úterý 1. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká a slovenská politika:
 • Osudy zákonů (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • Volební víkend (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • KDU-ČSL: Konečně změna (Petr Jánský) Kritika:
 • Mathé je symbolem porušování zákonů (Jiří Novák) Slovenská byrokracie a nedůvěra:
 • Záznam o zadržení občana ČR Mgr. Vlastimila Valenty policií SR (Michal Kasík) Česká republika:
 • Rasová otázka ještě jednou (František Roček) NATO a Kosovo:
 • Veřejnost má pravdu a správná je i tato válka (Sunday Times)
 • Válečná fakta - jak je tomu dosud Srbské konečné řešení pro Kosovo:
 • Změny etnické struktury populace (Vojislav Šešelj) Reakce:
 • Válka o Kosovo: Chyby (V. Novák)
 • NATO páchá agresi, Srbové mají na Kosovo právo (Jaroslav Slunečko)
 • Ať zhyne americký debilismus a imperialismus (Petr Hájek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Konečně změna

  Petr Jánský

  Všechny členy a příznivce KDU-ČSL potěšila nová tvář v čele jejich strany. Mladý, energický, minulostí nezatížený člověk může vyvést stranu i celou zemi z krize. V tzv. budějovické vizi čerstvý předseda podtrhl zásadní programové body politiky křesťanských demokratů:

  Na prvním místě je spokojený občan. Co občany nejvíce trápí? Upadající ekonomika, nefungující stát a nevyrovnání se s minulostí.

  Obnova ekonomiky

  Nebudeme dělat žádné revitalizace, které zaplatí občan. Zcela jednoduše krachující podniky znovu zprivatizujeme Nepilovou metodou. Uděláme inventuru majetku a zreprivatizujeme doposud nezaplacené a podvodně získané majetky. Urychleně zprivatizujeme banky a rozprášíme spekulační fondy. Okamžitě budeme privatizovat zbývající podniky státní nebo se státní účastí. Podnikům nad 500 zaměstnanců najdeme strategické zahraniční partnery. Rodinné stříbro věnujeme panu Ježkovi. Požádáme USA o nový Marshallův plán a EU o vyslání expertů, kteří by dohlédli na efektivní použití zapůjčených peněz. Nejméně polovina prostředků bude přidělena na vědu a přímé využití jejich poznatků - nové výrobky, nové technologie.

  Obnova funkce státu

  Parlament

  Okamžitě zrušíme Senát. Sněmovna bude zasedat po celý rok, žádné prázdniny, žádný 13. a 14. plat. Pouze politická imunita, pane Kavane. Jediným smyslem bude opuštění české cesty, totiž neskutečného legislativního chaosu a vytvoření stručné a moderní evropské legislativy. Poslanec bude mít zakázánu jakoukoliv druhou nebo vedlejší činnost.

  Vláda

  Vytvoříme krizovou vládu z nejlepších odborníků této země. Dáme příležitost mladým lidem. Pánové Havel, Klaus a Zeman půjdou do politického důchodu, Ruml, alias hloupý Honza za svou princeznou. Toho, kdo způsobil zpoždění v přičleňování k EU, vyženeme na dvůr.

  Státní správa

  Žádných 14 krajů, ale 5 regionů dle metodiky EU (Praha, dvoje Čechy a dvě Moravy). Dramaticky snížíme počet úředníků na všech stupních. Ne úřednická definitiva, pouze roční smlouvy. Internet bude zdarma a všechny papíry bude občan vyřizovat přes něj.

  Samospráva

  Změníme současný Ústavě odporující systém různých přepočtů (lichý dělitel) tak, aby se do zastupitelstva dostali lidé na základě prostého součtu obdržených hlasů. Starostu zvolíme přímo. Jasně stanovíme zdroje příjmů obcí a regionů a kompetence vůči státní správě (aby se neopakovala Matiční). Zajistíme zaměstnanost zadáváním veřejných zakázek.

  Policie

  Nechť se zaobírá především trestnými činy a ne přestupky. Mám na mysli především organisovaný zločin. Vyhodnotíme výsledky Městské policie a buď tuto zrušíme a předáme agendu státní policii, nebo vybavíme kompetencemi na úseku přestupků. Vytvoříme finanční policii pro postihování hospodářské kriminality. Prostitutky dáme pod zákon, uklidíme do baráků a vybereme daně. Vyhostíme ze země problémové cizince, obnovíme vizovou povinnost pro problémové země. Zavedeme vězení pro dlužníky.

  Soudy, prokuratury

  Podstatně omladíme aparát, bez náhrady se rozloučíme s lidmi, kteří se podíleli na socialistické justici. Na standartní úkony stanovíme termíny vyřízení. Snížíme platy na trojnásobek průměru (jako lékaři). Justici doporučíme sjednocení výkladu práva mezi soudy a medializací přispějeme k vyššímu právnímu vědomí občanů.

  Školství

  Zásadíme se o reformu spočívající v poznatku, že rozvoj státu a vytváření hodnot může udělat jen mladý, evropsky vzdělaný člověk. Od první třídy dvojjazyčné vyučování - čeština, angličtina. Angličtinu budou učit pouze rodilí mluvčí, výjimečně lidé s alespoň 20 lety praxe v originálním prostředí. Ruštinářky nechť se přeučí na zeměpis. Minimálně 14 dní v roce stráví děti v cizím prostředí, kde se budou dorozumívat anglicky. Na středních školách zavedeme standarty a bodový systém ze základních předmětů, aby byla možnost srovnání škol a výkonů učitelů. Učitelům přidáme podle dosažených výsledků a ne podle věku. Dotace těm školám, které dosáhnou předepsaných výsledků, poskytneme všem stejné. Rozšíříme výměny studentů do zemí EU, zapojíme se do mezinárodních olympiád, sportovních klání a pod. Vysoké školství začleníme do evropského systému s povinným semestrem v cizině a diplomovou prací psanou a obhajovanou v angličtině. VŠ se budou podílet na výzkumu s finanční návazností na využití výsledků ve výrobě, službách, správě a pod.

  Zdravotnictví

  MZ nechť obratem stanoví standarty, t.j. úkony, které budou pro pacienta zdarma. Jeden člověk pak snadno spočítá, kolik peněz bude na tyto úkony třeba (druhý to může pro jistotu zkontrolovat). Buď na to stát najde peníze v rozpočtu a nebo se to dovybere na pojištění. Doktoři nechť mají trojnásobek průměrného platu.

  Vypořádání se s minulostí

  Vypracujeme a zveřejníme seznamy členů KSČ a pracovníků StB (Cibulkovy seznamy jsou pouze spolupracovníci StB.). Dle funkce odstupňovaným postihem okamžitě potrestáme funkcionáře těchto institucí - tzv. trest z titul. funkce ve zločinecké organizaci. Špičky a závažné případy urychleně předáme soudům. Okamžitě zrušíme KSČM. Zakážeme hnutí skinheads. Odškodníme občany nasazené za protektorátu. Emigrantům, kteří o to požádají, vrátíme občanství.

  Po těchto slovech začali lidovci provolávat osvícenému předsedovi Sláva! Dnes oznámila agentura STEM prudký nárůst preferencí KDU-ČSL a burza hlásí posílení koruny.

  Petr Jánský  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|