neděle 2. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Nebezpečný precedens: Hrozí destabilizace státu (Radovan Procházka, generálporučík v.v.)
 • Zajímavá souvislost: Když si ukradla své noviny redakce Zemědělských novin, také její redaktoři křičeli, že brání svobodu projevu (Pavel Kačer)
 • Stávka, aneb císařovy nové šaty v ČT (Jaroslav Vaško)
 • Analýza: Jak to bude dál. Novoroční zhodnocení krize (podle rozhovoru s TP zaznamenal JČ)
 • Hodač není jádro problému: všechny ultimativní požadavky byly vzneseny ještě před jeho jmenováním (Jiří Svoboda)
 • V ČR dnes nevládne totalita! Protesty se vzdalují prvotní příčině konfliktu. Odpověď na dopisy čtenářů (Martin Stín)
 • Lidi na venkově spor o ČT vůbec nezajímá (Jan Paul)
 • Nechutnosti na ČT 1 (zaslal Dalibor Žůrek)
 • Právní poradna: Jak by bylo možno ukončit krizi v České televizi?
 • "Hodač není schopný ředitel": dva protikladné dokumenty od Mary Rainové
 • Gross je od zasedání MMF dlužníkem ČT, proto nezasahuje proti vzbouřencům (Jan Vedral)
 • Vůle lidu. "Ignorant armies fighting in the night." (Jan Čulík)
 • Vzbouřenci vyhráli? (Tomáš Pecina)
 • Lze si vzbouřenců vážit? (JČ, TP)
 • "ČR stále chudne, proto budu demonstrovat proti Hodačovi" (Jan Čulík, vyšlo v sobotu v MFD)
 • Adam Komers a Sex ve městě (Štěpán Kotrba)
 • Českou televizi opravdu nezávislou (Ivan Odillo Štampach)
 • Podvody v internetové petici na podporu televizních vzbouřenců (Olivie Tajovská) plus Reakce vzbouřenců
 • Nepřesvědčivost na obou stranách (Jan Paul)
 • Ještě jednou o internetové petici hnutí ČT: věc veřejná - je zcela nespolehlivá (Petr Souček)
 • Podivnosti na Kavčích Horách (Jakub Trnka)
 • Pane Čulíku, vytvořil jste si klaku spřízněnců a očerňujete čestné lidi v ČT (Oldřich Maděra)
 • Pan Maděra píše věcné nesmysly (Petr Paleta)
 • Janu Čulíkovi: Když ze mě někdo dělá vola, koleduje si o pár facek (Michal Bureš)
 • Už politickým grázlům zvoní hrana!!! Václav Havel se dal na stranu normálních lidí!!! Jsme s vámi!!! (Josef Chaba)
 • Jakou hru rozehrála ODS? (Jiří Mašek)
 • Byl to puč, který provedla ODS (Vladimír Kares)
 • Vy snad znáte Janu Dědečkovou, pane Čulíku? (Josef Štogr)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hrozí destabilizace státu

  Nebezpečný precedens

  Radovan Procházka

  (Radovan Procházka je generálporučík ve výslužbě.)

  Jestliže někdo prohlašuje, že zaměstnanci České televize, kteří se postaví proti svému představenému, jmenovanému do funkce v souladu s literou zákona, jsou oprávněni vyvolat revoltu a pro propagaci a prosazení svých cílů mohou použít prostředky, které jim byly z důvodů pracovního zařazení svěřeny, dává tím stejné právo i jakékoli jiné skupině zaměstnanců libovolné veřejnoprávní instituce v tomto státě.

  To znamená, že nebudu-li kupříkladu já jako generál AČR souhlasit se jmenováním náčelníka generálního štábu (třeba proto, ľe k jeho jmenování došlo podle mého názoru ukvapeně) nebo s ustanovením ministra obrany či s volbou prezidenta republiky, který se mi nelíbí, mohu své rozdílné názory rovněž prosazovat prostředky, které mi byly mým zaměstnavatelem, tj. ministerstvem obrany, svěřeny k výkonu mých povinností: svými vojáky a jejich zbraněmi.

  A protože jsem i generálem policie, mohl bych si - sice v rozporu se zněním zákona, ale v jeho duchu - vynutit odstranění kohokoli ze svých představených také policejními silami státu.

  Samozřejmě, mezi Českou televizí a českou armádou existuje určitý, do značné míry markantní rozdíl. Zatím co armáda disponuje zbraněmi, které jsou převážně nefunkční a vojáky, jejichž bojová morálka drtivou většinou limituje k nule, je vysílání televize zcela funkční, masově šířenými dezinformacemi schopné zmanipulovat veřejné mínění a v ulicích vyvolat revoluční atmosféru a vyprovokovat nekontrolovatelnou situaci.

  Televize je tedy daleko účinnější zbraní nežli armáda, neboť může v současných podmínkách mediální dominance postupovat zcela v intencích toho, kdo ji ovládá, i proti zájmům občanů tohoto státu.

  Mluvím-li čistě teoreticky o možnostech, které mně jako vojákovi dává každé zpochybnění absolutní platnosti zákonů této země, a relativizuje-li se navíc z nejvyšších státních míst jejich závaznost vyvoláváním jakýchsi "duchů", jejichž podobu si každý můľe upravit podle svých přání, potřeb a cílů, pociťuji nepokoj. I v noci se budím ze spánku, protože rozkymácené a podryté zákony může ať už v blízké či vzdálené budoucnosti využít či zneužít kdokoli z šeroslepých přátel i bystrozrakých nepřátel naší sotva opeřené demokracie.

  Naléhavě se mi vnucuje celá škála absurdních postav, od pološílenců naturelu Miroslava Sládka přes některé dřívějí plukovníky Varšavské smlouvy (dnes generály NATO), chronické revolucionáře typu mého přítele Jana Rumla, až po bolŠevické komandíry čapájevy kalibru soudruha Štěpána. Přítomnost dvou vůdčích představitelů jednoho politického uskupení na velíně ČT (tj.režimovém pracovišti, kam mají přístup pouze osoby podle jmenného seznamu), kteří zde svým politickým rozhledem poněkud protismyslně bojují za nezávislost ČT na politických stranách, dává všem extremistům solidní návod, jak snadno destabilizovat ještě neusazený právní stát.

  Stanovisko policie, čekající na soudní výrok, je nestoudně alibistické. Až se na velíně - a to ne už jen v televizi - zainstalují bolševíci anebo sládkovci, budeme zřejmě také čekat na soudní výrok, který by nám - nepochybně alespoň posmrtně - dovolil pokusit se o obnovení principů demokracie.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|