil podmínku objektivity a vyváženosti vysílání podle § 4, odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb.

  2. Televizní noviny, červen–červenec 1998: V pořadu, který je hlavní zpravodajskou relací stanice TV Nova, se opakovaně objevovaly údaje schopné poškodit senátora Jana Kavana. Obvinění nebyla ve většině případů podložena novými skutečnostmi a jejich nepřiměřeně časté opakování ve vysílání lze hodnotit jako porušení podmínky vyváženosti vysílání podle § 4, odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb.

  3. Televizní noviny, 28.7.: V pořadu byl odvysílán rozsáhlejší materiál o Janu Kavanovi. V jeho rámci bylo naznačeno, že výsledek projednání Kavanova případu britskými institucemi byl možná ovlivněn Kavanovými styky s politickými špičkami Velké Británie. Pro obvinění nebyly uvedeny konkrétní důkazy a lze je proto hodnotit jako porušení podmínky objektivity vysílání podle § 4, odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb.

  S úctou,
  Tomáš Pecina

  Kopie: Britské listy (určeno ke zveřejnění)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|