čtvrtek 10. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zdraví:
 • Kouření je nemoc, konstatují lékaři Rakousko a jeho politický kontext:
 • Haider (analýzu americké Kongresové knihovny připravil P.B.) Role soukromých poskytovatelů informací:
 • Příklad: Kdo je RemediaNet (Štěpán Kotrba) Zdravotnictví pro cizince v USA:
 • Co s cizincem u dveří nemocnice (Ota Ulč) Británie z rychlíku:
 • Zápisky českého studenta angličtiny v Glasgow (Rudolf Merkner) Česká politika:
 • Hovory s Evropou (Ivan Hoffman) Na okraj:
 • K neutuchající debatě o Bohu, písnička z filmu Monty Python 'The meaning of Life (přeložil Václav Pinkava) Reakce:
 • O svobodě slova (Vojtěch Polák)
 • Reakce na článek "O údajném rasismu v ČR" (Petr Adam)
 • Vina NATO (Dalibor Žůrek) Polemika:
 • Co bylo na příspěvku pana Motla neslušného? (V. Novák)
 • Starého psa Jaromíra Jedličku novým kouskům nenaučíš (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co s cizincem u dveří nemocnice

  Ota Ulč

  Můj starý kamarád ještě z doby stalinismu na pražské právnické fakultě, poté žurnalista, norský občan, dlouholetý dopisovatel předních švýcarských novin, sídlící v Buenos Aires, přijel se svou argentinskou manželkou podívat se na rodnou zem. V centru metropole ale došlo k úrazu, manželku pošramotila, byť úplně nepřejela tramvaj. Následoval odvoz do Nemocnice na Františku. Kamarád mi pak velmi popuzeně referoval o pramálo sametovém zacházení: především zájem o finanční a nikoliv zdravotní stav pacientky. S podobnou prioritou jsem se setkal za svého letošního pobytu v Praze, když v průběhu divadelního představení mého souseda, Čechoameričana jako já, postihla srdeční nevolnost, s podezřením na infarkt.

  A tak mě napadlo: Česká republika v polistopadových podmínkách přestala být monoetnickou končinou. Přibývá cizinců, návštěvníků vítaných a méně vítaných. I bezdomovci, běženci, rumunské žebračky s ušmudlaným potěrem u nohou. Jak asi s nimi nakládá zdravotní služba v případě potřeby? Dochází k využívání takové služby, což se pak velesnadno může zvrtnout ve zneužívání?

  V naší Americe se s tímto problémem snažíme už delší dobu vypořádávat. K dispozici mám stav ve známé newyorské nemocnici Bellevue z 3. prosince 1998 (převzato z The New York Times, 1. července 1999). Z celkového počtu 701 pacientů onoho dne 166 byli cizinci a z nich 70 přistěhovalci ilegální. Zákon jak federální, tak státu New Yorku vyžaduje, že jakákoliv osoba dostavivší se na Emergenci (čili na Pohotovost), musí být vyšetřena a musí se jí v akutních případech dostat příslušné péče (must be treated if their problems require immediate care).

  Ke kategoriím přistěhovalců legálních a ilegálních, běženců hospodářských a politických, nám přibyli i medical immigrants. V neděli ve dvě hodiny po půlnoci do nemocnice Elmhurst v Queens nedaleko Kennedyho letiště se právě z toho letiště přímo dostavila cestující z Hondurasu, postižená ošklivým malignantním nádorem. Na jiném newyorském letišti (La Guardia) přistál občan Dominikánské republiky v tak vysoké horečce, že ho sanitka přivezla do předního Presbyterian Hospital, kde oznámil, že trpí leukémií a je mu třeba léčby. Do téže nemocnice dorazil další občan z téže republiky a podařilo se mu bezplatně získat finančně velmi nákladnou transplantaci kostní dřeně. Poslední dobou se začíná formovat trend v této podobě: přijíždějí Jihoameričané s  AIDS, Číňané s rakovinou, Afričané, zejména ze západní části kontinentu, s ledvinovými záležitostmi.

  Jak se o těchto možnostech dozvědí, jak vůbec získají vstupní vizum? Kdyby přece řekli pravdu o účelu cesty, do země by je nepustili. Přiletí jako turisté a o možnostech léčby se dozvědí různými cestami. Například pacient ze západní Afriky, potřebný dialýzy, prodal dům, aby měl na cestu do Guineje, kde mu ale nemohli pomoci. Na vývěsce tam ale získal informaci, že v newyorském Bellevue a pařížském Pitie-Salpetriere je dialýza k mání zadarmo. Nežádoucí dopad mívají občasné iniciativy dobré vůle, že nemocnice, buď veřejné nebo soukromé se postarají o pacienta z dálav - často ze zemí, postižených válkou, nebo někoho, kdo je už blíž smrti než životu. Publicita o záchranné akci těší, na rozdíl od rostoucího počtu zájemců o tutéž šlechetnou pomoc.

  "To není moje starost, zda pacienti mohou platit - já jsem doktor," říká Dr.Lewis Goldfrank, ředitel pohovostní služby v Bellevue. Je to ovšem starost nemocnice, města, okresu, státu - toho, kdo všechno financuje. V roce 1997, městské nemocnice v NYC měly výdaj 1,2 miliardy dolarů za služby, které jim nikdo neuhradil. Je to rostoucí problém i v jiných centrech jako například v Chicagu, Houstonu a Miami.

  Ne všude ale reagují stejně. Například v miamském Jackson Memorial Hospital, když dojdou k závěru, že potřebná léčba je dosažitelná v zemi, odkud insolventní, nepojištěný pacient přijel, tak vyrozumí imigrační úřad, který se postará o deportaci. Nemocnice ráda zaplatí letenku a oddychne si.

  Tento problém nejvíc - a nejdřív - postihl Kalifornii. Sousedí s Mexikem, odkud se valí značné hordy zájemců nejen za prací, ale i za pobíráním všelijakých sociálních požitků. Hodně populární je záměr porodit na opačné straně hranice. Nejen že tak přijde na svět potomek - americký občan ( podle archaického, stále platného principu ius soli), ale že se rodičce dostane péče doma nedosažitelné kvality. S útěžkem na spadnutí se začaly dostavovat nejen nuzné matičky, ale i dámy z nejlepších kruhů. Došlo to tak daleko, že některé porodnice v jižní části Kalifornie měly nejvíc práce především s touto klientelou. Neplatící klientelou. Daňové poplatníky to pak natolik popudilo, že v roce 1994 v referendu odhlasovali tzv. Proposition 187, podstatně - ne však zcela důsledně - omezující ilegálním imigrantům přístup k bezplatné lékařské péči, navíc s povinností lékařů takové případy oznamovat policii. Nic se tím ale nevyřešilo, poněvadž obhájci lidských práv zahájili řadu soudních iniciativ a soudy většinu novot anulovaly.

  Problém s hrazením výloh za lékařskou péči poskytovanou cizincům jakož i osobám nemajetným, nepojištěným získává na vážnosti. Dá se snad předpokládat, že takový bolehlav postihne i Českou republiku v jakkoliv ovšem menší míře.

  Poznámka JČ: Etický problém, proč má některý člověk nárok na zdravotní péči jen proto, že se náhodou narodil na bohatém Západě, je podle mě velmi závažný. K tomu viz také tento článek z deníku Guardian.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|