úterý 14. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Ke Kudláčkově prémii na odstranění Klause (Ondráš) Počítačový problém roku 2000 a Česká republika:
 • Proč se s tím nic nedělá? (Jiří Nezval) Česká média a spiknutí kolem smrti princezny Diany:
 • Jenom takový docela malý hyenismus (Karel Koecher)
 • Stíhání proti Karlu Koecherovi ve věci spiknutí ohledně smrti princezny Diany zrušeno (Guardian) Etika v novinářské praxi:
 • Měl člen managementu deníku Guardian přijmout od britské vlády čestné vyznamenání? Poznámka na okraj:
 • MMF a kardiologové (Ivan Hoffman) Restituce v ČR:
 • Majetek Němcům a Maďarům Česká republika vrátí, Čechům nikoliv (Jiřina Fuchsová) Lidové noviny:
 • Blahodárné účinky legalizace polygamie (Juliana) Znásilnění v ČR:
 • Další něžné, výstižné, české barbarství Poznámka na okraj:
 • Euroskepse (Jaroslav Teplý) Výstavy:
 • Plzeňské památky v několika podobách  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Počítačový problém roku 2000 a Česká republika:

  Žaluji

  (Otevřený dopis vládě a parlamentu České republiky - alias 839 slov)

  Jiří Nezval

  Co se stalo s českou vládou, českým parlamentem, s českými médii? Proč nejednají ? Proč věnují svou pozornost a energii jen relativně okrajovým problémům ? Proč mlčí k nejpalčivějšímu, největšímu a snad osudovému problému dneška ? Jediný kratičký pohled do jakýchkoli zahraničních novin, kratičké shlédnutí či poslech jakékoli zahraniční televizní či rozhlasové stanice, jeden jediný náhodný krok do internetové sítě nám rychle otevře oči. Jde totiž snad o zachování civilizace v podobě jak jsme ji známe. Jde o Y2K !

  Y2K ! Trestuhodnou ignoranci českých oficiálních míst i všech médií dokazuje skutečnost, že Y2K téměř nikomu v ČR nic neříká. A přitom nezadržitelně pokračuje nemilosrdné a osudové countdown časované bomby. Celý náš rozdělený svět se zdá solidárně se sjednocovat v zápase s touto neznámou, nejasnou hrozbou. Vlády celého světa zřizují protikrizové, zásahové štáby a stanice první pomoci. Vláda Nového Zélandu už uvolnila prostředky na zformování speciální Y2K-Task Force. Do internetové sítě prosakují zprávy o tajných zasedáních amerického kongresu a tajných direktivách exekutivy. Výňatky z rovněž tajné studie amerického námořnictva hovoří o pravděpodobném značně rozsáhlém chaosu a panice, nevylučují ani globální extrémní ekonomické i politické otřesy. V USA se rodí federální i státní Y2K programy a pilotní projekty přežití. Horečnatě jsou zřizována vzájemně propojená osvětová, konzultační a monitorovací centra poskytující čtyřiadvacet hodin denně odhady rizik a možných fatálních dopadů Y2K na infrastrukturu jednotlivých zemí světa. Jedním z mnoha je i International Monitoring (E-adresa: inform@intl-monitoring.com).

  Vzniká celá řada analytických týmů složená ze špičkových kapacit vedoucích světových vědeckých laboratoří a univerzit. Tyto pracovní týmy systematicky analyzují vývoj celosvětové bezpečnostní provázanosti, všechny možné varianty Y2K-scénáře, pomocí teorie řídících systémů predikují Y2K-bezpečnostní rizika a optimalizují možnou obrannou strategii a nepřetržitě vyhodnocují korespondující rejtingy.

  Studují národní i nadnárodní, regionální i celosvětové, ano i religiózní aspekty krize. Organizují globální informativní akční konference, provázené celosvětovými panelovými diskusemi.

  Nejbližší takovou akcí bude Global Y2K Action Day Conference, vedená Prof. Dr. Edwardem Cameronem 23.září 1999 v Londýně. Biologové registrují evidentně se zvyšující neklid fauny.

  Na internetu vznikají tisíce Y2K-houmpejdží a websajts, WWW se otřásá. Mezinárodní červený kříž hlásí již devadesátiprocentní připravenost. A co dělají naše státní orgány ? Co dělá námi - daňovými poplatníky - placená BISka ?

  Nezaostávají ani zájmové organizace, občanská hnutí, soukromé společnosti a firmy, průmyslový komplex i jednotlivci, vznikají nové společnosti, nové spolky. Vše, bohužel, za našimi hranicemi.

  Potravinářské koncerny se začínají převážně orientovat na vývoj a výrobu Y2K speciálních trvanlivých potravinových plastických balíků ve speciálních vakuovaných kontejnerech.

  Konkurenční podniky (Fitness Industries, Inc.) zahajují výrobu dehydrovaných potravin značky Armageddon. Jiné firmy (IronWolf Enterprises, Inc. nebo ChristopherLee and Associates) vrhají na trh nejen pohledné ale hlavně účelné Y2K speciální soupravy první pomoci a soupravy na přežití.

  Tyto, pro zajímavost, mimo jiné obsahují vícejazyčnou příručku strategie přežití rodiny a zdravotního rádce, individuální zařízení na čištění vody, záložní svíčku, přenosný vařič a jednu superlehkou nepromokavou přikrývku. Oděvní firmy navrhují optimální, trvanlivé šatstvo. Renomování módní návrháři se snaží adaptovat.

  Masovými soukromými sbírkami se navyšují finanční prostředky na realizaci projektů zajištění dostatečného množství pitné vody, zajištění nejnutnější zdravotní péče a ochrany zdraví obyvatelstva. Řada nových společností zahájila výrobu vlastní víceúčelové Archy, jiné vyvíjejí konstrukci pancéřovaného vozidla umožňujícího bezpečný únik před zdivočelým davem, jiné pronajímají pozemky na budování úkrytů v horách, ještě jiné firmy pak nabízejí bezpečnou, byť reálně velmi nereálnou emigraci.

  Velký boom zaznamenávají nakladatelství vydávající studie, pojednání, spekulace i konspiratívní úvahy o problematice Y2K. Nechybějí ani společnosti orientující se na záchranu národního kulturního a obecně civilizačního dědictví. Řada právních firem shromažďuje individuální, soukromé závěti a dohlíží na jejich právní čistotu.

  Pozornost intelektuálních kruhů poutají nejnovější pozoruhodné kolektivní práce “Psychologie paniky" a “Psychologie chaosu". Z všeobecné nejistoty chtějí spekulativně profitovat Y2K pojišťovací společnosti. Nejodpovědnější z odpovědných organizují zatím slabé, ale každým dnem sílící hnutí za národní revitalizaci den poté, víkend poté, i - trochu předbíhaje - k Y3K.

  Na kontaktních místech se hlásí a hromadí dobrovolníci. Jedna celosvětově renomovaná agentura si vytknula v této těžké době cíl nejúctyhodnější : přežijme živí ! A co dělají naše státní orgány ? Co dělá námi - daňovými poplatníky - placená BISka ?

  Svět neváhá, připravuje se, vášnivě diskutuje. O tom, co by dnes měl vědět každý muž, každá žena, každé mluvící dítě. Nechybějí však ani takoví - tragické to opakování dějin - kteří se ohrožení pokoušejí bagatelizovat či dokonce ironizovat. Ke všem těmto ožehavým otázkám promlouvají i hvězdy. Ty na obloze nesrozumitelně a tiše, hvězdy stříbrného plátna stejně tak, ale hlasitě.

  Dokonce i přes tuto skutečnost naše média zarytě mlčí. A čas se nachyluje !!!

  Nebo snad opět tradičně opatrně a vychytrale všichni čekají, jak se věci vyvinou ? Podobně jako jeden nejmenovaný vysoký státní úředník jedné velmoci, když prohlásil, že zbude na energická opatření ještě několik hodin času - po neodvratném, možná tragickém a fatálním nárazu Y2K na východ světa ?

  Ústava nám zaručuje právo na informace. Ale většina příslušníků starého a kulturního středoevropského národa hrozbu Y2K ani netuší.

  Kdy již tento neuvěřitelný hazard konečně skončí ?

  Podaří se jim umlčet i tuto výzvu ?

  Praha 9.9.1999

  Jiří Nezval

  Poznámka JČ: Britské listy upozorňovaly na hrozbu přechodu počítačů na rok 2000 poprvé podrobněji 14. dubna 1997, článek je v archívu na této adrese.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|