čtvrtek 27. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Volba ředitele České televize:
 • Ředitelem ČT je Chmelíček - spadl nám kámen ze srdce oprávněně? (Jan Čulík)
 • Sláva televizním odborům (Vlasta Leporská)
 • Rozhovor s Jakubem Puchalským Jany Ciglerové: Byl o ničem (Jan Čulík) Česká politika:
 • Koaliční obchod ODS-ČSSD (Ivan Hoffman) Rozdíly mezi českým a americkým školstvím:
 • Evropan na americké univerzitě (Ota Ulč) Politika a ekonomika pohledem z Kanady:
 • Pro a proti (The North Renfrew Times, Deep River) Český telecom:
 • Malá, ale letitá legrace s Českým Telecomem (Ondřej Hausenblas)
 • Ještě jednou odpověď z Českého telecomu (Vladan Crha, mluvčí Českého telecomu) Co si počít v demokracii:
 • Co si počít v demokracii? Úvaha k otázce Martina Hrbka (Vlastimil Obereigner) Je či není Bůh?
 • Reakce nejsou o Bohu, reakce jsou o lidech (Jan Kyncl)
 • Je nám třeba víry v Boha? (Vlastimil Obereigner) Oznámení:
 • SVU World Congress, Washington, DC, August 9-13, 2000, CALL FOR PAPERS  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je nám třeba víry v Boha?

  Vlastimil Obereigner

  Docela jsem přivítal střet názorů o této věčné otázce. Nemám zde (v Oregonu) v širém okolí nikoho, kdo by se do takovéto debaty pustil. Patřím k pěti procentům Američanů, kteří na tu otázku mají jasnou odpověď a nebojí se ji vyslovit. Naposledy pamatuji vášnivé diskuse mezi spolubojovníky na vojně v roce 1954 až 1956. Vím, že jsme jeden druhého nepřesvědčili.

  Na nelibost nad poznámkami ateistů pana Lipšanského jsem napsal poznámku, ale než mělo dojít k odeslání, pan Čulík uveřejnil brilantní reakci pana Jana Kyncla, která to vyjádřila v podstatě stejně, ale mnohem lépe, než to zvládám já. Tudíž jsem od odeslání upustil. Mezitím však se ozvali pan Ferdinand, Pinkava, Lipšanský a Juliana a to ve mě vzbudilo pár myšlenek.

  Je jasné, že musíme souhlasit s tím, že pokud někdo věří, že nějaká vyšší moc existuje a věří tak silně, že mu není třeba důkazů - které ostatně neexistují ani pro ani proti - že tam jakákoli diskuse končí.

  Diskutovat je možné ale o jiných aspektech příbuzných této otázce. O logice víry v různé legendy a všelikých pověr, které obsahuje Svaté písmo, o zázracích a dogmatech, na kterých církve staví, o fanatické disciplíně mnohých věřících, o mnohdy kriminálních důsledcích tohoto fanatismu, o jeho krvavé historii a tak dále... prostě o naprosto nevyvratitelném negativním působení existence náboženství. Pan Lipšanský píše, že ateisté mají "jedinou berličku - vědu..." Tak to je rána! Věda je berlička? Věda, na rozdíl od náboženství, se neopírá o berličky legend, vymyšlených a nepodložených pověr. Věda, než něco prohlásí za zákon, pečlivě si jej ověří, aby to mohl skeptikům dokázat! Pokud důkazů nemá, nebojí se říci, že se jedná o teorii.*

  Co měla Juliana na mysli, je projev snah vtěsnat náboženství do prostoru politiky státní moci, což odporuje demokratickým zásadám. Náboženství musí zůstat soukromou záležitostí jedince a jakékoli prosazování a předurčování by nemělo být připuštěno, naopak by mělo být odsouzeno. Pro mě je hrůza si představit život v islámské republice, nebo ve státě, kde by ortodoxní židé prosadili své archaické zákony, ale i vládu tzv. Křesťanské koalice, která zde, v USA usiluje o znásilnění demokratických principů podsouváním myšlenky fiktivní "křesťanské Ameriky."

  Je zábavné slyšet názor, že víry v Boha je třeba k udržení morálky a dobrých vztahů. Ústup od těchto hodnot je prý důsledkem zvýšené kriminality. Všimněme si, že v každé věznici je kaple s pravidelnými bohoslužbami, dám za to krk, že človíček, než vejde do banky, aby ji vykradl, se řádně napřed pomodlí, na opascích Wehrmachtu bylo "Gott mitt uns" , pamatuji i plakáty "Gott strafe England". Čteme každou chvíli, co se ve jménu Boha děje a činí. Desatera je nám třeba! Často slyším, že je jej třeba vyvěšovat ve školách, úřadech, domácnostech... Není třeba "Desatera"! Ostatně, těch přikázání je moc a lidi si jich tolik nepamatují. Na neštěstí, ještě k tomu těch prvních 5 je nejméně potřebných a těch nejpodstatnějších si lidi nestačí v rychlosti vzpomenout. Já tvrdím, že by byl mír a pokoj, kdyby lidé do puntíku dodrželi jen jedno : "Nečiň druhému, co by se nelíbilo tobě samému!"

  * Tu se musím pozastavit nad tvrzením pana Ferdinanda c/o Kurta Goedela, že každé tvrzení je možné zároveň dokázat i vyvrátit. Chápu na příkladu holiče, ale je možné vyvrátit fysikální zákony, či matematické poučky? ( Archimedův zákon, nebo Pythagorovu větu) Podařilo se mi teď toto tvrzení právě vyvrátit?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|