úterý 23. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká spořitelna a výborné úmysly vlády:
 • Vláda nevysvětlila, proč dotuje banku BERD z peněz českých občanů (František Nepil) Možná fúze firem CME a SBS:
 • Získá televize Nova skandinávského majitele? (Jan Čulík) Za co chtějí lékaři stávkovat:
 • Usnesení 8. sněmu Lékařského odborového klubu Nová vojenská doktrína NATO:
 • Kosovo: "Hlavně aby žádný západní voják nebyl zraněn" (Independent) Evropská unie:
 • Jak se bude vládnout v Evropě? (Guardian) Sdělovací prostředky:
 • Jak britská vláda daněmi cenzurovala tisk (Jan Čulík) Reakce:
 • K postavení žen (a mužů) (Jiří Jírovec)
 • Feminismus v Česku (Bohdana Marvalová)
 • Antikoncepce v ČR za totáče (Jana ZImová) Rodina Havlových:
 • Oficiální cesty do zahraničí - příležitost k rozšiřování obzoru nejen pro Ninu Veškrnovou (Jan Vincent)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Získá televize Nova skandinávského majitele?

  Už několik týdnů kolují po Praze nepodložené pověsti, že se plánuje na bermudských ostrovech registrovaná firma Central European Media Enterprises Ronalda Laudera, která vlastní televizi Nova, spojit se švédským mediálním podnikem SBS Broadcasting.

  V pondělí 22. března zveřejnil tyto nepodložené informace pražský týdeník, vycházející v angličtině, Prague Business Journal. Činitelé CME i SBS se odmítli k těmto zprávám týdeníku Prague Business Journal vyjádřit.

  Informované pražské kruhy však prý tvrdí, že se k fúzi podniků SBS Broadcasting a CME skutečně schyluje. SBS má zájem vstoupit do České republiky a významné je prý to, že nedávno SBS nekoupila televizi Prima, i když byla loni prý ta koupě od Investiční a poštovní banky, která Primu vlastní, téměř už zcela dohodnuta.

  Podle informací od Milana Šmída je Scandinavian Broadcasting Company americka spolecnost. Dnes je to v podstatě jeden ze dvou větších hráčů v oblasti komerční nekódované televize v postkomunistické Evropě, financované z prodeje reklam, nikoliv tedy ze subskripčních poplatků.

  CME získala dominanci v ČR, na Slovensku a ve Slovinsku, SBS je hlavním hráčem v Maďarsku.

  Pro podnik SBS by bylo přirozeně daleko výhodnější, kdyby mohl ovládnout v ČR výdělečnou televizi Nova a nikoliv jen prodělečnou Primu.

  Ale proč by se CME měla dělit s někým jiným o televizi Nova, klenot ve své koruně, husu, která snáší zlatá vejce?

  Důvody jsou nasnadě. Podnik CME, vlastnící televizi Nova, má v poslední době podstatné finanční potíže. Velkou ranou pro něho byl v červnu 1997 neúspěch v Maďarsku.

  Během roku 1997 provedl podnik CME v České republice několik dosti agresívních kroků, jejichž cílem bylo zcela ovládnout televizi Nova - skutečně do září 1997 získal podnik CME 99 procent kapitálového podílu České nezávislé televizní společnosti (tj. TV Nova) - je to bezprecedentně vysoký vlastnický podíl zahraniční firmy na čelné televizní stanici v jiné zemi.

  Agresívní metody podniku CME a televize Nova, k jejichž domácí i mezinárodní publicitě na jaře 1997 podstatněji přispěly Britské listy, nebyly bez odezvy v ostatních středo a východoevropských zemích. V důsledku obavy z příliš silného postavení na středo a východoevropském mediálním trhu nezískala v Maďarsku v roce 1997 firma CME ani jednu z obou koncesí pro celoplošné televizní vysílání dvou privatizovaných celostátních okruhů o něž zažádala. Jednu maďarskou licenci, TV 2, získala právě skandinávská firma SBS, druhou dostala domácí maďarská televize.

  Podnik Central European Media Enterprises dlouho přesvědčoval svými čtvrtletními a výročními zprávami, předloženými americkému kapitálovému dozoru Security and Exchange Commission americké akcionáře o tom, že je televizní trh středovýchodní Evropy potenciálně nesmírně lukrativní, jen ať do podniku CME investují další a další dolary

  Potíž však je, že podnik CME svou agresivitou učinil hrubou podnikatelskou chybu. Jejím zdrojem byla arogance, možná arogance vůči "slabé" středovýchodní Evropě. V postkomunistických zemích se vždycky podnik CME snažil jít až na hranu zákona, popřípadě zákon nějak obejít, či způsobit, aby byl pozměněn. V České republice mělo být vysílání televize Nova regulováno jednatřiceti podmínkami vysoké kvality, došlo však postupně k jejich zrušení, takže Nova v ČR vysílá zcela neregulovaně a bezostyšně manipuluje diváky ke svým cílům. Vinu za to však nese český parlament a česká vláda.

  Mnohokrát jsme psali v Britských listech, že televize Nova, hlavní výdělečný zdroj podniku CME, neposkytuje za odčerpávání miliónů dolarů zisků z České republiky českým divákům hodnotnou službu. Peníze si podnik CME odváží a českým divákům za to neposkytne kvalitní zboží. Není to počestná transakce.

  Volné tržní vztahy fungují tak, že je není možno podvést. Povědomost o nepočestné transakci mezi podnikem CME a českou veřejností se roznesla do světa. V ČR sice nevyvolalo znásilňování domácí politické i kulturní scény televizí Nova výraznější odezvu ani akci. Televize Nova je na domácím českém televizním trhu stále zdánlivě stejně tak mocná a stejně tak výdělečná jako kdykoliv předtím.

  Jenže tzv. "sharp practices", nepříliš etická a příliš agresívní podnikatelská praxe televize Nova a podniku CME v České republice neprošla bez povšimnutí v jiných středoevropských zemích, zejména v Polsku a v Maďarsku, kde se podniku CME v důsledku odstrašujícího příkladu z ČR nepodařilo získat vysílací licence. To je ve svém důsledku trestem přímo i pro TV Nova. Je-li vedení podniku CME inteligentní, vezme si z toho poučení a bude se napříště ve vlastním podnikatelském zájmu chovat citlivěji.

  Shrnuji tedy: kauzální řetězec je jasný: v České republice se prostřednictvím TV Nova a Vladimíra Železného chová podnik CME ztrapňujícím způsobem manipulačně a agresívně, vede to k vytvoření špatného jména podniku CME ve středovýchodní Evropě, takže je podnik CME potrestán tvrdou ranou neudělení licence v Maďarsku. Od té doby má finanční potíže.

  Poslední podnikatelská zpráva podniku CME, předložené americkému kapitálovému dozoru (z podzimu minulého roku) je dosti pochmurná. Televize Nova sice stále podniku CME vydělává, avšak tyto zisky nestačí na pokrytí výdajů dalších, většinou nepříliš významných televizních operací v jiných středo a východoevropských zemích. CME vlastní v současnosti televizní stanice v ČR, na Slovensku, ve Slovinsku, v Rumunsku, na Ukrajině a v Polsku. CME doufala, že se jí podaří vytvořit stejný mlýnek na peníze, jaký má v Nově v ČR, i v Maďarsku. Nepodařilo se jí to.

  Mezinárodní poradenské firmy snížily v prvních měsících letošního roku investiční hodnocení firmy CME. Firma Standard and Poor snížila známku B plus na B mínus. Firma Moody snížila hodnocení podniku CME na B3. Znamená to, že firma CME nemá dostatečné množství kapitálu na to, aby mohla začít pronikat na další trhy. Pozorovatelé také konstatovali, že by bylo pro podnik CME vážným ohrožením, kdyby došlo ke zpochybnění licence televize Nova, která zůstává pro CME hlavním zdrojem financí.

  Koncem září 1998 činil celkový deficit firmy CME 251 793 000 dolarů. Více než 88 miliónů dolarů tohoto deficitu vzniklo v prvních devíti měsících roku 1998. Ve zprávě CME za třetí čtvrtletí 1998 se mj. poukazuje na to, že hospodářská krize v Rusku způsobila, že po určitou dobu přestaly velké západní firmy kupovat v televizních stanících středovýchodní Evropy reklamu.

  Navzdory ziskům televize Nova v ČR (v květnu 1998 oznámila televize Nova, že bude svým vlastníkům vyplácet dividendu za předchozí rok ve výši 16 963 000 dolarů, a podnik CME z toho dostal 16 192 000 dolarů, protože vlastní 99 procent kapitálového podílu TV Nova) ztráty podniku CME podstatně vzrostly.

  I když tzv. "konsolidovaný čistý příjem" podniku CME stoupl ve třetím čtvrtletí roku 1998 o 54 procent, tedy o  $12,822,000, na $36,590,000 ze  $23,768,000 za třetí čtvrtletí roku 1997, v důsledku příjmů nových menších podniků CME v Polsku a v Maďarsku a zároveň také v důsledku příjmů stanic v ČR, ve Slovinsku a v Rumunsku, celkové výdaje za třetí čtvrtletí roku 1998 vzrostly o  $22,544,000, na  $43,968,000 ve srovnání s výdají ve výši $21,424,000 za třetí čtvrtletí roku 1997.

  V důsledku rostoucích ztrát se vzdala v posledních měsících firma CME své strategie agresívní expanze, propustila dvacet zaměstnanců ze svého ústředí a rozhodla se soustředit se na "další posilování efektivnosti existujících aktiv". Ve snaze vypomoci podniku CME finančně, investoval do něho v listopadu 1998 generální ředitel Ronald Lauder, syn Estée Lauderové, majitelky mezinárodního kosmetického impéria, dalších 22,75 miliónů dolarů.

  Pokud jsou pravdivé nepodložené zprávy, které podle časopisu Prague Business Journal kolují v Praze na "informovaných místech", je možné, že se ředitelé podniku CME rozhodli v důsledku svých nedávných neúspěchů učinit strategický ústupek a kompromis.

  Pokud dojde k fúzi podniků CME a SBS, dá se to interpretovat jako snaha obejít rozhodnutí maďarské Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která rezolutně odmítla v červnu 1997 poskytnout podniku CME celoplošnou televizní vysílaci licenci - kterou ovšem CME strašlivě chtěla a dokonce se o ni pokoušela soudit.

  Co si může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v Maďarsku počít, jestliže se CME spojí s konkurentem, kterému maďarský úřad udělil vysílací licenci? Záleží to ovšem na podmínkách licence - zajímavé bude, jestli podmínky licence požadují, jak tomu bylo v České republice před prosincem 1996, že je licence nepřenosná, a zda bude z právního hlediska případně sloučené firmy SBS-CME možno považovat za právního pokračovatele firmy SBS.

  Skandinávský podnik by jistě velmi rád získal přístup k českému "mlýnku na peníze", k televizi Nova. CME zase potřebuje přístup k celoplošnému televiznímu vysílání v Maďarsku. Je zjevné, že dojde-li ke sloučení obou firem, vznikne daleko mocnější a pevnější podnik.

  Jaké z toho všeho plyne poučení pro Českou republiku? Zahraniční vlastníci uvažují strategicky velmi inteligentně. Citlivě reagují na změny podmínek a podnikatelského klimatu.

  Už jsem argumentoval nesčetněkrát, že to vytváří pro českou stranu vynikající vyjednávací prostor. Česká strana by mohla vyžadovat, aby televize Nova v ČR vysílala nejen lidovou zábavu, ale i kvalitní pořady a profesionální zpravodajství a investigativní publicistiku. Česká strana by mohla udělit povinnost vysílat zpravodajství a publicistiku na Nově v zájmu plurality úplně jinému broadcasteru. Podnik CME by se novým podmínkám velmi pružně přizpůsobil a dál by jistě vydělával peníze, přitom však by poskytoval české veřejnosti dobrou zábavu i kvalitní informační službu.

  To, že v České republice televize Nova bezostyšně devastuje etickou i kulturní úroveň, je jedině vinou neschopnosti českých mediálních úřadů. Nejsou schopny být západním podnikatelům rovným, inteligentním, strategicky uvažujícím partnerem.

  Jediné, na co se české prostředí zmůže, je pár bezmocných pseudointelektuálských povzdechů prezidenta, že "každý večer sálá z obrazovky přezíravý vztah k mravnímu a  právnímu řádu", a to záporně ovlivňuje atmosféru ve společnosti. Není to ale trochu málo, takto bezmocně vzdychat?

  Nejnovější vývoj v podniku CME naznačuje, že Češi mohou - a vždycky měli právo být - nikoliv lokaji a slouhy, občany druhého řádu - ale naopak, hrdými a mocnými pány svého vlastního osudu ve své vlastní zemi. Zahraniční instituce jsou připraveny je respektovat jako své rovnocenné partnery, pokud se ovšem Češi jako rovnocenní partneři budou ochotni a schopni chovat.

  Jan Čulík  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|