pondělí 7. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Komerční banka:
 • Budou šéfové navzdory aférám vždycky jen šéfy? (Teresa Jakubová) Kosovo:
 • Válka v Evropě: překlad 1. dílu dokumentárního seriálu Channel Four o tom, jak došlo loni k bombardování Srbska Rasismus:
 • Kdo komu smrdí: pár vědeckých faktů (Juliana)
 • Německý rasismus vůči Čechům býval podobný dnešnímu českému rasismu vůči Romům (Juliana)
 • Co je to rasismus (Jan Martínek)
 • Čulíkovy poznámky o rasismu jsou příliš agresivní (Jiří Konvalina) Sponzorování televizních pořadů:
 • Vládní cenzura v České televizi? (Tomáš Škrdlant) Ekologie:
 • Fytoenergetika v Peklově (Antonín Slejška)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co je to rasismus

  Jan Martínek

  "Každý vztah, čin, myšlenka, názor na příslušníka jiného etnika, kterým apriori determinuji (zejména negativně) jeho samého či jeho postavení ve společnosti a podle toho se k němu chovám já sám, či v horším případě většina společnosti, je projevem rasismu", toť vše, co se nám pan Čulík, dle mého názoru, snaží asi sdělit, bez ohledu na to, kdo je čtenářem jeho Britských listů.

  Problém není v tom, že bychom se my Češi, ať bílí či snědí, nedokázali na této myšlence obecně shodnout. Problém je, že se nám v Česku nedaří uznat, že tato poučka platí i ve vztahu majoritní společnosti, tj. "bílých", k našim romským (cikánským) spoluobčanům , tj. že si při nejhorším nedokážeme alespoň přiznat, že činy a důsledky těchto činů ve vztahu k Romům, které mají všechny znaky rasově motivovaných činů, jsou prostě projevem rasismu, ať se nám to líbí, či nelíbí. A ti, kteří tyto činy páchají či schvalují, jsou rasisté a společnost, která se tomu nebrání účinnou zákonodárnou či výkonnou mocí, je společností latentně rasistickou.

  Nejde přece o to, aby se příslušníci majoritní společnosti snažili obhajovat před svým označováním za rasisty odkazem na to, že to jsou právě samotní Romové, co se svým počínáním a jednáním dostali do separace (segregace) od ostatní společnosti, a že v této separaci setrvají tak dlouho, dokud změnou svého jednání a počínání hodnověrně nepřesvědčí společnost o tom, že chtějí být její plnohodnotnou součástí.

  Okolo toho se točí, bohužel, celá debata v BL místo toho, aby diskutující soustředili svoji pozornost na pojmenování problému (že jde o rasismus) a  hledání východisek jeho řešení.

  Samozřejmě nelze od takové diskuse očekávat, že by nějakým rozhodujícím způsobem přispěla k řešení romské otázky v  Česku, ale svoji pozitivní roli by určitě v procesu společenských změn mohla sehrát.

  Dovolím si citovat z jednoho dopisu, který byl adresován jedné státní instituci, a kterého jsem byl spoluautorem, společně s jedním Romem, kolegou z práce. Snad Vám tento dopis ukáže Romy i z té lidské strany, když se tímto účinkem nejspíš minul článek o pořadu britské televize, soudě tak podle minima ohlasů na něj (pouze posloužil jako záminka k diskusi).

  "Z osobních rozhovorů s Romy, které s nimi vedu v poslední době, stále více zaznívá jejich pocit zklamání a frustrace ze situace, ve které se nyní v naší společnosti ocitají, tj. že se na ně majoritní společnost začíná dívat jako na druhořadé, ba až podřadné lidi, kteří se štítí práce a živí se pokoutným způsobem na samé hraně zákona, či za ní. Velmi rychle se zhoršují i jejich možnosti získat práci, zakázku. Diskriminace se týká i jejich rodin a co obzvlášť těžce nesou, i jejich dětí. Stále více jsou vytěsňováni na okraj naší společnosti (80% nezaměstnanost), bez naděje na možnost pozitivní změny. Přidají-li se k tomu rasově podbarvené vraždy, pak už se začínají vztahy majoritní společnosti a jejích romských spoluobčanů nepřátelsky vyhrocovat. Tato situace je potenciálně velmi nebezpečná a ve světle vstupu ČR do EU nepřípustná, vyžadující okamžitou nápravu. Shodli jsme se na tom, že nelze hledět do minulosti, a soustřeďovat se na hledání viníka, ale naopak, že je nutno se zaměřit na budoucnost, na hledání způsobů nápravy tohoto nedobrého (pro obě strany!) stavu. Je nutno postavit pozitivní příklad založený na spolupráci obou skupin obyvatelstva. Dát najevo konstruktivní společnou vůli po změně a to formou konkrétního činu s konkrétním pozitivním výsledkem. " Co říci na závěr - snad jen to, abychom společně skutečně dokázali najít odhodlání a upřímnou snahu ke vzájemné spolupráci, kdy nebude majoritní společnosti za těžko, i v tak pro většinu jejich příslušníků nelehké době, účinně hmotně i duševně pomáhat našim romským spoluobčanům v jejich cestě za znovuzískání plnohodnotného společenského postavení, a kdy sami Romové tuto pomoc dokáží přijmout a obrátit ji nejenom ve svůj, ale i celospolečenský prospěch.

  Jakým způsobem se to může nebo bude dít, o tom nás přesvědčí plánované vystoupení Romů na Letenské pláni. Chce se mi věřit, že na této pláni zazní nejenom volání Romů po právu na život v této zemi, ale i jejich hlasitá prosba o pomoc jejich snaze z naší strany, a že tuto prosbu nejenom nepřeslechneme, ale i správně pochopíme jako upřímnou nabídku ke smíru a spolupráci. V tom je totiž naše společná budoucnost. Vyzní-li shromáždění jiným způsobem, není podstatné čí vinou, pak to bude společnou prohrou nás všech.

  Mějte se hezky, hůř už snad nebude.

  Jan Martínek  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|