úterý 1. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká a slovenská politika:
 • Osudy zákonů (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • Volební víkend (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • KDU-ČSL: Konečně změna (Petr Jánský) Kritika:
 • Mathé je symbolem porušování zákonů (Jiří Novák) Slovenská byrokracie a nedůvěra:
 • Záznam o zadržení občana ČR Mgr. Vlastimila Valenty policií SR (Michal Kasík) Česká republika:
 • Rasová otázka ještě jednou (František Roček) NATO a Kosovo:
 • Veřejnost má pravdu a správná je i tato válka (Sunday Times)
 • Válečná fakta - jak je tomu dosud Srbské konečné řešení pro Kosovo:
 • Změny etnické struktury populace (Vojislav Šešelj) Reakce:
 • Válka o Kosovo: Chyby (V. Novák)
 • NATO páchá agresi, Srbové mají na Kosovo právo (Jaroslav Slunečko)
 • Ať zhyne americký debilismus a imperialismus (Petr Hájek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Záznam o zadržení občana ČR Mgr. Vlastimila Valenty policií SR

  Michal Kasík

  Dne 17.5.1999 přibližně v 15.30 hod. telefonicky informovalo Obvodní oddělení Policejního sboru Bratislava Staré Město - východ konzulární oddělení, že v odpoledních hodinách dne 17.5.1999 byl v pobočce Tatrabanky v Továrenské ulici v Bratislavě zadržen občan ČR Mgr. Vlastimil Valenta. Hlídkou PMJ byl předveden na  uvedené oddělení policie. Důvodem předvedení bylo podezření, že při provádění finančních operací se prokázal cestovním pasem ČR, který vykazoval neoprávněný zásah. Telefonující pracovník policie ( Levický) současně požádal o prověření platnosti cestovního pasu zadrženého. S cestovním pasem se dostavil následně za pracovníky konzulárního oddělení na ZÚ.

  Při prohlídce předloženého cestovního pasu konstatovali pracovníci konzulárního oddělení, že pas jeví známky poškození - porušení krycí fólie v místě spodního okraje fotografie. Zda se jednalo o úmyslné nebo neúmyslné poškození nebylo možné posoudit. Pracovníky konzulárního oddělení byla pořízena xeroxová kopie datové stránky pasu s tím, že se pokusí ověřit pravost pasu.

  Ředitelství služby správních činností Policejního prezidia v Praze (Petrželková) následně ještě v odpoledních hodinách dne 17.5.1999 odpovědělo, že na základě vyjádření pracovníků pasového oddělení v Hodoníně lze předpokládat pravost cestovního pasu.

  V průběhu následující hodiny přinesl tento policista na ZÚ další zajištěné doklady jmenovaného, občanský průkaz a řidičský průkaz a zpochybnil pravost těchto dokladů. Při prohlídce předložených dokladů bylo konstatováno, že u obou dokladů v místě fotografií krycí folie plně nedoléhá. Ani v těchto případech nebylo možné posoudit zda jde o vadu vzniklou při výrobě dokladů, případně o úmyslné nebo neúmyslné poškození. Z obou dokladů byly opět pořízeny xerokopie.

  V průběhu noci ze 17.5.1999 na 18.5.1999 obdržel zastupitelský úřad od Ústředního operačního střediska Prezidia Policejního sboru faxovou zprávu č.j. PPZ-2-83/UOS-V-99, že Mgr., Valenta byl ve 22.35 hod. umístěný v cele předběžného zadržení na Krajském ředitelství Policejního sboru v Bratislavě. Jako důvod zadržení bylo uvedeno, že při bankovní operaci, kterou chtěl vybrat větší sumu peněz předložil cestovní pas, který vykazoval neoprávněný zásah. Finanční operace byla proto pozastavena.

  Dne 18.5.1999 v dopoledních hodinách obdrželo konzulární oddělení na základě vyžádání od Ředitelství služby správních činností Policejního prezidia v Praze ( Petrželkováú telefonicky další podrobné údaje z evidenčního listu k občanskému průkazu zadrženého Mgr. Valenty (identifikační údaje o manželce, dětech, rodičích, sourozencích a místech jejich trvalého pobytu). Převzetí těchto údajů však policejní orgány odmítly s tím, že všechny tyto údaje již získaly vlastní cestou.Současně informoval, že všechny doklady zadrženého předali na Kriminalistický a expertizní ústav Policejního sboru SR k potvrzení, resp. Vyvrácení podezření z neoprávněných zásahů. Dále informoval, že zadržený je zřejmě vysokým představitelem firmy ve Zlíně.

  Jsme toho názoru, že identifikační údaje, které měly slovenské policejní orgány již v této době k dispozici, plně postačovaly k ověření totožnosti zadrženého občana ČR.

  Před dvanáctou hodinou se s velvyslancem spojil ministr Bašta, který jej informoval, že dostal informaci o zadržení Mgr. Valenty, kterého osobně zná a  požádal jej, aby ZÚ udělal maximum pro objasnění celé kauzy, která dle jeho vyjádření mohla mít souvislost s aktivitami kolem privatizace a.s. Nafta Gbely. Z pokynu velvyslance navštívili pracovníci ZÚ ve 12.00 hod dne 18.5.1999 ředitele místně příslušného okresního oddělení policie a nabídli součinnost při zajišťování případně nutných podkladů potřebných k ověření totožnosti zadrženého, aby mohl být co nejdříve propuštěn. Současně pracovníci ZÚ, po předchozím ověření, potvrdili policejním orgánům, že Mgr. Valenta je generálním ředitelem Svit a.s.Zlín a předsedou představenstva a generálním ředitelem Zlín Group a.s. Z dalšího rozhovoru s pracovníky policie však bylo zřejmé, že tuto informaci mají již k dispozici.

  Pracovníci ZÚ byly po dotazech u policejních orgánů postupně informováni, že výsledky zkoumání dokladů Kriminalistickým a expertizním ústavem budou mít k dispozici ve 12.00 hod, 14.00 hod,16.00 hod. Na základě závěrů zkoumání teprve pak budou moci rozhodnout o propuštění, resp. Dalším zadržení jmenovaného. Ani v jednom z uvedených termínů nebyly úplné závěry zkoumání k dispozici. Ve 14.00 hod. byli pracovníci ZÚ informováni, že předběžné výsledky zkoumání nepotvrzují falšování dokladů a že po obdržení znaleckého posudku bude možné zadrženého propustit. Protože z vývoje situace vzniklo podezření, že zadržení Mgr. Valenty se uměle protahuje, spojil se velvyslanec se sekretariátem ministra vnitra SR.Ministr nebyl přítomen , tak mu vedoucí sekretariátu doporučil spojit se s prezidentem policie SR. Ten rovněž nebyl přítomen, proto velvyslanec jednal s jeho zástupcem plk. Petrášem a požádal jej o urychlení objasnění celého případu.

  Teprve asi v 18.00 hod. informovali představitelé policie, že znalecký posudek mají k dispozici. Podle jejich sdělení však posudek potvrzoval, že na všech dokladech byly vyměněny fotografie a že o způsobu provedení identifikace zadrženého a jeho případném propuštění budou rozhodovat až následující den.

  Policejní orgány zpočátku odmítly i návrhu pracovníků ZÚ, aby zadrženého identifikovali osoby, které ho do banky doprovázely (řidič a další cestující), případně právní zástupce zadrženého bratislavský advokát JUDr. Valašík, který již byl v té době přítomen na policejním úřadu. Všechny tyto osoby byly odmítnuty jako ne dostatečně věrohodné. Teprve po velice důrazném rozhovoru velvyslance s plk. Petrášem, kdy velvyslanec žádal, aby slovenské orgány okamžitě rozhodly, koho budou považovat za  důvěryhodnou osobu k identifikaci Mgr. Valenty svolil plukovník Petráš k jeho identifikaci jeho právním zástupcem, jinak bývalým krajským prokurátorem v Bratislavě. Přibližně ve 20.00 hod přijaly policejní orgány záruku JUDr. Valašíka za jmenovaného a zadrženého Mgr. Valentu propustily. Všechny jeho osobní doklady zadržely a informovaly ZÚ, že budou postoupeny policii ČR k dalšímu opatření.

  Dne 19.5.1999 v 7.45 hod. se na konzulární oddělení dostavil Mgr. Valenta a požádal o vystavení náhradního cestovního pasu. Podle jeho sdělení ho policejní orgány při propuštění vyzvaly, aby se přes noc zdržoval v hotelu Forum v Bratislavě, kde byl ubytován a s náhradním cestovním doklade, který mu má vystavit ZÚ se dostavil dne 19.5.1999 zpět na policii.

  Mgr. Valenta dále informoval, že ihned po zadržení a zpochybnění dokladů, kterými se prokazoval, nabízel policistům možnost ověření své totožnosti doprovázejícími osobami, informoval je o svém pracovním postavení a pokusil se svou totožnost dokladovat i listinnými materiály, které měl u sebe. Žádný z těchto návrhů nebyl policisty přijat a byl předveden na policejní služebnu.

  Následně nebylo vyhověno ani jeho žádosti, informovat o svém zadržení ZÚ a svého právního zástupce. Telefonické spojení s právním zástupcem mu bylo umožněno až později. Současně informoval, že mu byly odejmuty listinné materiály, které předkládal bance, příp. které měl u sebe. Při propuštění mu nebyl jeden z těchto materiálů vrácen. Sdělil, že vrácení materiálu a vydání osobních dokladů bude od policie vyžadovat. závěrech znaleckého posudku ho informoval JUDr. Valašík. Podle jeho sdělení nevyznívá závěr posudku zdaleka tak kategorický a jednoznačně jak policie informovala pracovníky ZÚ.

  K osobám které ho doprovázely uvedl, že byly později den 17.5.1999 zadrženi maskovanými policisty ze zásahové jednotky s namířenými pistolemi. Byly umístěny rovněž v celách předběžného zadržení a asi po čtyřech hodinách byly propuštěny.

  Poznamenáváme, že o zadržení těchto osob nebyl zastupitelský úřad informován ani při rozhovorech s pracovníky policie.

  Mgr. Valenta pracovníkům ZÚ sdělil, že hodlá podat u policejních orgánů stížnost na postup slovenské policie.

  S pozdravem / Best Regards

  Michal Kasik

  director IT

  Svit a.s. Zlin

  trida Tomase Bati 1970

  762 02 Zlin

  Czech Republic  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|