pátek 24. prosince

O B S A H

Vánoční vydání:

  • Adam Michna z Otradovic Odkazy:
  • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Adam Michna z Otradovic, Mariánská muzika:
  • Vánoční kolíbka a kolibání
  • Vánoční magnét a střelec
  • Vánoční hospoda Adam Michna z Otradovic, Loutna česká:
  • Anjelské přátelství    Ikona pro Vaši stránku...

    |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


  • Vánoční kolíbka a kolibání

    Adam Michna z Otradovic

    Čas jest, děťátko,
    poď, pacholátko,
    do plínek musíš,
    co svět jest, zkusíš!
      Nynej a svirej své očičky,
      usni a spas nás, své ovčičky,
      své ovčičky!

    Ach, zlatý květe,
    což seno hněte,
    jesličky tlačí,
    plénky nestačí!

      Nynej a svirej své očičky,
      usni a spas nás, své ovčičky,
      své ovčičky!

    Složiš ručičky,
    přikrej nožičky,
    zastři své líčko,
    spi, mé srdyčko!

      Nynej a svirej své očičky,
      usni a spas nás, své ovčičky,
      své ovčičky!

    Spi, Ježíši, spi,
    a pokojně spi, jižť u jeslíček
    spí vůl, oslíček.

      Nynej a svirej své očičky,
      usni a spas nás, své ovčičky,
      své ovčičky!

    Spi, Spasiteli,
    mamička velí,
    takť Jozef učil,
    spáti poručil!

      Nynej a svirej své očičky,
      usni a spas nás, své ovčičky,
      své ovčičky!

    Serafin líbá,
    cherub kolíbá,
    všickni anjelé
    slouží vesele.

      Nynej a svirej své očičky,
      usni a spas nás, své ovčičky,
      své ovčičky!    |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|