úterý 23. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká spořitelna a výborné úmysly vlády:
 • Vláda nevysvětlila, proč dotuje banku BERD z peněz českých občanů (František Nepil) Možná fúze firem CME a SBS:
 • Získá televize Nova skandinávského majitele? (Jan Čulík) Za co chtějí lékaři stávkovat:
 • Usnesení 8. sněmu Lékařského odborového klubu Nová vojenská doktrína NATO:
 • Kosovo: "Hlavně aby žádný západní voják nebyl zraněn" (Independent) Evropská unie:
 • Jak se bude vládnout v Evropě? (Guardian) Sdělovací prostředky:
 • Jak britská vláda daněmi cenzurovala tisk (Jan Čulík) Reakce:
 • K postavení žen (a mužů) (Jiří Jírovec)
 • Feminismus v Česku (Bohdana Marvalová)
 • Antikoncepce v ČR za totáče (Jana ZImová) Rodina Havlových:
 • Oficiální cesty do zahraničí - příležitost k rozšiřování obzoru nejen pro Ninu Veškrnovou (Jan Vincent)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Usnesení 8. sněmu Lékařského odborového klubu

  Krize financování českého zdravotnictví se prohlubuje. Podíl HDP plynoucího do zdravotnictví klesá (1995 - 7,5 %, 1997 - 7,2 %, odhad 1998 - 7,0 %) a zaostává za výdaji ve vyspělých zemích (USA 14 % HDP, Německo 10,4 % HDP, Francie 9,9 % HDP, Rakousko 7,9 % HDP).

  Nedovýběr zdravotního pojištění dosahuje přibližně 10 mld. Kč. Pomalejší růst nominálních mezd a rostoucí nezaměstnanost (1 % odpovídá 750 milionům Kč) ohrožují příjmy zdravotního pojištění.

  Přes vysokou společenskou prestiž zdravotníků přetrvává mzdová nespravedlnost a roste sociální napětí. Osobní náklady českých nemocnic se pohybují mezi 35-50% oproti 60-70% v zemích EU.

  Vláda odmítá zvýšit zdravotní pojištění, ale i hledat další zdroje příjmů pro zdravotnictví (spoluúčast, připojištění). Ministerstvo zdravotnictví pracuje špatně a je personálně destabilizované. Opozice nevytváří dostatečný tlak na vládu a sama žádná opatření k řešení krize nenavrhuje. Tyto trendy ohrožují úroveň zdravotní péče v České republice.

  Sněm schválil:

  1) Návrh zákona o mzdě odborných zdravotnických pracovníků a uložil vedení klubu ho prosazovat.

  2) Návrh na zřízení rady pro sociální smír, na jejiž půdě by měla být uzavřena kolektivní smlouva vyššího stupně. Vedení klubu bude pracovat na návrhu takové smlouvy.

  3) Smlouvu o spolupráci LOK se Svazem českých lékařů a s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků.

  Sněm zvolil:

  1) předsedou LOK - MUDr. Milana Kubka

  2) místopředsedou LOK - MUDr. Janu Vedralovou

  3) novými členy předsednictva LOK - MUDr. Marcelu Sojákovou, MUDr. Martina Engla, MUDr. Antonína Nechvátala, MUDr. Luďka Štěrbu.

  Sněm požaduje:

  1) Zvýšení finančních prostředků plynoucích do zdravotnictví alespoň na 8% HDP (hranice doporučovaná EU).

  2) Zvýšení mezd lékařů tak, aby se průměrný příjem lékaře zaměstnance rovnal trojnásobku průměrné mzdy ve státě tj. cca 35 000 Kč (v zemích EU 2,5-5 násobek). Přijetí zákona o mzdě odborných zdravotnických pracovníků. Uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně pro resort zdravotnictví.

  3) Okamžitou podrobnou kontrolu hospodaření všech zdravotnických zařízení řízených ministerstvem zdravotnictví.

  4) Okamžité zaplacení dluhů na zdravotním pojištění ze strany podniků s majetkovou účastí státu.

  5) Přijetí takové novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která bude řešit kritické zhoršování financování resortu (vícezdrojové financování - spoluúčast na nadstandardní péči, hospitalizační taxa, poplatek za recept, spoluúčast na zdravotnické dopravě, poplatek za LSPP a návštěvní službu, penalizace zneužití těchto služeb, připojištění, zvýšení zdravotního pojistného o 0,5 %, zvýšení plateb státu za děti a důchodce).

  Sněm ukládá vedení klubu:

  1) Prosazovat oprávněné požadavky lékařů všemi prostředky a neustále sledovat jejich plnění.

  2) Připravit technickou stránku stávky lékařů do podzimu 1999, nebude-li vládou do parlamentu předložen návrh zákona o mzdě odborných zdravotnických pracovníků, který lékařům zaručí spravedlivou odměnu za vykonanou práci.

  3) Spolupracovat s ČLK na přípravě koncepce reformy českého zdravotnictví. Lékaři odmítají nadále dotovat české zdravotnictví na úkor svých příjmů!

  V Praze dne 16.3.1999  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|