středa 2. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby O etičnosti novinářů:
 • Proč odešel z MFD její slovenský zpravodaj Karol Wolf (Jan Čulík) Zdravotnictví:
 • Postavení lékařů v České republice Česká politika:
 • Havlová (Ivan Hoffman) Literární noviny:
 • O budoucnosti světa (Jan Čulík) Věda:
 • Příspěvek ke Goedelově větě (Petr Novák) Rasismus v ČR:
 • Míjíme se v pochopení (Jan Kyncl)
 • Rasismus v ČR? Reakce na článek Jana Kyncla a poznámku Jana Čulíka (Jiří Konvalina)
 • Hodně bílých bylo zabito Romy (Jan Lipšanský) Pokračování diskuse o Bohu a o vědě:
 • Religiozita je v médiích v drtivé menšině ! (Vojtěch Kment)
 • Diskuse(?) v BL o Bohu (Jan Hora)
 • K diskusi o náboženství: zanedbaná témata (Dan Šedivý)
 • Článek Dany Cihelkové: snůška nadutě se tvářících nesmyslů v nespokojeně levicových Britských listech (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Postavení lékařů v České republice

  Peter Erbák

  Dobrý den,

  pane Čulíku, posílám dva materiály ze serveru České lékařské komory http://www.lkcr.cz/

  k ilustraci současné situace ve zdravotnictví, především však k situaci privátních ambulantních specialistů.

  P.E.

  Prohlášení prezidenta ČLK k aktuální situaci

  Vážená paní doktorko, pane doktore,

  v těchto dnech dostanete Tempus medicorum, ve kterém se dozvíte o vládním rozhodnutí o cenách péče na 1. pololetí roku 2000. Též zde zjistíte, jaké sankce a srážky nás čekají za nedodržení limitů na léky a indukovaná vyšetření. Uprostřed časopisu je informační plakát, který občany - naše pacienty žádá o sponzorskou pomoc. Na straně 3. naleznete i vzor sponzorské smlouvy. O radu či pomoc se můžete obrátit na právní oddělení ČLK, či na Vaši okresní lékařskou komoru. OS ČLK dostala též za úkol svolat ambulantní lékaře, abyste mohli společně prodiskutovat další postup na okrese. Současně i probíhají jednání s pojišťovnami s cílem najít nějakou jinou variantu úhrady péče v prvém pololetí roku 2000. Od těchto jednání si však nelze slibovat zásadní změnu.

  Pokusím se nyní analyzovat možnosti jak postupovat dál:

  1.Nedělat nic a čekat jak dopadnou jednání s pojišťovnami - lze předpokládat, že nakonec k nějakému drobnému zmírnění dopadů vládního rozhodnutí dojde. Situace není však vyřešena. Dostanete méně, při nejlepším stejně jako v prvém pololetí roku 2000. "Pokutu" za léky a indukovanou péči Vám pojišťovny vyměří až v druhém poletí roku 2000 neboť musí nejprve spočítat celorepublikové průměry. Pokud nebudete dělat nic, pak je třeba se smířit i s představou, že před vánoci 2000 možná zaplatíte několik desítek až set tisíc. Protože podepíšete dodatek smlouvy, kde s tímto vyjádříte souhlas, nebude vám pomoci. Možná, že společnými silami ( za přispění ČLK) uhádáme nějaké snížení konečné výše pokuty.

  2. Podepsat dodatek smlouvy a současně požádat VZP, aby Vám sdělila přesnou výši vašich nákladů na léky a příslušná indukovaná vyšetření v odbornostech 222,801-805,809,812-823, v prvém a druhém čtvrtletí roku 1999.

  Současně musíte požádat o sdělení, kolik procent tyto vaše náklady činily oproti celorepublikovému průměru ambulancí stejné odbornosti ( x %). Následně pomocí tužky a papíru, či s prostředky moderní techniky musíte sledovat náklady na léky a vyžádaná vyšetření v příslušných odbornostech, abyste nepřekročili svůj loňský limit.

  I když jej nepřekročíte, nemáte ještě vyhráno, neboť můžete překročit "budoucí" celorepublikový průměr, který lze spočítat až po uplynutí prvního pololetí roku 2000. Tedy celkem jednoduše řečeno musíte léčit a vyšetřovat co nejméně.

  Ekonomická restrikce vás však neexkulpuje z pohledu právního či etického. Tedy další možností je každého - dražšího pacienta - odeslat do lůžkového zařízení. Lůžkové zařízení má paušál odvozený z loňské výkonnosti a tedy pokud takových pacientů dostane víc, půjde do ztráty a ještě k tomu budou muset kolegové v nemocnicích víc pracovat.

  Ambulantní specialisté se ještě k tomu buď musí smířit s poklesem celkových plateb o 8% (jednoduše si zjistíte u své ordinace kolik to činí) či musí vyprodukovat o 20% vyšetření víc a dostanou 101%.

  Nesmí však indikovat víc vyšetření a napsat víc léků - tedy musí vyprodukovat prázdné body. Jednoduše řečeno buď mrtvé duše, nebo zbytečné kontroly bez nutnosti spotřebovat materiál či předepisovat vyšetření a léky. Jistě se najde dost z nás, kteří si tuto "českou" cestu zvolí. Konečně jsme mistři v proplouvání.

  3. Nepodepsat dodatek smlouvy, případně smlouvu s pojišťovnami vypovědět a pracovat jako nesmluvní zařízení. Neodkladná péče (např. každý kontakt mimo kontrol atp.) se účtuje příslušné zdravotní pojišťovně každoměsíčně s 15 denní lhůtou splatnosti, při prodlevě se uplatňuje penále. Cena je 0,8 Kč za bod bez jakéhokoliv omezení ( časového či historického). Nezbytné léky předepsané během neodkladné péče (nutné k akutnímu ošetření) hradí plně pojišťovna. Je vhodné recept označit např. nebezpečí z prodlení. Ostatní péči si musí pacient hradit plně sám. Sám si musí i uhradit léky - nutné vyznačit - hradí nemocný- či je možné jej s doporučením potřebné preskribce odeslat do smluvního zařízení. Toto řešení je systémově nejlepší, ale vyžaduje dobrou analýzu trhu a případné konkurence a dále vyžaduje i odvahu. Současně je vhodné pacienty vybavit potvrzením (účtem) a poslat je na pojišťovnu, případně jim poradit, aby svoji pojišťovnu žalovali, neboť mají právo na bezplatnou péči a současně na svobodnou volbu lékaře. Jedinci jistě na pojišťovně neuspějí, ale pokud například se na ni obrátí půlka okresu, pak lze těžko předvídat další postup.

  4. Vyvěsit na svých dveřích do ordinace informační plakát ČLK a do čekárny dát namnožené Sponzorské smlouvy. Není vhodné pacienty přemlouvat ke sponzoringu.

  Pokud někdo má zájem, pak je možné mu poskytnout odpovídající vysvětlení. Když vám denně 10 lidí dá 100 Kč, jde za měsíc při 20 ordinačních dnech o 20 tisíc, za rok 240 tisíc. Tuto částku je nutné zdanit jako dar. Mnozí z Vás to budou považovat za nesystémové řešení, někteří se zaleknou a budou se bát si "říci" o peníze.

  U sociálně slabších jedinců se dočkáme kritiky. Pro kolegy, kterým se toto řešení nelíbí, jsou zde řešení vyjmenovaná ad 1-3. Plošně vybírané sponzorské dary jsou zásadním průlomem do myšlení českých občanů - za zdravotní péči se platí!!

  Bez tohoto průlomu se nikam nepohneme dál a budeme se neustále točit v bludném kruhu.

  Předpokládat, že tento průlom učiní politici prostřednictvím zákona je z dosavadních zkušeností dosti nereálné. Pokud si někdo myslí, že poslance přesvědčí, ať to zkusí prostřednictvím svých poslanců v okresech. Rád si přečtu či poslechnu informace o takové aktivitě. Scházím se s poslanci téměř každý týden. O spoluúčasti s nimi hovořím již pátý rok. Výsledek všichni vidíme.

  Vážení kolegové. Předestřel jsem vám spektrum možností, ze kterých si můžete vybírat. Nevylučuji, že někdo vymyslí různé další či nějaké mutace těch předložených. Jsem však přesvědčen, že bez ofenzivního způsobu chování ( bod 3. a 4.) nikdy významněji neuspějeme.

  Prosím, abyste zapomněli na představu, že nás pár v centru donutí vládu, aby naši situaci zlepšila. Dále zapomeňte na ministra mesiáše - žádný nebude.

  ČLK vám může pomoci vstát na nohy ze země, ale chodit už musíte sami. Pokud tu sílu nemáte, tak spadnete opět na zem a musíte se pak smířit s tím, že nevstanete a chodit nebudete. I tak jde žít, ale pak si prosím nestěžujte.

  ČLK nemá zákonnou kompetenci jak donutit vládu a parlament ke změnám.

  Obcházíme politiky a vysvětlujeme, přemlouváme, argumentujeme. Možná , že i někdy v budoucnu uspějeme, ale horizont je hodně daleko, jde o běh na velice dlouhou trať, kdy téměř celá společnost stojí proti nám, neboť její zájem je co nejlepší servis za co nejméně peněz. Kdyby mohli, pak si pořídí, stejně jako bohatí starověcí Římané, vzdělané řecké lékaře - otroky pracující za stravu a přístřeší. Na závěr poslední poznámku. ČLK je tak silná jak je každý z nás odhodlaný něco udělat. Z gauče ještě nikdo žádnou bitvu nevyhrál. A pokud vám to nedochází, pak vězte, že zde bitva už zuří. Je to bitva o podobu zdravotnictví a o postavení lékařů.

  V Praze 17.1.2000


  Zpráva pro ČTK:Česká lékařská komora protestuje proti cílené dezinformační kampani

  Řada politiků dezinformuje veřejnost s cílem postavit občany proti jejich vlastním lékařům. Z toho důvodu prezident ČLK Dr. D. Rath vydává prohlášení:

  1.150-200 tisícový příjem soukromých zdravotnických zařízení je politiky vydáván za  příjem lékaře či dokonce za jeho plat. Jde však o celkovou tržbu pro celé zdravotnické zařízení. Celková tržba nic neříká o tom, kolik má zařízení zaměstnanců (sester, laborantů, lékařů, sekretářek, uklízeček, údržbářů atp.), dále z ní nevysvítá, kolik tvoří neovlivnitelné provozní náklady zařízení tj. nájem, topení energie atp. Mnoho zařízení splácí hypotéky za nakoupené přístroje jejichž cena bývá několikasettisícová. Podle zjištění ČLK zbývalo průměrnému soukromému zařízení na hrubou odměnu pro lékaře - majitele v roce 1999 celkem 13 tisíc hrubého měsíčně. Uvádět tržbu jako parametr zisku či úspěšnosti svědčí buď o hlouposti či zlém úmyslu.

  2.Žádná etická norma lékařská či jiná nezavrhuje možnost být obdarován či dát dar, nebo ze svobodné vůle někoho finančně podpořit.

  3.Sponzorský dar vychází z § 628 občanského zákoníku. Sponzorské dary se již řadu let dávají běžně v nejrůznějších zdravotnických zařízeních a dávají jej jednotlivci i organizace. Sponzorsky se podporuje i sport či jiné humanitární aktivity. Sponzorují se i politické strany, často z nejasných a pochybných finančních zdrojů. Z tohoto titulu by se politici měli zamyslet především nad svojí vlastní morálkou, kdy řada politických stran používá velice špinavé peníze a přitom hovoří o etice druhých.

  4.ČLK jako jediná instituce uděluje a odebírá licence lékařům. Nikdo jiný nemůže takový akt učinit. Vláda nemá kompetenci zasahovat do svobodného povolání lékaře pouze za podmínek určených zákonem. Sponzorování zdravotnického zařízení nedává vládě žádnou zákonnou možnost do tohoto procesu jakkoliv zasáhnout. Pokud vysocí státní úředníci tvrdí opak, nemluví pravdu a před společností se zesměšňují.

  5.Sponzorské dary nejsou určeny pro lékaře, ale pro jejich zdravotnické zařízení, ať je v soukromém či státním vlastnictví. Dary jsou určeny na provoz a rozvoj. Mají dopomoci k udržení současné úrovně a dostupnosti zdravotnických služeb. Jejich příznivý efekt pocítí především občané potřebující zdravotnickou péči. Jde o vyjádření svobodné vůle občanů, kteří chtějí kvalitní zdravotnictví za podmínek, kdy vláda odmítá dát do tohoto resortu více prostředků.

  V Praze 17.1.2000

  Dr.D.Rath  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|