středa 30. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Britský rozhlas:
 • Jeremy Paxman: Henry Kissingere, jste podvodník? Jak si čtenáři Britských listů vybírají informace:
 • Myšlení bolí (Jan Čulík) Střední Evropa a Západ:
 • Rozšiřování Evropské unie se zpomaluje (Guardian) Česká politika:
 • Zeman jde, utečte! (Dana Cihelková) Světové výhledy:
 • V jakém stavu je dnešní svět (John Kenneth Galbraith) Česká republika:
 • Konec školy (Ivan Hoffman) NATO a Kosovo:
 • Po válce: V Kosovu je zapotřebí většího soustředění (Guardian) Lékařství a věda:
 • Objevila se první bakterie, zcela odolná veškerým známým antibiotikům Matiční ulice:
 • Rada ČT dala zapravdu ústeckému magistrátu (František Roček)
 • O matičním rasismu z nezřetelného hlediska asi-anti-rasisty, aneb jak si nadělat nepřátele úplně z každého (Jindřich Špicner)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O matičním rasismu z nezřetelného hlediska asi-anti-rasisty, aneb jak si nadělat nepřátele úplně z každého

  Jindřich Špicner

  Naši hrdinové antirasistických bájí odhodlaně čnějí v sedlech svých anitrasistických koní té nejlepší rasy. Koně kopyty nedočkavě pohrabují rasistický prach, dychtíce jej podupat. Kdeže? No přece v Matiční. Naši rekové nejsou sami, zahraniční antirasi-reci prý také pohlížejí nelaskavě na naše konání-nekonání. Zřejmě by bylo nejlíp ten zamýšlený keramický plot o výšce 180 cm decentně snížit o takových 180 cm, a pak demokraticky povolit. Mimochodem, skvostný eufemismus! Taťkové Novotní s jejich absolutním zdražováním vydávaným za úpravu cen by keramickému plotu skandovaně zatleskali z tribuny; pojem "Berlínský keramický plot" by jistě rád užil i sám Vilém Nový, a překládalo by se to do všech světových jazyků RVHP.

  Připadá mi zvláštní, že obyvatelé domků v Matiční nežalují hromsdělprostředky kvůli nařčení z rasismu; možná jen proto, že to jsou slušní lidé, kteří chtějí mít pokoj a ne bohatnout na soudech. Nebo si snad, antirasisté, myslíte, že kdyby jim vedle udělali hardrockový amfiteátr nebo drtírnu kamene, že by si dotyční nestěžovali, že by snad takový ne-neplatičský hluk jejich sluchu lahodil?

  Pozor, nepíšu ani: romský, ani: ne-romský, nýbrž: ne-neplatičský. Hle jádro pudla - nebo snad dal někdo z Matiční najevo, že neplatiči-Romové nemají tropit hluk, kdežto randál neplatičů-gádžů je pastvou pro jejich uši?! Ostatně, jako malý český asi-anti-rasista si myslím, že ten hluk bude taky eufemismus, jako ten keramický plot, bez mezer, s jedinou monolitní keramickou tralářkou přes šíři celého plotu. Eufemismus v tom smyslu, že v tom ohlušujícím randálu neplatičů se zřejmě taky snadno nableje do poštovní schránky nebo ztratí hrábě či jízdní kolo opřené zevnitř o plot zahrádky matičního domku. Randál je totiž velmi nepříjemná věc, a nejenom ten antirasistický, co tropíte, milí antirasisté.

  Nicméně, dotud napsané budiž dotčeno jen mimochodem. Je to náš malý český vnitřní problém, EU chraň. Potěšilo by mne, kdyby vznikla nějaká Matice antirasistická se sídlem v Matiční, ale ať je to tam aspoň v klidu.

  Mne však zaráží jiná věc. Až sem to byl vlastně jen úvod ke krátké úvaze o vysoce specifickém antirasismu nejmenovaných zemí.

  Nemám obratnost diplomata a nedokážu na tyto země jen sofistikovaně poukázat; v soukromí bych Vám sice možná naznačil něco o Kanadě a Anglii, ale tady to napsat prostě nejde, to bych vypadal jak hulvát. A protože jsem se asi prořekl, budu je v dalším označovat jen jako dále nejmenované státy.

  Neznám autopticky místní podmínky v Ústí, a možná je to tam jinak než nahlížím; zcela vyloučit to nemohu. Také jsem se nebyl informovat na žádném vyslanectví dále nejmenovaných států, ale z toho, co jsem vyčetl z našeho tisku, podle něhož si řídím i datum na svých digitálkách, jsem vytřídil tyto premisy:

  1.Nespokojenost českého romského etnika se situací v ČR je nezanedbatelná

  2.Tato nespokojenost vede některé Romy k tomu, aby žádali o asyl v zemích, jejichž rasová/antirasová politika jim zřejmě vyhovuje lépe než česká

  3.Konkrétně je jejich zájem upřen zejména na dva dále nejmenované státy

  4.V obou těchto státech není imigrační tlak tohoto etnika přijímán bezvýhradně positivně

  5.Jeden z dále nejmenovaných států proto zavedl vízovou povinnost pro všechny občany ČR, druhý o tom uvažuje

  Potud extrakt z informací nabytých z denního tisku; přijmete-li tyto předpoklady, čtěte, prosím, dál.

  Dělá to na mne tento ošklivý dojem:

  1.Dále nejmenované státy nechtějí přijímat občany ČR jako emigranty, a proto zavádějí (uvažují o..) vízovou povinnost

  2.Dokud čeští Romové neemigrovali ve větším počtu, tyto problémy s občany ČR nebyly (předcházející imigrace neromského etnika z ČR byla zanedbatelná nebo jinak hladkosrstá, a nevyvolávala zřetelné problémy); z toho by naivní pozorovatel mohl vysoudit, že dále nejmenovaným státům vadí imigrace romského etnika, ale pro podporu takové domněnky by samozřejmě nenašel validní argumenty

  3.Kdyby nějaký stát selektivně zakázal imigraci jednoho etnika, vypadal by jako ostře rasistický, (a taky by se to možná dost blbě kontrolovalo)

  4.Byla zavedena (uvažuje se o..) vízová povinnost pro všechny občany ČR, Rom neRom; Kriegskammerad Heydrich by řekl: ohne Rassensortierung.

  5.Udělování víz cizincům je vnitřní záležitostí daného státu a neskýtá tedy možnost snadného nařčení z rasové segregace, pokud by tato nebyla explicitně deklarována

  Jsem samozřejmě dalek z toho něco vyvozovat, tvrdit, dokazovat, nebo za tím nedejpámbu stát, jsem přece Čech. Ale mám, řekněme, asociaci:

  Jak takový untroficír ve třiačtyřicátém dostane befel: Všechny Židy z téhle vesnice zastřelit! Óbrst odjede, četa znejistí. Jak poznáš, kdo je Žid? Pak je to napadne:

  Nejlíp vzít všechny.

  A jak řekli, tak udělali. V Norimberku je mohli odsoudit za válečná zvěrstva; ale za rasismus? Um Gotteswillen, warum?

  Konec popouzení. A aby nebylo tak kór řeřavě urputno, ještě stařičký rasový vtip:

  V šedesátých letech se povedlo sovětskému orchestru odjet ideologicky bojovat do Ameriky. I přitočil se sovětský dirigent k americkému:

  "U nas my vse protiv rasizma! Napriměr, u menja v orkestre desať procent jevrejov! I skolko u vas?"

  A tlumočník přeložil Američanovu odpověď: "I... don't know..."

  Jindřich Špicner

  Poznámka JČ: Myslím, že jde v Británii o nedorozumění. Je sice pravda, že mnozí britští občané zejména v městech a vesnicích kolem jihoanglického Doveru, kde dočasně končí žadatelé o asyl z mnoha zemí, tedy i čeští a slovenští Romově, jim vyjadřují značné nepřátelství, které je - rasisticky - kopírováno zejména bulvárními sdělovacími prostředky, ale je nutno podotknout, že se Británie staví záporně proti jakékoliv imigraci. Kdyby tedy přijelo nyní do londýnského Doveru místo Romů několik set nemajetných Čechů, reakce britských úřadů a primitivnější části britské veřejnosti by byla vůči nim stejně nepříznivá jako vůči Romům. Primitivnější vrstvy britské společnosti se stavějí nepřátelsky vůči přistěhovalcům ze všech zemí. Rasistický postoj britského velvyslanectví v Bratislavě vůči romským žadatelům o  vízum není motivován v  první řadě rasově, ale vědomím, že u romského žadatele je asi větší pravděpodobnost, že v Británii požádá o asyl. (Kdyby žádali ve větším počtu o asyl v Británii bělošští Slováci, i jim začne britské vyslanectví bezpochyby odmítat víza.) Přesto je to přirozeně politika naprosto odporná a zavrženíhodná.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|