pátek 24. prosince

O B S A H

Vánoční vydání:

 • Adam Michna z Otradovic Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Adam Michna z Otradovic, Mariánská muzika:
 • Vánoční kolíbka a kolibání
 • Vánoční magnét a střelec
 • Vánoční hospoda Adam Michna z Otradovic, Loutna česká:
 • Anjelské přátelství  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Anjelské přátelství

  "Nebeští kavalerové,
  vinšujte štěstí,
  vy ste mé svadby družbové,
  veďte z neštěstí
  nevěstu mou, vám se věří,
  mně a vám se ona svěří!
  Veďte ji, anjelé,
  ke mně, archanjelé!

  Hrnou se do nebeského
  paláce hosti,
  jest z pokolení lidského
  milenek dosti.
  Musí pozadu zůstati
  svět, a proto i zoufati,
  již mu s pytlem dali,
  místo jej mne vzali.

  Ó Michale, můj rytíři,
  meč již vytáhni!
  Ó věrných duší vartýři,
  tě nevyhání
  žádná z tvé moci zchytralost.
  V tobě je obrana, stálost,
  veď milou mou ke mně,
  přej hostinu ve mně!

  Před tebou ať peklo běží,
  jeho lámej brány,
  ať Luciper sražen leží
  od božské rány!
  Ať se tělo nevypíná,
  podej mu žluč místo vína! Skrz jeho šibalství
  pokutuj nedbalství!

  A tak se ke mně dostane
  Choti má milá,
  nic proti ní nepovstane
  hříšného díla.
  Ty jí stále buď při boku,
  popřej jí tvého poskoku,
  ten ať jest tvůj tanec,
  zhyne pekla kanec!"

  Tak za mně se teď přimluval
  můj Ženich bílý,
  k mé pomoci vás namlouval,
  pážata bílý.
  Tak vás jmenuji, anjelé,
  k vám volám, ó archanjelé,
  slyšte mé žádosti,
  čiňte mé žádosti!

  Když můj milý měl vyjíti
  od Otce svého
  a na tento svět přijíti
  dle těla mého,
  tu převeselou novinu
  (aby lidskou zetřel vinu)
  Gabriel zvěstoval. Člověk se zradoval.

  Když já budu umírati,
  tu poštu přines,
  když budu oči svírati,
  mně k Bohu vynes!
  Ujisť mně, že mně miluje
  ten, jenž na nebi kraluje.
  Ó postmistře Pane,
  nezapomeň na mne!

  Tobiáš zraku drahého
  pozbyl v starosti,
  lékaře dostal zběhlého
  s velkou radostíá.
  Oči mé jsou zaslepené,
  marnosti lepem zslepené,
  budiž, Rafaeli,
  k mému zdraví smělý!

  Častěji mně omámily
  těla krmičky,
  mne poddanu stále měly
  tvé, světe, hříčky.
  Ach, strážce můj, žluč podávej,
  mne metlám, bičům oddávej!
  Tak bujnost mou splatím,
  dluh všecek zaplatím.

  Anjelé, moji vůdcové,
  ruce podejte,
  nebeské svadby družbové,
  mně Kristu dejte,
  s kterých bych se radovala
  a na věky hodovala
  v nebeském paláce!
  K té, pomozte, lásce!


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|