středa 2. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby O etičnosti novinářů:
 • Proč odešel z MFD její slovenský zpravodaj Karol Wolf (Jan Čulík) Zdravotnictví:
 • Postavení lékařů v České republice Česká politika:
 • Havlová (Ivan Hoffman) Literární noviny:
 • O budoucnosti světa (Jan Čulík) Věda:
 • Příspěvek ke Goedelově větě (Petr Novák) Rasismus v ČR:
 • Míjíme se v pochopení (Jan Kyncl)
 • Rasismus v ČR? Reakce na článek Jana Kyncla a poznámku Jana Čulíka (Jiří Konvalina)
 • Hodně bílých bylo zabito Romy (Jan Lipšanský) Pokračování diskuse o Bohu a o vědě:
 • Religiozita je v médiích v drtivé menšině ! (Vojtěch Kment)
 • Diskuse(?) v BL o Bohu (Jan Hora)
 • K diskusi o náboženství: zanedbaná témata (Dan Šedivý)
 • Článek Dany Cihelkové: snůška nadutě se tvářících nesmyslů v nespokojeně levicových Britských listech (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Religiozita je v médiích v drtivé menšině !

  Vojtěch Kment

  Vážení čtenáři BL,

  nehodlám příliš zabředat do teologických debat, citátů z bible, atd., ale velmi mne zarazilo, že řada z vás se domnívá, že ve sdělovacích prostředcích mají zastánci "theismu" časovou převahu. Může tomu tak snad být v rámci několika málo debatních pořadů s intelektuální náplní, rozhodně ne však již ve zpravodajstvích, ne v hlavních debatních pořadech týdne (ty praktikují apartheid - nepolitikům vstup zakázán), ani v běžné náplni zábavních pořadů.

  Celý současný společensko-ekonomický systém je svojí povahou již značně ateistický, což se plně odráží v náplni s ním kooperujících médií. Tak, jak je ekonomický systém pojmut, zejména ve formě tzv. trhu bez přívlastku, jedná se o čistě ateistický systém. O praktické neudržitelnosti takového samotného čistého systému trhu bez přívlastků pak pojednává můj článek Morálka a Ekonomie, z něhož zde uvedu jen krátký citát:

  Tím se ovšem problém opět vynořuje ve své nahé podstatě nemožnosti existence jednotné etiky, která by nevyvracela sama sebe. Co zabrání tomu, aby všichni porušovali pravidla, když mají jednat tak, aby maximalizovali zisk, který mohou nejlépe maximalizovat tím, že budou porušovat pravidla?

  Zájemce o celý článek pak odkazuji na link: http://pes.internet.cz/cgi-bin/rb_getpriloha.pl?o statni/listopad/1999/11/18/priloha19991118ast3

  Sociální aspekty současné společnosti již nejsou zdůvodňovány Božím příkazem, ale praktickou politickou stabilitou mas plus lidskými emocemi soucitu (které mohou ale být vlastností hmoty). Tvrdit, že v České republice žijeme snad v mediálně religiózním prostředí, mi zkrátka a jednoduše přijde jako velmi komický nonsens, protože je tomu přesně naopak.

  Prakticky každý reklamní šot, většina zábavních klipů, většina filmové tvorby, je v našem současném kulturním kontextu menší či větší propagací ateismu. Srovnáte-li množství času, které se v českých médiích věnuje přenášení těchto informací vůči oněm pořadům intelektuálně debatním, popř. umělecky tvůrčím, zbydou na informace "teistického" druhu řádově jednotky procent času.

  Možnou příčinou vzniku religiozity je u člověka bezesporu strach ze smrti. Člověk je racionální tvor, jenž si je od poměrně útlého mládí vědom své konečnosti a zániku. Pokud jeho smrtí vše končí, nic nemá smysl konat, člověk je paralyzován. Aby mohl přesto žít, potřebuje si navodit jistou pozitivní "psychózu" optimismu. Tento životní optimismus může získat především z některého dobrého religiózního systému, který mu dává životní naději, že je součástí většího transcendentálního celku, že jeho skutky mají smysl, přestože jeho vlastní život zde jednoho dne jistě skončí. Bez naděje tohoto typu, nebo alespoň víry typu, že je důležité předat svůj život svým dětem (nebo pokud je nemá, alespoň dalšímu pokolení) , přestane mít "výkon" života prakticky smysl a člověk se nutně časem propadne do psychické deprese, a zároveň přestane mít pocit své vlastní sebehodnoty.

  Nejsem kritik toho, že TV aj. média produkují hlavně zábavu. Hry a emocionálně estetické zážitky jsou jinou velmi účinnou formou toho, jak člověk uniká před faktem své smrtelnosti, a pomáhají mu udržovat si onen nezbytný životní optimismus. Proč bychom jinak chodili na fotbal, oslavovali vítězství našich hochů z Nagana, ... myslíme a hrajeme si jako malé děti a připomínáme si tak dobu dětství, kdy jsme (většinou) neměli žádné zásadní životní starosti. Jaký smysl má dát gól do branky soupeře? Žádný, kromě toho, že nám to pomáhá přežít v dobré duševní pohodě další týden.

  Estetický dojem - vždyť to je vystavení faktu zázraku tvorby, jejíž výsledek v nás vyvolává emoci, prožitek. Člověk sice nejlépe vstřebává emoce přímo, svým vlastním prožitkem či kontaktem, v nouzi však pomůže i tzv. "chladná", médii zprostředkovaná emoce.

  V jistém smyslu moderní zábava je únikem před tradičním (nebo "nefunkčním") náboženstvím a naopak náboženství může být únikem před "bezduchou" zábavou. Kdo chodí do kostela, nemusí (ale může) se dívat na televizi (či Internet), a zase naopak. Kritici náboženství budou říkat, že náboženství bylo hlavně business, věřící budou říkat, že současná komerční zábava a hry jsou jenom business. Pokud bychom srovnali obraty peněz v těchto oblastech se vyskytující, asi bychom dospěli k podobným poměrům čísel jako je jejich výskyt v médiích.

  Je však asi dobře vědět, že pokud sestavíme nějaký pomyslný žebříček zdrojů lidské naděje, té naděje, bez níž senedá žít (viz výše), transcendentální religiozní systémy budou stále stát na jeho vrcholu. Berte náboženství třeba jako hru nad hrami, jež nám stanoví pravidla, podle nichž hrajeme to hlavní, náš vlastní život. Život, který se NEDÁ znovu koupit. Hra, ve které už peníze NEJSOU tím hlavním. Ty systémy, které nejlépe skloubí pravdě nejvíce odpovídající tradici (či Bohem sdělenou pravdu, chcete-li) poznání o transcendentnu, a zároveň umožní moderní racionální kritické myšlení, mají asi největší životaschopnost.

  Varování čtenářům i editoru: Bez naděje se žít nedá a samotná racionalita není jejím zdrojem, spíš naopak, což je důvod, proč pouze racionalitou prolezlé Britské listy je třeba konzumovat opatrně.

  Český ateismus a blbá nálada jdou spolu ruku v ruce.

  S pozdravem a k zamyšlení,

  Vojtěch Kment


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|