pátek 25. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby ČR a postavení žen:
 • O sexuolozích a neznámých mužích v dusné letní noci (Kazi Šťastnová) Válka o Jugoslávii:
 • Kosovo: Utíkej, morálko! (The Times)
 • Zhodnocení a prognóza vývoje na Balkáně (Dana Cihelková) Vojenství:
 • Protitankové zbraně z ochuzeného uranu (Jan Charvát, ČT) Česká politika a korupce:
 • Drobní sponzoři (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky:
 • Pokles kvality v BBC Problém rasismu a Matiční ulice:
 • Petr Uhl a duševní zdraví (František Roček)
 • Jsou romské děti skutečně diskriminovány? (František Roček) Sdělovací prostředky:
 • Televizní dabing v severských zemích (Jan Lipšanský) Oznámení:
 • Spory ohledně komunálních voleb v Klánovicích (Petr Šafránek, DEU)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Utíkej, morálko!

  Bohužel se budeme muset rychle připravovat na třetí kosovskou válku, argumentoval odpůrce bombardování Jugoslávie, komentátor Simon Jenkins ve středu 22. června v deníku Times.

  "Tak co si o tom myslíte teď," ptá se nelaskavý korespondent, "když jste uviděl kosovské mučírny a kosovské hromadné vraždění ? Co si teď myslíte o tomto balkánském Hitlerovi? Co si teď myslíte, vy mnichované? Neměl Tony Blair pravdu, že chtěl toho darebáka rozbombardovat na kusy?"

  Odpovídám, že zastávám úplně stejný názor jako na začátku. Musel bych být zvrácený člověk, kdybych nebyl zhnusen válkou, zejména "občanskou" válkou. Avšak bylo by nebezpečné odmítat myslet. Nynější hrůzy budou mít svůj konec. Sdělovací prostředky se stále ještě vyžívají v pornografii zvěrstev. Posléze budou následovat paměti, romány a filmy. A pak se celá věc obrátí. Budeme svědky hrůz albánské odvety. Pak si uvědomíme, že pomsta je součástí balkánské kultury a odejdeme pryč z této násilné oblasti.

  Jaké mám pocity? Jsem zhnusen tím, co učinily Miloševičovy jednotky kosovským Albáncům. Ale na mém zhnusení nezáleží. Záleží na tom, jak toto zhnusení komunikovat pachatelům zvěrstev, zejména proto, že vědí, že svět před čtyřmi lety nebyl zhnusen stejnými hrůzami, páchanými na statisících Srbech Chorvaty, s americkou podporou a bez jediného protestu z Británie. A co zhnusení nad reakcí NATO? V březnu měla Evropská unie v Kosovu 2000 vojenských pozorovatelů a humanitárních pracovníků. Byli sice neozbrojeni, ale alespoň byli přítomni. Srbové vyháněli albánské obyvatelstvo jen v oblastech, kde byla aktivní KLA, a nedocházelo k masovému vraždění. NATO se rozhodlo odvolat pozorovatele a "zabránit etnickému očišťování" jen leteckou silou. To byl vypočítaný hazard NATO.

  Hromadné hroby nyní ukazují, že ta hazardní hra selhala. A tomu říkáme vítězství? Zatímco se bez omezení vyvražďovalo, desetitisíce vojáků NATO seděly v nečinnosti za horizontem, v Makedonii, v Albánii a ve velkém počtu v Jaderském moři. NATO otevřeně přiznává, že vědělo, co se děje. Robin Cook koktavě informoval britskou Dolní sněmovnu o hrůzách každý týden. Přesto však jediné, co NATO učinilo, bylo, že ovládlo oblohu a bombardovalo prázdné kanceláře a opuštěná kasárna. Skutečná reakce NATO na "etnické očišťování" byla, že řeklo svým vojákům, aby vypadali dobře, ale aby se vyhnuli zranění. Cynismus NATO byl dokonalý, včetně nesmyslů Jamieho Sheaha o "rozsáhlém" počtu jugoslávských mrtvých a o tom že "zasahujeme jen vojenské cíle". Co si o tom myslím? Jsem zhnusen.

  Můžeme argumentovat celou noc o tom, jestli by preventivní rychlá pozemní ofenzíva do Kosova zastavila nebo omezila vyhánění a zabíjení lidí. Podle mého názoru i podle názoru jiných by taková akce byla jedinou skutečne "humanitární" alternativou k odsunu pozorovatelů. Je jasné, že bombardování nezastavilo hrůzy vyvražďování. NATO může tvrdit, že pozemní invaze nebyla "politicky přijatelná". Ale pokud tomu tak je, těžko můžeme argumentovat, že selhání NATO bylo "morální", zatímco ti, kdo alespoň chtěli, aby alespoň pozorovatelé zůstali na místě, argumentovali "nemorálně". To by byla etická obojakost.

  Pokud budeme skutečně v této věci hovořit o etice, zastánci morálního bombardování NATO budou se muset bránit před vážnými argumenty. I kdyby mezinárodní pozorovatelé svou přítomností Srby omezovali jen trochu, aspoň by bývali v Pristině mezinárodní přítomností. Ze zpráv nyní vyplývá, že rozsáhlé vyhánění a vyvražďování začalo až poté, co pozorovatelé odešli a NATO zahájilo bombardování zdálky. K největším zvěrstvům docházelo po zahájení intenzívního bombardování v polovině dubna. Je docela pravděpodobné, že nepřítomnost pozorovatelů a katastrofa, působená bombardováním, vedla k zintenzívnění vraždění. Zdůrazňuji, vraždění tím neomlouvám.

  Bombardování bylo vojensky téměř úplně k ničemu. Jugoslávská třetí armáda se minulý týden stáhla z Kosova téměř úplně nedotčena nejdrtivější leteckou válkou od Vietnamu. NATO nemůže najít skoro ani jeden vybombardovaný tank. Podle posledních odhadů bylo usmrceno ze vzduchu asi 200 - 400 vojáků, méně, než údajně usmrtily pozemní útoky KLA. Jinými slovy, kulky KLA na zemi měly větší vojenský dopad než tisíce leteckých bomb NATO.

  Pokud jsou tyto údaje přesné, pak nejenže nesplnilo bombardování svůj hlavní cíl, ale usmrtilo daleko více civilistů (1400) než vojáků. Utíkej, morálko.

  Ve všech třech kosovských válkách neprohrálo první, leteckou válku, ani NATO, ani Miloševič, ale ti, kteří jsou nyní v Kosovu exhumováni z hrobů. K nim se v pondělí přičlenily dvě britské mrtvoly. Byly to oběti kazetových bomb NATO, o nichž se neustále popíralo, že je NATO používá. Tyto zbraně, z nichž 8 procent zůstává neexplodovaných, přece určitě musejí porušovat konvenci o zákazu min. Srbové alespoň svá minová pole zmapovali. Kazetové bomby rozhazují miny volně, bez záznamů. Žádná britská armáda by jich neměla používat.

  Druhá válka, dobytí Kosova pozemními vojsky NATO, byla provedena pozdě, v chaosu, ale byla úspěšná. Většina analytiků nyní souhlasí, že se Miloševič rozhodl stáhnout vojska v důsledku dvojího tlaku. Prvním bylo jasné varování od vyslance EU Marttiho Ahtisaariho, že se NATO rozhodlo provést pozemní invazi a že se připravuje Brity vedená invaze, s americkou podporou. Ať už to bylo či nebylo míněno vážně, Miloševič tomu uvěřil. Druhý tlak pocházel od ruského vyslance Viktora Černomyrdina, který dal najevo, že bratrská láska Moskvy neznamená, že by Rusko bylo ochotno vyslat Srbsku na pomoc vojáky a ani ne zbraně. Miloševič jednal rychle. Vyřídil si odsun vojáků, pod podmínkou, že NATO odzbrojí KLA a bude respektovat jugoslávskou suverenitu nad Kosovem. Druhou válku prohrál, ale jen na body.

  Teď začíná třetí válka. Ta bude nejtvrdší, protože se bude vést v každé ulici a bude se při ní bránit rozmlžená dohoda. Budou ji vést skuteční vojáci: politikové se nechají na místě vyfotografovat, sbalí si své bomby a zmizí. V pondělí bylo dovoleno KLA, aby si ponechala zbraně po dobu tří měsíců. To jí asi umožní dokončit další kolo balkánských hrůz: vypálí srbské vesnice, vyžene cikány, rozbije kostely a vyrovná si smrtící účty. Britská vojska, která jsou, jak se zdá, v Kfor jedinými "policisty z přesvědčení", nemohou být všude. A ať se píše v britském tisku cokoliv, rozhodují Američané. Ti jasně určili, až Kosovo bude státem, v němž bude vládnout KLA, ozbrojili ji po zuby a dali jí spoustu peněz. Právě Američané trvali v pondělí na tom, aby se KLA stala v září "teritoriální armádou". Pověst Británie, že tato země umí odzbrojovat bývalé teroristy, čelí další porážce.

  Před třemi měsíci bylo vyhnáno z Kosova půl miliónu Albánců a NATO jim poskytlo ochranu. NATO své sliby v tomto ohledu splnilo a umožnilo jim vrátit se domů. Teď bylo vyhnáno z téhož Kosova 50 000 Srbů a uchýlilo se pod ochranu jugoslávské armády. Co bude dál? Nehorší nadějí pro mír je pravděpodobně, kdyby Miloševič padl a byl nahrazen revanšistickým následníkem, který by se dostal k moci na základě příslibu, že dobude znovu Kosova pro uprchlíky a pro armádu. Idiotští západní politikové jak se zdá si to přejí. NATO bude litovat dne, kdy nedovolilo Rusku vytvořit v Kosovu srbský sektor a zahnalo srbské uprchlíky až do samotného Srbska.

  Británie je v této třetí válce velmi silně angažována. Je zjevné, že většina Kosova mimo Prištinu je politicky a vojensky v rukou KLA. Albánská vlajka vlaje nad každou veřejnou budovou. Generál Michael Jackson z NATO tomu nemůže zabránit, zejména proto, že proti tomu nic nenamítají Američané. Tak se NATO bude muset brzo rozhodovat. Poruší rezoluci OSN z 10. června, uzná de facto nezávislost Kosova a bude bránit KLA proti zuřivé jugoslávské reakci? Pokud ano, NATO bude muset v Kosovu zůstat navždy, jako v balkánské Palestině. Anebo splní NATO dohodu, řádně odzbrojí KLA a vpustí do Kosova zase srbské jednotky, jak přislíbilo před čtrnácti dny? Pokud ano, vznikne také balkánská Palestina.

  Jediným balkánským bohem je pragmatismus. Ale tentokrát je NATO v pasti. Je rozmístěno na území Kosova, a sklízí bouři, kterou zaselo v březnu. Za "morální bombou" se už nebude moci schovávat.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|