pátek 6. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby České televize:
 • Železný odebral Novu firmě ČNTS; jaké bylo včerejší televizní zpravodajství? (JČ)
 • Nova znova (Jaroslav Veis) Česká byrokracie a Pražská energetika - diskuse:
 • Rodná čísla jsou důležitá (Milan Aleš, Český statistický úřad)
 • Rodná čísla jsou jistě užitečná, ale není třeba to s nimi přehánět (JČ)
 • Proč bez rodného čísla ani ránu (V. Běhun)
 • Mrtvé duše platící za elektřinu (L.V.)
 • Problém české podnikavosti je problém pružnosti a nápaditosti (čtenář)
 • Nezkoušejte si v ČR změnit jméno! (čtenář)
 • Musíte umět v ČR improvizovat! (Miloš Koenig) Policejní seznamy:
 • Občané mají právo vědět o StB více (Dana Cihelková)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vladimír Železný se odtrhl od České nezávislé televizní společnosti

  Jan Čulík

  Zřejmě po delších přípravách, asi hlavně u mediální komise českého parlamentu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se včera v 6 hodin ráno Vladimír Železný se svou firmou CET 21 odtrhl od americké firmy CME a jejího dodavatele programů České nezávislé televizní společnosti a začal samostatně s některými lidmi z ČNTS (Líbou Šmuclerovou, Josefem Klímou) vysílat z Barrandova vlastní program televize "Nova".

  Čeští novináři se při tom nezmohli na jedinou kritickou, samostatnou otázku.

  A že těchto nezodpovězených otázek zůstává mnoho. Snad jen drobnost, ale významná drobnost, je to, že Vladimír Železný a CET 21 smí užívat obchodní značku TV Nova jen na televizní obrazovce, nikoliv však mimo ni. Tam ji má zaregistrovánu firma CME a podnik ČNTS.

  Železný to moc dobře ví a jestliže se rozhodl tuto obchodní značku prostě firmě CME a ČNTS bez skrupulí sebrat, znamená to pravděpodobně, že se rozhodl jít cestou otevřeného konfliktu s CME. Jak je také možné, že manipuluje se svým majetkem a zahajuje nové televizní vysílání, když je jeho majetek soudně obstaven?

  Je však možné, že by takový konflikt mohl vyhrát? Železného majetek je obstaven, hrozí mu soudní řízení u mezinárodní obchodní komory. Je zjevné, že během pěti let existence televize Nova si z Železného učinila agresívní firma CME prostřednictvím pevných právnických smluv poddajnou loutku.

  Loutka nyní rebelovala. Že by se domnívala, že na ní v České republice nikdo nemůže, a bude nadále, bez cest do zahraničí, kde by ho hned zavřeli (trochu jako Slobodana Miloševiče) Železný spoléhat na podporu pánů Langera z mediální komise českého parlamentu a  Josefíka z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání? To snad znamená, že se bude teď Železný stejně jako Miloševič bát vycestovat z ČR?

  Zdá se, že se Železný svá právní ujednání s firmou CME rozhodl ignorovat. Snad se domnívá, že i v mezinárodním prostředí - tak jako v ČR - právo vlastně nefunguje a že se mu podaří všechno okecat.

  Jak už jsme v Britských listech konstatovali dávno, jestliže se české vládní struktury rozhodly Železného před mezinárodním hněvem CME ochránit, bude to mít katastrofální dopad na investorskou pověst České republiky.

  Ať se firma CME chovala během posledních pěti let jakkoliv agresívně, nicméně uzavřela určité právní dohody, zaplatila určité finanční částky, z nich nikoliv nemalé prostředky samotnému Železnému, a pokud se rozhlásí po světě, že je v ČR takové právní prostředí, že se dohody nedodržují, a když si v České republice založí mezinárodní firma úspěšný podnik, místní lidé mu ho časem s podporou domácích úřadů ukradnou, bude to mít drastický dopad na vývoj investic do České republiky. Dá se tedy dost dobře argumentovat, že osobní panoptikální konflikt Železný - CME může vážně poškodit hospodářskou situaci České republiky a tedy zhoršit životní úrovni všem Čechům.

  Česká televize zaznamenala, že Železný odebral vysílání Novy podniku ČNTS, ve svém hlavním zpravodajském pořadu Události (který by se spíš měl nazývat Kolotoč, nebo Lochneska, protože se nyní skládá z velkého množství neobyčejně krátkých zpravodajských šotů, drmolených reportéry tak bleskovou rychlostí, že ani nejsou schopni řádně v té rychlosti vyslovit i vlastní jméno (včera: "Jiří Svoboda, Česká televize"). Tuto zhoubnou, clipovou kulturu, bránící myšlení, na kterou český národ bohužel navykla televize Nova, bude asi dost obtížné odstraňovat. Narkomani mezi diváky, zvyklí na prázdné rajcování nervní kamerou a hysterickými reportéry, hovořícími o ničem, budou protestovat, začne-li se někdy v České republice mluvit v televizi zase normálním tempem a normální, civilizovanou lidskou řečí.

  ČT se rebelií Vladimíra Železného vůči ČNTS a CME zabývala - velmi povrchně - i po hlavních zprávach, v pořadu Tady a teď, který se obyčejně snaží trochu podrobněji, na prostoru několika minut, rozebrat jediné téma dne.

  Libovým hlasem komentovaný pořad neinformoval televizní diváky dostatečně kompetentně o podstatě sporu Železný CME, například ani o tom, že Železný vlastně už ČNTS podniku CME jednou prodal, a to velmi výhodně, a teď ji Američanům úmyslně znehodnotil. Pořad se zřejmě ani neobtěžoval podívat na internetové stránky na informace, z nichž vyplývá, že Železný byl velmi pevně uvázán do podniku CME svou společenskou smlouvou. V žádném případě je neukázal na obrazovce. Nezmínil se o tom, že Železný používá obchodní značky TV Nova neoprávněně, ani nezpochybnil, jak je možné, že mediální rada i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání s Železného tahem souhlasí. Nezpochybnila ani jediným slovem povrchní blábol, v jediné větě si protiřečící, jímž Železný uvedl před novou vysílací budovou svou novou stanici a nové působiště. Nezmínila se ani o varovné skutečnosti, že jestliže české oficiální struktury Železného v jeho nynějším pozoruhodném boji proti podniku CME, ohrozí to zahraniční investiční výhledy České republiky, protože to vážněji poškodí její podnikatelskou důvěryhodnost.

  Čeští novináři - a Puchalského televize v tom vede - jen nastrčí "veřejným osobnostem" mikrofon a pak pasívně a nekriticky reprodukují jakýkoliv blábol, který je do mikrofonu pronesen.

  Zpravodajství České televize ve čtvrtek 5. srpna

  bylo závratnou rychlostí odvysílanou kombinací série nezpráv a informací o nejrůznějších katastrofách. Hlavní zprávu dne Česká televize neměla žádnou, a tak ji osvědčeným způsobem nahradila průzkumem veřejného mínění - že nejpravděpodobněji nejúspěšnějším kandidátem v doplňovacích volbách do Senátu bude majitel cestovní kanceláře Fischer. ČT pasívně odříkala statistické údaje volebních preferencí a nepokusila se příliš o analýzu. Hodlají lidé hlasovat pro Fischera, protože je nezávislý kandidát, anebo proto, že se nikde nemohou vyhnout jeho intenzívní, zejména plakátovací volební kampani?

  s Následovala reportáž o havárii policejního vrtulníku na orlické přehradě, k níž však došlo už předchozího dne ve 13 hodin, takže to byla velmi stará zpráva.

  Kromě výše zmíněné informace o tom, že Železný odebral vysílání televize Nova firmě CME, obsahovaly Události ČT ve čtvrtek tyto bleskové informace, tak bleskově, že je nebylo skoro možno řádně absorbovat, natož zaznamenat. Čtenář si sám učiní úsudek o smysluplnosti takto koncipovaného televizního zpravodajství:

 • vláda odvolala ředitele ČSA
 • německý kameraman onemocněl v Africe virem Ebola (!)
 • na Slovensku zavraždili podnikatele s mafiánskými styky (podrobnosti: "střela mu rozervala vnitřnosti..., atd.")
 • český policejní prezident odvolal jednoho svého podřízeného
 • tři policisté byli obvinění z trestné činnosti
 • Úřad pro vyšetřování komunismu obviní Miloše Jakeše a snad též Jozefa Lenárta (nestihl jsem zaznamenat) z velezrady
 • příprava české výstavy pro Expo 2000 byla zastavena (následovala zmatená reportáž s příliš rychle se střídajícími záběry, takže jediné, co bylo jasné, bylo to, že ministerstvo s jakýchsi důvodů se rozhodlo na poslední chvíli znovu zahájit v této věci konkurs)
 • Srbové žijí v Kosovu ve špatných podmínkách (krátký šot, naprosto neinformující o celkové situaci obyvatelstva v Kosovu, byl soustředěn kolem výroku jakéhosi srbského starce, "Američané se o nás vůbec nestarají". Výrok nebyl vyvážen žádným jiným tvrzením od nikoho jiného, šlo se rychle dál, aniž by se člověk mohl nad čímkoliv zamyslet. - Možná že si činitelé zpravodajství České televize myslí, že odeberou-li nad Událostmi divákům možnost se nad sdělovanou věcí zamyslet, nebudou si lidi nebezpečně tvořit vlastní názory...? Proto ta závratná rychlost?)
 • Pak následovaly známé, povinné, neinformativní informace ze zahraničí. Byly to šoty o jakýchsi cizích válkách, bez vysvětlení, proč se nám o nich říká anebo z jakých důvodů se ty války vedou. O jedné nesrozumitelné válce snad mezi Čečenskem a Dagestánem referoval Libor Dvořák, jeden z mála lidí (kromě moderátora Janečka), který má ve zpravodajství ČT nyní profesionální hlas, i když i Dvořák nyní začíná svůj text číst rychleji, než míval ve zvyku; další informace byla o válce v Afghánistánu ("v Afghánistánu se znovu bojuje.")

  Pak jsme zahlédli na pár vteřin v Turecku Ocalana na lavici obžalovaných, byli jsme informováni o výbuchu v jakési rumunské továrně -

  a pak se tempo Událostí na okamžik nevysvětlitelně zpomalilo: kamera spočinula na Petru Matějů z Unie svobody (Česká televize projevuje dosti nevysvětlitelnou zálibu v Unii Svobody) a hovořila o "plíživé normalizaci" - že vláda nenápadně útočí na osobní svobody občanů, ale není to prý jen "doména sociálních demokratů". Po Petrovi Matějů se tempo přednesu opět zrychlilo a drmolivým překvapivě libovým hlasem reportérka Drtinová vypočetla celou řadu skutečně různých vládních opatření, například návrh na majetkové přiznání, které kontroverzně označila za omezování osobní svobody. Byla by to dlouhá řeč, co ze zmíněných opatření opravdu ohrožuje osobní svobodu, ale na zamyšlení v Událostech není místo, rychle, rychle dál, abychom něco nezmeškali, nyní se kupodivu dovídáme, že "stále méně lidí uznává tradiční náboženské sekty" a snad víc lidí uznává netradiční nenáboženské sekty, nestačil jsem to plně sledovat. Šot varoval před "nebezpečím hnutí New Age". Pozoruhodně tupě působící hlas měl v této reportáži Milan Macák, který zajímavým způsobem v závěru reportáže před kamerou svá slova do mikrofonu přímo řval jak řeznický pacholek v alkoholovém opojení.

  Blíží se zatmění slunce, a tak nám ukázala České televize jeho počítačovou simulaci. Přitom se vyznamenala těmito úvodními, objevnými slovy:

  "Unikátní je zatmění slunce tím, že při pohledu ze Země je měsíc stejně velký jako slunce."

  Vladimír Kořen však uzavřel, že žádná počítačová simulace nemůže nahradit, cituji po paměti, "přímý pohled na zatmění vlastníma očima".

  Tady je ukázka toho, že neprofesionalita České televize může vést k ohrožení zdraví. Bylo to velmi neodpovědné, vzhledem k tomu, že západní vlády i televizní stanice silně varují veřejnost, aby právě do slunce při zatmění přímo nepohlížela, neboť může u miliónů lidí dojít k vážnému poškození zraku. Tak v tuto chvíli, v  důsledku reportérovy neobratnosti a ignorance, Česká televize nepřímo doporučuje, aby se lidi dívali při zatmění do slunce "přímým pohledem!" - Dojde-li u většího počtu lidí při zatmění v důsledku této rady k vážnému poškození zraku, jsem zvědav, jestli budou ti nebožáci žalovat šéfa zpravodajství Zdeňka Šámala za ublížení na těle.

  Doufejme, že český národ je inteligentnější a nevšímá si rad České televize.

  Zpravodajství televize Nova

  bylo tentokrát velmi rozkolísané, a to i technicky. Kvalita zvuku a jeho síla byla nevyrovnaná, některé reportážní záběry byly barevně podivné, střih byl nepořádný, s amatérskými skoky. Zaujala mě hlasatelka s křestním jménem Lucie (Bohryová), která četla zřejmě vlastní rukou napsané úvody ke zprávám pozoruhodně dětsky primitivní intonací a hlasem, který připomínal prvňáčka, slabikujícího své první texty. I ty texty byly docela pozoruhodné. Například:

  "Zdá se, že do obliby lupičů se dostaly pobočky bank. Důkazem může být dnešek."

  Ray Koranteng se na diváky culil a měl velmi daleko k profesionálnímu moderátoru zpravodajství. Ale v Čechách projde nakonec všechno. Divím se, že lidem nevadí špinit se v  televizi s takto pochybným právním zázemím.

  Avšak i v tento pohnutý den, kdy Železného vysílání bylo odebráno podniku ČNTS a dál se vysílá pod ukradenou značkou televize Nova, se projevovaly v tomto zpravodajství určité veřejnoprávní tendence. Prosazuje je snad Pavel Zuna, původem z České televize?

  Nova odvysílala ostrou reportáž proti kácení stromů na Karlově náměstí v Praze (neměla ovšem před kamerou žádného činitele tamějšího komunálního úřadu, starosta byl prý na dovolené) varovala před zeleným zákalem a poslala diváky k optikovi (nejsem si ovšem jist, že je to zrovna zpráva) a informovala, že je málo psích hotelů a co mají lidi dělat, jsou-li nuceni si psa vzít na dovolenou do zahraničí. Televizní noviny Novy skončily nepokrytou dlouhou otevřenou reklamou na safari exotických zvířat ve Dvoře Králové, prezentovanou jako reportážní šot. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|