pondělí 7. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Komerční banka:
 • Budou šéfové navzdory aférám vždycky jen šéfy? (Teresa Jakubová) Kosovo:
 • Válka v Evropě: překlad 1. dílu dokumentárního seriálu Channel Four o tom, jak došlo loni k bombardování Srbska Rasismus:
 • Kdo komu smrdí: pár vědeckých faktů (Juliana)
 • Německý rasismus vůči Čechům býval podobný dnešnímu českému rasismu vůči Romům (Juliana)
 • Co je to rasismus (Jan Martínek)
 • Čulíkovy poznámky o rasismu jsou příliš agresivní (Jiří Konvalina) Sponzorování televizních pořadů:
 • Vládní cenzura v České televizi? (Tomáš Škrdlant) Ekologie:
 • Fytoenergetika v Peklově (Antonín Slejška)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Fytoenergetika v Peklově

  Antonín Slejška

  Evropská unie se v Kjótském protokolu zavázala k osmiprocentnímu snížení emisí skleníkových plynů do období let 2008 - 2012 ve srovnání s rokem 1990. Avšak v současné době se tyto emise opět zvyšují.

  Pokud se EU nechce před mezinárodním společenstvím zdiskreditovat, musí zintenzívnit své iniciativy v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). EU se rovněž zavázala ke zdvojnásobení využívání OZE z cca 6% celkové energetické spotřeby na 12% do roku 2010.

  Česká republika se připojila k závazkům EU o snižování emisí skleníkových plynů, stejně jako se snaží i o zvyšování podílu OZE. V současnosti pochází 1,5% z celkové energetické spotřeby ČR z OZE, což by se mělo do roku 2010 zvýšit na 3,5%. Hlavním OZE je v ČR i EU biomasa*, jejíž podíl v rámci OZE činí zhruba 2/3 (v EU i ČR).

  Teoretický potenciál fytoenergetiky v ČR je odhadován na 10% z celkové energetické spotřeby, z čehož 6% činí odpadní fytomasa (dřevo, sláma, bioodpad apod.) a 4% cíleně pěstované rostliny (energetické byliny - krmný šťovík, některé slézy, topolovka, technické konopí atd. a rychlerostoucí dřeviny - zejména topoly a vrby).

  Pěstování rostlin pro energii řeší rovněž problémy nevyužívaných zemědělských půd, kterých je v současné době kolem 1 mil. ha, zvyšuje počet pracovních příležitostí v regionech, snižuje energetickou závislost státu i obcí a při citlivém včlenění plantáží do krajiny má jen nepatrný negativní vliv na životní prostředí.

  Pěstování rostlin je v ČR zatím pouze v počátcích. Energetické byliny jsou pěstovány zejména na rekultivovaných plochách důlních výsypek, u výzkumných ústavů apod. Rychlerostoucí dřeviny se prosazují maličko rychleji. Sklizeň první zralé plantáže v ČR začne 22. února tohoto roku. Při této příležitosti bude pořádat Pěstitelská sekce CZ BIOMu tématický den Peklov 2000, na němž budou předvedeny různé metody sklizně, zpracování i využití fytomasy.

  Informace o této akci můžete získat na:
  Internetu: http://peklov.zde.cz
  E-mailu: slejska@vurv.cz
  Adrese: Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06
  Telefonech: 02 / 330 22 linky: 222, 491, 354
  Faxu: 02 / 333 10 636

  * Správněji fytomasa, jelikož předpona bio se vztahuje k veškeré organické hmotě vytvořené biologickými procesy, zatímco fytoenergetika využívá v současné době pouze rostlinnou biomasu, tedy fytomasu. Běžně užívaným termínem je však biomasa (angl. biomass, něm. die Biomasse).


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|