středa 22. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Otázky, které Lidové noviny nezodpověděly:
 • Vyrovná se životní úroveň ČR s Evropskou unií?(Jiří Jírovec) K nadcházejícímu pořadu České televize:
 • Zlatý poklad Republiky československé (Martin D. Brown) Česká televize:
 • Proč vysílá ČT tak málo pořadů s duálním zvukem (Tomáš Pecina)
 • Znovu k pořadu "Naskočíme?" (Petr Jánský) Petr Štěpánek se brání:
 • Volby ještě nezačaly a Pithart už fauluje (Petr Štěpánek)
 • Pod kontrolu patří i novináři (včetně J. Plesla) (Petr Štěpánek)
 • "Urbanovy" dezinformace (Petr Štěpánek) Demografie:
 • Evropa, migrace, stárnutí a přelidnění (Jaroslav Teplý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Evropa, migrace, stárnutí a přelidnění

  Jaroslav Teplý

  "EU hledá lék proti poklesu obyvatel" zní titulek příspěvku F. Šulce v HN 11.1.2000, který v něm stručně shrnuje soudobé demografické názory a prognosy. "Během čtvrt století bude mít západní Evropa zapotřebí téměř 160 milionů imigrantů. Hospodářsky vyspělé země se brání přílivu přistěhovalců především z rozvojových zemí, ovšem v dlouhodobém výhledu budou muset svou imigrační politiku přehodnotit" a dále "... vyspělé země se budou musit dívat na problém přistěhovalectví poněkud odlišnýma očima než dosud..." S tou poslední větou lze stoprocentně souhlasit, jde ovšem o to, v čem a jak se má změnit ten pohled vyspělých zemí na přistěhovalectví z rozvojových zemí. Jak jsem již naznačil dříve v BL, je nutno vzít v úvahu kvalitu možných přistěhovalců. To je jeden důvod i když oficiálně spíše nepřiznávaný , proč se vyspělé země návalu z rozvojových zemí brání. Dovážet nekvalifikované a mentalitou zcela odlišné lidi ze zemí množících se nesmyslnou rychlostí nemá smysl, protože jejich cílem je často jen uniknout bídě ve vlastní zemi a octnout se v ráji, kde dostanou peníze a byt a práci od nich nakonec nikdo ani tak moc nemůže chtít. Odfiltrovat z té vlny ty, kteří jsou schopní a mají chue se přizpůsobit a něčeho dosáhnout je velmi obtížné a bylo by z hlediska celosvětového zločinné, protože tak přicházejí rozvojové země o zárodky své budoucí elity.

  Tuto thesi, resp. její první část v těchto dnech "ratifikoval" německý kancléř Schroeder, který ve snaze zabránit zaostávání německé ekonomiky, kterému pomoc milionů v Německu již přítomných přistěhovalců asi nedokáže čelit, přišel s plánem dovézt asi 75000 počítačových odborníků m.j. i z kandidátských zemí EU ve střední a východní Evropě. Podotýkám, že dosavadní praxe firmy Siemens najímat si indické počítačové specialisty, kteří při tom zůstávají v Indii, je jistě pro Indii výhodnější, protože její budoucí elita zůstává doma.

  Dalším oficálně nikdy nepřiznávaným důvodem odporu proti přistěhovalectví je politické nebezpečí rychle rostoucího procenta neintegrovaných cizinců, kteří ,jak ukazují zkušenosti z Holandska, se někdy o integraci nezajímají, protože mají na satelitu TV program své mateřské země ve své řeči a peníze dostanou automaticky.

  Tato neintegrovatelnost je leckdy podporována mateřskými zeměmi. Marokánci např. nemohou přijít o své marocké občanství, ani kdyby chtěli , takže jim holandská vláda povolila mít dvojí občanství, což svým vlastním občanům, tedy "opravdovým" Holanďanům nedovoluje. V červnu 98 se konala na Amsterdamském stadionu Arena výroční schůze fanatického tureckého hnutí Milli Goer¸s, které se zúčastnilo 40 tisíc lidí. Čestným hostem byl bývalý turecký ministerský předseda Necmettin Erbakan. Členové organisace byli na shromáždění vyzváni, aby si zachovali svou identitu v západních zemích.

  Jedno je jasné, musí se zabránit dosud nezvládnutelnému přílivu přistěhovalců a první nezbytný krok k tomu je změna přistěhovaleckých a asylových zákonů, i když to vzbudí odpor "humanistických teroristů" . Těm, kdo nevěří v nezbytnost takového kroku, předkládám modelový příklad. Představte si, že někdo, kdo ví, jak to v západních zemích v současné době chodí, chce rozvrátit třeba Velkou Britanii (ten někdo by se jistě třeba někde na Středním východě našel). Naplní velkou loď několika tisíci lidmi dejme tomu s pěti procenty příslušníků tajných služeb a pošle je do Británie. Pro jistotu jim nedá poslední dva dny cesty nic jíst a pít. Loď pak přistane v nějakém britské přístavu, kde vyhladovělí "cestující" bez jakýchkoli dokumentů požádají o asyl. Proti tomu se nedá nic namítat. Vláda a místní orgány se musí postarat o jejich ubytování, stravu, advokáty pro asylové řízení a také o tlumočníky pro jakýkoliv jazyk, kterým by chtěl kandidát asylu hovořit. Těch lodí může být více a z různých zemí a v různých intervalech. Dále, myslím, nemá smysl věc rozvádět. Třeba by začalo politikům vyspělého světa přihořívat, že současné asylové zákonodárství přece jen nějakou revisi potřebuje v době, kdy hlavním světovým problémem je přelidnění zvláště v těch chudších zemích.

  Ve vyspělých zemích už dávno převládá názor, že pomoc poskytovaná chudým zemím ve třetím světě přímo na místě je nejúčinnější a sociálně nejspravedlivější.

  Prioritu ovšem musí dostat zastavení růstu počtu obyvatel. Dosavadní absurdní situace v této oblasti se totiž dá velmi přiléhavě charakterisovat holandským rčením "dweilen met de kraan open" , což znamená přibližně utírat hadrem podlahu a nechat přitom otevřený kohout s vodou. V některách afrických zemích je už doslova málo místa. O půdu válčí momentálně ve východním Kongu (Zaire) kmeny Lendu (početnější, ale chudší, obdělávají půdu) a Hema (bohatší , ale minoritní, převážně chovají dobytek). Tento krvavý konflikt s obvykými již statisíci uprchlíků se v mnohém ohledu podobá konfliktu ve Rwandě a Burundi mezi kmeny Hutu (srovnatelní s Lendu) a Tutsi (srovnatelní s Hema) a potyčkám na hranicích mezi Kenií a Ugandou. Současné stanovisko OSN? V holandské teletextu se objevila 15. února 2000 tato zpráva:

  New York: V rostoucím počtu chudých zemí se stane stárnutí obyvatelstva v příštích desítiletích velkým problémem. Třetí svět se bude vyrovnávat s rostoucím počtem starých lidí ještě hůře než vyspělé země, oznámila Světová zdravotnická organisace WHO. Její mluvčí Kalache řekl, že je momentálně 68 zemí, kde počet narozených je nižší než počet zemřelých. Předpověděl, že tento počet vzroste v roce 2015 až na 121 Především Brasilie, Malajsie, Thaisko a Čína jsou ohroženy. Země zestárnou dříve než dosáhnou dobré životní úrovně, následkem čehož opět přibude chudoby. To svědčí o tom, že se tato organisace stále drží šíleného nápadu, že natalita v chudých zemích sama od sebe klesne, jakmile se ony země dopracují blahobytu, ačkoliv praxe ukazuje, že ty země se blahobytu nedočkají, protože všechny prostředky, které by blahobyt mohly výrazně zvýšit, jsou pohlcovány nebo ještě více než to nesmyslně rychlým růstem počtu jejich obyvatel. Je dobře si všimnout, že navzdory věštbám WHO Čína již před časem začala omezovat natalitu volíc ze dvou zel to rozhodně menší a že k blahobytu nevede ani tak rychlé rozmnožování, jako úsilovná práce, jak to názorně ukázala Jižní Korea, která se během 30 let vypracovala z nuly mezi vyspělé země za nelítostných, jinde nepřijatelných podmínek.

  Prvním naléhavým logickým krokem proti populační explosi by měla být reálná akce na omezení porodnosti - pro farmaceutický průmysl by dnes neměl být problém na př. dočasně zablokovat fertilitu dívek mezi 11-20 lety, aby se usnadnila jejich emancipace, která je klíčovým prvkem k úspěchu akce. Na její financování by bylo možno postupně použít části prostředků na pomoc dětem z přelidněných zemí. Rozjet prostřednictvím OSN velkou přesvědčovací a uvědomovací akci přímo na místě i přes hlavy místních mocipánů a tvrdě vázat jakoukoliv pomoc na splnění shora zmíněné či obdobné podmínky.

  Bylo by třeba také vysvětlit tuto akci generálnímu tajemníkovi OSN, aby ji vzal za svou a postavil se do jejího čela. On totiž nedávno reagoval na zprávu, že nacelém světě je už více než miliarda lidí bez práce, slovy: "To není krise, to je skandál!" (LN 31.12.99). Zřejmě si dost dobře neuvědomuje kombinované následky rychle rostoucí produktivity vyspělých zemí a ještě rychleji rostoucího počtu obyvatel mnohých zaostávajících zemí . Dost možná, že by stačilo dát mu přečíst dopis čtenáře J. Ohnutka redakci LN (15.11.99), z kterého vyjímám poslední část:...Počet lidí, kteří žijí na daném území a provádějí různou činnost, (má být) v rovnováze s možnostmi ekosystému tohoto území. Podle objektivních znaků nežijeme v souladu s přírodou a s trvale udržitelným zodpovědným životem...Není pravdou, že každý má právo mít dětí, kolik chce. Žijeme totiž v limitovaném prostředí ve fázi překročení mezí... Protože generální tajemník OSN sám pochází z třetího světa, měl by na ony země nepochybně větší vliv. Aby bylo jasno: já chápu pasivitu vlád populačně explodujících zemí. Jsou to politici jako všude jinde: chtějí se udržet u moci. Proč by zaváděli nějaká nepopulární opatření, kterými by mohli o tu moc přijít, když dosavadní praxe jim umožHuje se lidských přebytků zbavovat a ještě na tom někdy i vydělávat devisy? Proto se na ně musí vyvinout tak ostrý tlak, aby si uvědomili, že v jejich zemi může vzniknout taková situace, na kterou by mohli doplatit oni sami. Bohužel asi jen neprodyšné uzavření hranic vyspělých zemí je může přimět k tomu, aby populační explosi ve svých zemích zastavili.

  A chápu také ty jedince v přelidněných zemích, kteří uvažují zcela logicky, když se pokoušejí dostat do vyspělých zemí jakýmkoliv způsobem. Měřítkem této logiky jsou poměry v Holandsku, kam může klidně přijít někdo, kdo mluví jazykem nějaké minimální etnické skupiny kdesi v neznámu a Holanďané začnou shánět překladatele, aby se s ním mohli domluvit. Tak se ukazuje v poslední době, že stoupá počet přistěhovalců, kteří mají AIDS, nemocných lidí vůbec, nedospělých dětí, které přicházejí samotné, i starých lidí. Nemocné lidi všeho věku tam pošle rodina, která vidí, že "doma" jim není pomoci, nedospělé děti tam pošlou matky s nadějí, že se tam něco naučí či vystudují a pomohou pak rodině, a kdyby nic jiného, rozhodně jim tam nikdo hned nepodřízne krk, jako když by se octli bye i omylem na území sousedního kmene. Proto také věřím, že kdyby byla zahájena v těch zemích bez ohledu na odpor místních šamanů všeho druhu názorná a trpělivá přesvědčovací akce vedená příslušníky či lépe příslušnicemi vlastního národa , že by jejich obyvatelé museli pochopit, že je v jejich zájmu, aby třeba na pytel rýže připadlo 5 lidí a ne 40 a že je to vlastně podmínka kýženého zvýšení jejich životní úrovně. Výpadek porodnosti mladých dívek, někdy ještě holčiček, které by byly ochráněny před těhotenstvím až do doby, kdy dospějí i duševně, by mohl pomoci je přesvědčit, že méně je v daném případě více. V Evropě by zastavení nebo rázné omezení přílivu příslušníků zemí třetího světa a probíhající stárnutí obyvatelstva mohlo přivodit dosud netušené změny v politice EU. Dnes se ještě západní státy obávají přílivu laciných pracovních sil jmenovitě z polského zemědělství. Jestliže by důkladně omezily příliv těžko adaptovatelných lidí ze vzdálených končin, jak dlouho by to ještě mohlo trvat, než by začaly v Polsku a v jiných post-socialistických zemích organisovat nábor pracovníků všeho druhu, nikoliv jen počítačových expertů? Nemohla by demografická krise vyvolat pocit solidarity evropských národů a odbourat značnou část aversí nacionalistického původu mezi evropskými zeměmi? Nezačali by Němci nahlížet např. na Poláky, Čechy a opačně trochu jinak než dosud, když už by je ohrožovalo společné nebezpečí? Rozhodně by to byl první krok, vynucený danou situací, ale pravděpodobně nevratný a přinášející trvalý užitek Mnohem snažší (ve srovnání s obyvateli rozvojových zemí) adaptace mezi příslušníky evropských národů navzájem by pak mohla vést k rostoucímu pocitu solidarity mezi evropskými národy. Toho se jinak dá těžko z Bruselu dosáhnout.

  Problémy s nízkou natalitou mají dnes vyspělé státy Unie stejně tak jako zaostalé post-socialistické státy střední a východní Evropy. Zatím převládal u politiků na obou stranách názor, že se s tím nedá nic dělat. To je ovšem jen alibistické zakrývání vlastní pasivity. Je známo, že československá vláda zavedla v druhé polovině šedesátých let. různá, bye i nijak velkorysá opatření, které vedla skutečně k určité vlně zvýšené natality. Dnešní vzdělané a kvalifikované ženy váhají často mezi kariérou a rodinou, protože si většinou nemohou dovolit na dlouho vypadnout ze zaměstnání. Často to dopadne tak, že ty, co zvolily kariéru, litují, že nezvolily rodinu a naopak. (Tady nejde o nějakou ironii z mé strany, já je úplně chápu.) Je proto nutné umožnit jim oboje najednou výstavbou moderní sítě podpůrných sociálních zařízení (jesle, školky apod.). V ČSR tak vyrůstaly celé generace, i když to vedlo v socialistických podmínkách k velkému přetížení žen. V západoevropských zemích je tento systém v současné době na různěm stupni vývoje. Bude potřeba do něho investovat (to už se děje) a dotáhnout ho ve všech zemích na jednotnou úroveD pro všechny matky, aby tento aspekt nepřekážel pracovní aktivitě a mobilitě obyvatelstva.

  Kdo má chue, může se zamyslet na dalšími důsledky demografické krise za podmínek , které jsem naznačil. Jistě by začala rychle stoupat cena fysicky náročné práce případně vykonávané venku za všech povětrnostních podmínek, práce v nepříznivých zdravotních podmínkách a j., prostě cena prací, na které by si zlenivělá Evropa chtěla dovážet mutatis mutandis jakousi obdobu černochů, dovážených do USA v minulém století z Afriky. Ještě více by se však urychlil vývoj technologií a zařízení, která by redukovala či eliminovala nepříznivé komponenty prací, do kterých se Evropanům dnes moc nechce. A samozřejmě by bylo nutno využívat i pracovní kapacity starších lidí. Ono by se vůbec muselo nejprve zastavit přistěhovalectví, aby se ukázaly všechny důsledky, s kterými by se musely obě strany vyrovnávat. Přelidněné země by musely svou populační explosi zastavit a mohly by se stát seriosním partnerem, který by se mohl naučit dobře využívat pomoci poskytované bohatšími státy. Naopak Evropa by mohla populačně zeštíhlet a zbavit se tak trvalé vysoké nezaměstnanosti při využití všech svých lidských zdrojů. Mne osobně se tohle všechno vzhledem k mému věku už netýká, ale v mých představách by měla budoucí Evropa být na nejvyšší technické úrovni, s vysoce produktivním zemědělstvím a maximální ekologickou péčí o přírodu, po zuby ozbrojená a měla by mít v cílové situaci zhruba o čtvrtinu nebo i třetinu méně obyvatel než dnes.

  Realisace takové Evropy by si vyžádala odhadem jednoho století, ale existuje už dostatek reálných důvodů k tomu, aby se na její přípravě začalo pracovat dříve. než bude pozdě jako obvykle. Museli by se objevit politici, kteří by dokázali takový program presentovat jako nutnost opustit vyjeté koleje, jako výzvu ("challenge" ) k zajištění evropské budoucnosti a mobilisovat pro ni veřejné mínění. Najít je není tak jednoduché, protože standartní politici problémy neřeší, nýbrž odsouvají.

  V otázce přistěhovalectví se neustále opakuje tatáž chyba. Před asi 40 lety začaly francouzské automobilky, jmenovitě státní Renault dovážet nekvalifikované pracovníky ze severní Afriky, protože jim to připadalo lacinější, než investovat do moderních technologií. Zatížily devisovou bilanci státu, přivedly do země velkou, těžko se integrující etnickou skupinu a ta moderní zařízení si nakonec stejně musely pořídit. Podobně postupovali Holanďané o něco později, když majitelé kovozpracujících podniků chtěli zachránit své podniky s velkým podílem primitivní práce (loděnice). Ty v konkurenci s Asií stejně zkrachovaly a Holandsku zbyly rovněž těžko integrovatelné etnické skupiny, pro které se už nenašla práce. V Německu to bylo podobné. Kdyby byla politika řízena kybernetickou myší, nemohlo by se to stát. Ta myš udělá chybu jen jednou a pak už ji neopakuje.

  Ovšem i mentalita Evropanů by se musela změnit, i když by se jim realisace nám z české budovatelské písně důvěrně známého sloganu " vyhrnem si rukávy" asi zajídala. Ale všechno to by bylo lepší, než dovézt 150-200 milionů Evropě po všech stránkách cizích lidí, to by pak byl skutečně kolosální hazard.

  4.3.2000


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|