úterý 14. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Ke Kudláčkově prémii na odstranění Klause (Ondráš) Počítačový problém roku 2000 a Česká republika:
 • Proč se s tím nic nedělá? (Jiří Nezval) Česká média a spiknutí kolem smrti princezny Diany:
 • Jenom takový docela malý hyenismus (Karel Koecher)
 • Stíhání proti Karlu Koecherovi ve věci spiknutí ohledně smrti princezny Diany zrušeno (Guardian) Etika v novinářské praxi:
 • Měl člen managementu deníku Guardian přijmout od britské vlády čestné vyznamenání? Poznámka na okraj:
 • MMF a kardiologové (Ivan Hoffman) Restituce v ČR:
 • Majetek Němcům a Maďarům Česká republika vrátí, Čechům nikoliv (Jiřina Fuchsová) Lidové noviny:
 • Blahodárné účinky legalizace polygamie (Juliana) Znásilnění v ČR:
 • Další něžné, výstižné, české barbarství Poznámka na okraj:
 • Euroskepse (Jaroslav Teplý) Výstavy:
 • Plzeňské památky v několika podobách  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stíhání proti Karlu Koecherovi ve věci spiknutí ohledně smrti princezny Diany zrušeno

  Tento článek vyšel anglicky v deníku Guardian 28. srpna 1999. Britské listy se omlouvají, že ho z technických důvodů přinášejí v českém překladu teprve nyní.

  Mohamed Al Fayed se zapletl do kontroverze s bývalým špiónem z období studené války ohledně pozoruhodného spiknutí prodat mu za dvacet miliónů dolarů (12,5 miliónu liber) zfalšované "důkazy" CIA, že se prý Buckinghamský palác a britská tajná služba MI6 podílely na vraždě Diany, princezny z Walesu a jeho syna Dodiho.

  Karel Koecher, bývalý český agent, byl zatažen do tohoto pokusu o podvod, který se nepodařilo realizovat, avšak zahájil rozhodnou kampaň očistit své jméno tvrzením, že se bez znalosti věci nechal spiklenci napálit - spiklenci se ho pokusili využít, aby dodali podvodu nádech zlověstné přesvědčivosti.

  Minulý měsíc zahájil Fayed trestní stíhání o odškodné ve výši 6 miliónů liber u jednoho soudu v Los Angeles proti třem Američanům, kteří tvrdí, že mají styky s CIA a kteří se Fayedovi pokusili prodat zfalšované dokumenty s informacemi o přípravách MI6 na vraždu Diany a jejího přítele, stejně jako falešné lékařské potvrzení, že byla Diana těhotná, když zemřela.

  V soudní při byli jmenováni Keith Fleer, prominentní právník z Beverly Hills, Pat MacMillan, údajný bývalý agent CIA a George Williamson.

  I když Karel Koecher není mezi obžalovanými, Al Fayedovi poradci tvrdili, že se na podvodu podílel prostřednictvím svých dlouholetých známostí s pátou osobou, která se vychloubá mnohaletými špionážními zkušenostmi z nejvyšších špionážních kruhů, s Oswaldem Le Winterem, který byl v Rakousku za svou účast na tomto složitém podvodu odsouzen na čtyři roky do vězení.

  Podvod se nepodařilo realizovat, protože Al Fayed na věc upozornil americké úřady, které zorganizovaly loni 22. dubna ve Vídni léčku, pod záminkou schůzky, na níž si účastníci měli vyměnit dokumenty za 20 miliónů liber.

  Le Winter byl zatčen, ale alespoň dva další společníci unikli, jedním z nich byl údajně Karel Koecher.

  Koecher objednal pokoj, v němž byl ubytován Le Winter, a údajně se na spiknutí podílel tím, že založil bankovní konto.

  Český špión na odpočinku, jemuž je nyní nad sedmdesát let, přiznává, že byl s Le Winterem ve Vídni a že pro něho i pro sebe zamluvil ubytování v hotelu Stadt Bamberg.

  Avšak v rozsáhlé korespondenci s deníkem Guardian konstatuje, že ho Američan Le Winter pozval do Vídně pod falešnou záminkou.

  Koecher se o plánovaném podvodu dověděl teprve dva dny před celou operací, kdy mu ji Le Winter nepříliš podrobně vylíčil.

  Koecher zdůrazňuje, že ho to šokovalo a okamžitě se rozhodl vrátit se do Prahy. Le Winterovi řekl, že je spiknutí naprosto absurdní. Odcestoval z Vídně ve 13 hodin 22. dubna, více než hodinu před tím, než se Le Winter setkal s Johnem MacNamarou, šéfem bezpečnosti obchodního domu Harrods, a více než šest hodin před tím, než byl Američan zatčen.

  Přesto však Al Fayedův tábor i nadále do spiknutí Koechera zatahoval. MacNamara tvrdí, že bývalý špión přiznal, že se na spiknutí podílel hlouběji, když se setkali 9. července v Londýně. Záznam tohoto setkání byl poskytnut americkým úřadům. Koecher toto tvrzení odmítá jako "iluzorní".

  Tento měsíc se rakouský státní prokurátor rozhodl zastavit trestní stíhání proti Karlu Koecherovi. Friedrich Forsthuber, mluvčí vídeňského trestního soudu, uvedl, "Původní soudní kroky proti Karlu Koecherovi byly zrušeny, protože neexistují pro stíhání dostatečné důvody. Policie ho nadále nevyšetřuje."

  Česká policie v Praze, kde Karel Koecher žije, také uvádí, že ho nevyšetřuje.

  "Le Winter se domníval, že bude-li moci na mne poukázat jako na svého společníka, jeho líčení údajného spiknutí proti princezně Dianě bude důvěryhodné, vzhledem k mé pověsti vrcholného špióna, zejména proto, že Le Winterova důvěryhodnost je lehce zpochybnitelná," sdělil Karel Koecher listu Guardian.


  Saturday August 28, 1999

  Mohamed Al Fayed has become embroiled in a row with a former cold war spy over an extraordinary $20m (£12.5m) plot to sell him fake CIA "evidence" of involvement of Buckingham Palace and MI6 in the murder of Diana, Princess of Wales, and his son, Dodi.

  Karl Koecher, a former Czech agent, was implicated in the failed scam but has mounted a determined campaign to clear his name by claiming he was an unwitting dupe used by the conspirators to add an air of sinister credibility to the scam.

  Last month, Mr Fayed launched a $6m legal action in a Los Angeles court against three Americans claiming CIA connections who tried to sell him forged documents detailing MI6 preparations to murder Diana and her boyfriend, as well as a bogus medical certificate stating that the princess was pregnant when she died.

  Named in the action are Keith Fleer, a prominent Beverly Hills lawyer, Pat McMillan, an alleged former CIA agent, and George Williamson.

  Although Mr Koecher is not named, Mr Fayed's advisers claimed he was involved through his long-standing acquaintance with a fifth character boasting high-level espionage experience, Oswald Le Winter, who is serving a four-year jail term in Austria for his part in the elaborate scam.

  It failed after Mr Fayed alerted the US authorities, who arranged a sting operation in Vienna on April 22 last year under the pretext of a meeting to exchange the documents for $20m placed in an anonymous Austrian bank account.

  Le Winter was arrested, but at least two associates escaped, one of them allegedly Mr Koecher.

  He had booked the hotel room used by Le Winter, and it was alleged that he had been brought in to set up the bank account.

  The retired Czech spy, now in his 70s, admits he was in Vienna with Le Winter and that he booked accommodation for them at the Hotel Stadt Bamberg.

  But in lengthy correspondence with the Guardian he says the American had invited him to join him in the city under false pretences.

  He had known nothing about the scam until two days before the sting, when Le Winter outlined it in general terms.

  According to Mr Koecher, he was shocked, and immediately made arrangements to return to Prague, telling Le Winter that the plot was ridiculous. He left at 1pm on April 22, more than an hour before Le Winter met Harrod's security chief John MacNamara, and more than six hours before the American's arrest.

  Yet the Fayed camp continued to implicate him in the scam. Mr MacNamara claims the former spy admitted deeper involvement when they met on July 9 in London, a record of which has been passed to the US authorities. Mr Koecher rejects the claim as "delusional".

  This month the Austrian state prosecutor decided to halt its investigation of him. Friedrich Forsthuber, a spokesman for Vienna's criminal court, said: "The initial legal proceedings taken against Karl Koecher have been abandoned due to insufficient grounds for prosecution. The police are no longer pursuing their inquiries."

  The Czech police in Prague, where Mr Koecher lives, also say they are not investigating him.

  "Le Winter thought that if he could point to me as an associate, his account of the alleged conspiracy against Princess Diana would gain credibility, due to my reputation of having been a top spy - particularly since his own credibility could easily be questioned," Mr Koecher told the Guardian.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|