pátek 26. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Rasismus:
 • Británie: rasistická vražda Stephena Lawrence Postoje Britských listů:
 • Velká Británie, BL, Česká televize a Česká republika (JČ) Rasismus:
 • Pořad ČT o táboře Lety: vážné věcné chyby
 • Cenzura? ČRo zrušil rozhovor s Paulem Polanským
 • Nikdo neví, kde byl tábor Lety (Paul Polansky) Internet a demokracie:
 • Komunální úřad likviduje internetové linky (Demokratická unie) Ekologie:
 • Jak to dnes vypadá s ekologickou katastrofou ve Španělsku? (Aleš Zeman) Změny v počasí:
 • Únorový sníh: nejedná se o žádnou předzvěst katastrofy (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Český rozhlas zrušil rozhovor s americkým autorem Paulem Polanským

  The European Roma Rights Center

  Romské vysílání Českého rozhlasu mělo vysílat rozhovor s americkým autorem Paulem Polanským, který napsal o táboře v Letech dvě knihy. Rozhovor se měl vysílat jako veřejnoprávní reklama pro veřejné čtení, které zorganizovala nadace New School v knihkupectví Globe Bookstore na čtvrtek 25. února. Četly se tam česky, romsky a anglicky básně romských školou povinných dětí. Český rozhlas sdělil New School, že nelze vysílat rozhovor s panem Polanským, protože je "příliš kontroverzní". Polanský doufal, že bude mít možnost informovat posluchače romského vysílání, že zařídil pro Romy tři stipendia ve škole v Indii, ale Český rozhlas nemá zájem o rozšiřování takovýchto "kontroverzních" informací.

  Článek od Pavla Polanského, uvedený níže, byl zaslán do týdeníku Prague Post na příští týden. Pokud ti z vás, kteří tento list čtou, ho tam nenajdou, budeme se znovu jen moci domýšlet proč asi.


  Czech public service radio cancels interview with Paul Polansky

  Romani programming on Czech radio was supposed to interview the American author Paul Polansky, who has written two books on Lety, as a public-service promotion for a reading organized by the New School foundation at the Globe Bookstore Thursday, February 25, which is to feature the poems of Roma school children read aloud in Czech, Romani and English. Czech Radio told the New School that no interview could be conducted with Mr. Polansky as he is "too controversial." Mr. Polansky had been looking forward to the opportunity to inform the Romani program listeners that he has arranged for three scholarships for Roma at a school in India, but Czech radio is not interested in helping spread that "controversial" information.

  The piece by Mr. Polansky below has been submitted to The Prague Post for next week's issue. If those of you who read the Post don't see it there next week, we can, once again, only wonder why.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|