středa 12. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • Svobodný svět potřebuje vůdce, ale Clinton jím není (Guardian)
 • Jak na sebe pohlížejí Srbové (Guardian)
 • Ve válkách jdou tragédie a nekompetentnost ruku v ruce (Independent) Česká politika:
 • Co udělat s parlamentem? (Karel V.)
 • Decentralizace (Karel V.) Kanada:
 • Drastický příběh přistěhovalce Tenga (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Zvrácené články Jiřího Jírovce o Kosovu (Petr Vařeka)
 • Jane Čulíku, proč lezete NATO do zadku? (Miloš Koenig)
 • BL zveřejňují příliš mnoho názorů podporujících válku v Jugoslávii (Tomáš Horyna) Finančnictví:
 • Uzavřený český fond na americké burze (Josef Schrabal) Reakce:
 • Pražští taxíkáři (Lydie Junková)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Decentralizace

  Karel V.

  Jak jsem již psal ve svém článku ze 6.5., velmi důležitým předpokladem pro přechod z hluboké krize v naší zemi k postupnému rozvoji je dokončení decentralizace státní správy. Pražští úředníci, kteří často neumí nic jiného než "vládnout" již léta oddalují decentralizaci. Vyhovuje jim to, protože dále získávají trafiky pro sebe a své bližní. Z pohledu země je tento stav neúnosný. Pokud jako občané nechceme, aby tato země skončila totálním bankrotem, musíme se zasadit o urychlené dokončení decentralizace.

  Nezáleží na tom jak ty nové celky budou velké, ale jak budou fungovat. Občané si sami řeknou, co jim vyhovuje a co ne. Je vidět, jak se některé obce hlásí peticemi všech občanů, že chtějí do jiného kraje a poměrně často je jim vyhověno. To je dobrý příklad síly veřejného mínění.

  Pravomoce nových celků byly mnohokrát omílány ve všech sdělovacích prostředcích. Já bych se omezil na doporučení, že by měly být co největší. Centrum by si mělo ponechat jen minimum pravomocí.

  Při výběru úředníků pro nově vznikající celky bychom neměli dopustit, aby na místa správců nově vznikajících celků byly přijímány socialistické tety a strýci, kteří umí s bídou psát na psacím stroji a znají pouze mašinerii bývalých KNV a ONV. Podíleli se na kádrování občanů, zamítání všeho občanského a tupě prosazovali centrální moc partaje. Zde je podle mého názoru šance pro mladé vzdělané lidi, kteří nejsou zatíženi minulostí a dnes mají třeba problémy se sehnáním zaměstnání.

  Stát by měl jednoznačně požadovat patřičnou kvalifikaci těchto nově vznikajících úředníků a měl by na každé takové místo vypsat výběrové řízení, kde bude jasně deklarovat požadavky na vzdělání a znalosti, které nový úředník musí mít. Kdo nevyhoví, musí odejít. Jedním z velmi důležitých požadavků na každého úředníka by měla být rozsáhlá znalost výpočetní techniky. Jedině tak bude možné podstatně zvýšit výkonnost státní správy a snížit tak její současnou přezaměstnanost. Velké úspory ve mzdách ve státní správě jsou jednou z největších rezerv, o které se nemluví.

  Zároveň jsem pro opakovaná výběrová řízení na každé úřednické místo, kde budou povinně zařazováni noví uchazeči, kteří nikdy nepracovali ve státní správě. Jako rozhodující kritérium hodnocení úředníka bych zvolil spokojenost občanů s jeho prací. Pokud na něj budou ze strany občanů oprávněné stížnosti, nedovolil bych mu dosáhnout definitivy. Naopak úředník, který ve výběrovém řízení opakovaně obstál před veřejným míněním, by si zasloužil definitivu a vyšší plat.

  Nově vznikající celky mají šanci vybudovat nejmodernější informační systémy. Na úrovni státu by měla být zajištěna kompatibilita databází. Záměrně bych nenechal na území celého státu jeden systém. Při dnešních možnostech techniky není žádný problém, aby spolupracovaly odlišné systémy. Týká se to počítačů, komunikací, softwaru. Dal bych šanci i těm nejmenším firmám. Kladl bych důraz na to, aby počítače na radnici v Zelené lhotě dodala a servisovala jedna ze dvou místních firem vybraná ve výběrovém řízení. Nikoliv, aby tuto tučnou zakázku pro celý kraj již dopředu získala firma z Prahy. Neklaďme dopředu žádná omezení. Řekněme centrálně jen to, co má systém umět a jaký typ databáze bude provozován, jaké jsou požadavky na komunikaci, bezpečnost dat apod. Možná bych omezil nejmenší jednotku s totožným systémem na okres, ale rozhodně ne více.

  V budoucnu bude možné jednotlivé systémy porovnat a když náhodou ten ze Zelené lhoty nebude fungovat, je možné ho nahradit systémem od firmy ze sousedního okresu. O všem informujme občany. To bude zároveň přirozenou podporou podnikání na té nejnižší úrovni. Na západ od našich hranic to tak běžně funguje, tak proč vymýšlet kolosální centrální systémy. V průmyslu běžně komunikují různé systémy s různými a dokážou to, tak proč by to nebylo možné ve státní správě.

  11.5.1999

  Karel V.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|