pátek 25. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby ČR a postavení žen:
 • O sexuolozích a neznámých mužích v dusné letní noci (Kazi Šťastnová) Válka o Jugoslávii:
 • Kosovo: Utíkej, morálko! (The Times)
 • Zhodnocení a prognóza vývoje na Balkáně (Dana Cihelková) Vojenství:
 • Protitankové zbraně z ochuzeného uranu (Jan Charvát, ČT) Česká politika a korupce:
 • Drobní sponzoři (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky:
 • Pokles kvality v BBC Problém rasismu a Matiční ulice:
 • Petr Uhl a duševní zdraví (František Roček)
 • Jsou romské děti skutečně diskriminovány? (František Roček) Sdělovací prostředky:
 • Televizní dabing v severských zemích (Jan Lipšanský) Oznámení:
 • Spory ohledně komunálních voleb v Klánovicích (Petr Šafránek, DEU)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Veřejná odpověď na veřejné výzvy

  Petr Šafránek

  MO KDU-ČSL Klánovice

  MO ČSSD Klánovice

  MS ODS Klánovice

  Veřejná odpověď na veřejné výzvy

  Vzhledem k tomu, že výše uvedené místní politické strany zavedly v Klánovicích jakousi novou formu komunikace pomocí stranických vývěsek, jsem nucen jim na jejich výzvu k mému odstoupení stejnou formou odpovědět:

  1. Protože volby nebyly vyvolány proto, abych se stal starostou, nýbrž proto, aby byly při volbě starosty respektovány výsledky voleb, nepokládám výsledky opakovaných voleb za žádnou prohru, bude-li starostou zvolen nejúspěšnější kandidát z opakovaných voleb, tedy pan Oldřich Hanzal. Já společně s dr. Jágrem reprezentuji v novém zastupitelstvu druhou nejúspěšnější volební stranu a nebývá zvykem druhé místo označovat za prohru. Proto v žádném případě ze zastupitelstva neodstoupím.

  2. Pokud jde o náklady opakovaných voleb, pak je nejprve třeba spočítat náklady nezbytné. Například 3.500 Kč za zvláštní telefonní linku jsou vyhozené peníze, neboť volební komise měla k dispozici sborovnu s telefonem a navíc žádné vyšší komise, které by potřebovaly mít do Klánovic spojení, při opakovaných volbách nezasedaly. A takto je třeba vyhodnotit všechny vykázané náklady. Teprve pak lze hovořit o skutečných nákladech.

  3. Srovnáme-li skutečné náklady voleb se vším, co jsem doposud pro Klánovice udělal, například se stovkami hodin odpracovanými zdarma v KC Beseda či s neplacenými přesčasy na MÚ, je můj "účet" bohatě v kladných hodnotách a mám proto naprosto čisté svědomí. V zastupitelstvu jsou lidé, kteří mají svůj "účet" práce pro Klánovice podstatně chudší a nikdo je nevyzývá k odstoupení. Mohu se například oprávněně ptát, co dělal pan Oldřich Hanzal pro Klánovice, dokud nebyl starostou? Podle mých poznatků totiž absolutně nic. Byl-li špičkovým manažerem ve sportu, mohl se například o výstavbu klánovické tělocvičny zajímat již dávno předtím, než byl zvolen. Přesto se o Klánovice vůbec nezajímal. Atd, atd.

  4. Přesto jsem ochoten věnovat Klánovicím případně určitý finanční dar, ovšem pouze s podmínkou, že se bude ODS podílet na 3 milionových nákladech voleb v Českých Budějovicích, které vyvolala ODS ze stejných důvodů, jako my v Klánovicích, a s podmínkou, že se náměstek primátora ing. Paroubek (ČSSD) bude podílet na ztrátě cca 140 mil Kč, způsobené nedávno zdržením nákupu zahraniční měny hl. m. Prahou.

  5. Závěrem upozorňuji předsedu KDU-ČSL pana ing. Komárka, že jsme spolu nikde na šestajovických polích husy nepásli, tudíž si nepřeji, aby mi veřejně tykal.

  V Klánovicích

  23. 6. 1999

  Petr Šafránek


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|