pátek 28. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jaká má být česká veřejnoprávní televize?
 • Projekt pro Českou televizi (Petr Sládeček, bývalý kandidát na ředitele ČT; nenatáhne se jako součást Kompletních BL) Jak se v ČR vedou rozhovory s "celebritami":
 • Rozhovor s Jakubem Puchalským jsem záměrně vedla osobně! (Jana Ciglerová) Česká televize a česká politika:
 • Je pozdě? (Petr Jánský) Internet a svoboda projevu:
 • Čína se rozhodla blokovat rozvoj internetu Mileniální letecká mapa Británie na internetu:
 • Pokrok podnikatelství a technologie rozrušují britské předpisy o utajovaných skutečnostech Internet:
 • Nová generace mobilních telefonů, s přístupem na internet Českí bankovnictví:
 • Informace a dezinformace (Ivan Hoffman) Telekomunikace:
 • Zjevné nepravdy Českého telecomu (Zdeněk Šinkora) Co si počít v demokracii:
 • Raději zapomeňte! (Radomír Tesař) Čečensko:
 • Z Čečenska přicházejí zprávy o znásilňování
 • Ingušsko a Čečensko (Šimon Pánek, Člověk v tísni)
 • O Čečensku: Odvrácená strana světa - dokumentární film z cyklu "Člověk v tísni" Douška na závěr:
 • Blboun nejapný je mrtev ... at žije Blboun nejapný - aneb tumáte internetu až po krk... (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Z Čečenska přicházejí zprávy o znásilňování

  (Human Rights Watch, leden 2000)

  (Nazran, 20. ledna 2000) - Organizace Human Rights Watch dnes vyslovila obvinění, že v oblastech Čečenska kontrolovaných ruskou armádou jsou čečenské ženy znásilňovány ruskými vojáky.

  Skupina vyšetřovatelů Human Rights Watch působící v Ingušsku získala informace od několika čečenských uprchlíků, kteří viděli těla obětí nebo se znásilněnými ženami hovořili.

  "Znásilnění je válečný zločin a tato tvrzení o znásilňování v Čečensku jsou velmi závažná," uvedla Regan Ralphová, výkonná ředitelka sekce práv žen organizace Human Rights Watch. Zdůraznila, že podle mezinárodního práva může být válečným zločinem i jediný případ znásilnění.

  Jak vypověděla Malika (jméno bylo změněno), 19. prosince 1999 ruští vojáci znásilnili a zabili její sousedku, třiadvacetiletou Firu (jméno bylo změněno), která spolu s ní žila v čečenském městě Šali. Fira byla podle Maliky "velmi krásná" a byla v pátém či šestém měsíci těhotenství. Během stejného incidentu vojáci zabili také Fiřinu asi šedesátiletou tchyni Rozet (jméno bylo změněno). Malika uvedla, že spolu s dalšími sousedy slyšela z domu jekot, křik a výstřely. Později nalezli mrtvá těla. Human Rights Watch zná jména obětí a svědků, ale na žádost Maliky je nezveřejňuje.

  Před pohřbem se Malika podílela na muslimském obřadu omývání mrtvých těl. Stav těhotné Firy popsala následovně: "Na prsou měla tmavé modřiny. Na rameni byla podivná pravoúhlá modřina. Tmavé modřiny byly také blízko jater. Na krku zůstaly otisky zubů a stejně tak na rtech, jako by ji někdo kousal. Na pravé straně hlavy měla malou díru [od střely] a na levé straně hlavy velkou ránu." Čečenští vesničané, kteří Fiřino tělo pohřbili, nemohli provést soudní ohledání oběti, ale rozmístění a povaha jejích zranění silně naznačovaly, že se jedná o sexuálně motivovaný násilný čin. Rozet, Fiřina tchyně, měla v hrudi střelná zranění.

  Human Rights Watch obdržela podobné zprávy hovořící o znásilňování také z vesnice Alchan-Jurt, kde docházelo v polovině prosince 1999 k vraždění, plenění a dalším zločinům spáchaným ruskými vojáky. "Zejnap" (jméno bylo změněno), dvaatřicetiletá žena z Alchan-Jurtu, poskytla Human Rights Watch jména dvou žen, které se jí svěřily, že byly počátkem prosince ruskými vojáky znásilněny. První ženě bylo pětadvacet let a byla vdaná, zatímco druhá, dvacetiletá, byla svobodná a Zejnap ji dobře znala. Zejnap dodala, že příbuzní té mladší ženy ji chtějí poslat poslat do Kazachstánu na léčení následků znásilnění. Zejnap dále uvedla, že vojáci byli často opilí a žádali po vesničanech vodku a mladé ženy. Podle ní je možné, že došlo k vícero případům znásilnění, ale "i kdyby tomu tak bylo, lidé o tom nebudou hovořit," uzavřela Zejnap.

  Human Rights Watch vyslechla nezávisle ještě další ženu z Alchan-Jurtu, která poskytla obdobné svědectví o případech znásilnění ve vesnici. Pětapadesátiletá Zaman (jméno bylo změněno) uvedla, že bylo znásilněno asi pět nebo šest žen, "včetně jedné staré ženy jako já. Kolem druhé či třetí hodiny v noci přišli do sklepa vojáci. Někteří hlídali, míříce přitom svými zbraněmi [na lidi ve sklepě], zatímco ostatní znásilňovali." Zaman dodala, že mnoho lidí odmítá na téma znásilňování hovořit: "Bylo znásilněno mnoho žen, ale naši lidé o tom mluvit nebudou, neboť se ty ženy musejí vdát."

  Třetí svědkyně z Alchan-Jurtu, čtyřicetiletá Sultan (jméno bylo změněno), informovala Human Rights Watch o dalším případu znásilnění: "Sedm smluvních vojáků [poddůstojníci, kteří slouží v armádě na smluvním základě] znásilnilo ženu v naší vesnici. Je to barbarství. Její rodina žije poblíž hřbitova. V té části vesnice zůstalo málo lidí. Vojáci vytáhli jejího manžela ven na ulici a pak ji znásilnili. Není to mladá žena, je jí asi dvaačtyřicet nebo třiačtyřicet. Znám její jméno, ale naše tradice mi zakazuje jej uvést."

  Zprávy o znásilňování se objevily nehledě na tu skutečnost, že zveřejňování případů sexuálního násilí je v čečenské kultuře silným tabu. Čečenská muslimská kultura a národní tradice striktně upravují vztahy mezi muži a ženami a nepřístojné jednání je tvrdě postihováno, často i za použití násilí. Neprovdané ženy, které byly znásilněny, se budou těžko moci vdát, a se vdanými ženami, které byly znásilněny, se jejich manželé pravděpodobně rozvedou. Tyto faktory ztěžují dokumentaci případů znásilnění a sexuálního zneužití v Čečensku a je tedy pravděpodobné, že všechny případy na světlo nevyšly.

  Znásilnění se považuje za válečný zločin podle druhého Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám, který v článku 4 (Základní záruky) uvádí, že jsou zakázány "v každé době a na každém místě ... urážky osobní důstojnosti, především ponižující a urážející zacházení, znásilnění, nucená prostituce a jakákoli forma nemravného jednání."

  Pro válečný zločin znásilnění bylo v nedávných letech mezinárodními trestními tribunály sestavenými po válkách ve Rwandě (ICTR) a v bývalé Jugoslávii (ICTY) obviněno a odsouzeno několik osob.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|