pondělí 7. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Církve a zákony v ČR:
 • Česká vláda "připravuje restriktivní zákon o náboženství" Komunismus v Československu a reformní snahy:
 • Rudolf Hegenbart: Nenadávejte mi! Česká politika:
 • Vadí mi bezvýchodnost (Miloš Štěpánek) Ještě k televiznímu "skandálu":
 • Je Giňa cvok? (Petr Holcner) Česko či co?
 • Jak se vlastně jmenujeme? (Ivan Sosna) Česká mládež:
 • Po dovolené na Slapech začínám fandit feminismu (Vojtěch Polák) Ekologie v ČR:
 • Děti Země: Spalovna v Lysé a odpad z Milovic, to nejde dohromady!
 • Ministerstvu životního prostředí: Podnět k přezkoumání zákonnosti postupu v případě spalovny odpadů v Lysé nad Labem (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Děti Země: Spalovna v Lysé a odpad z Milovic, to nejde dohromady!

  Do souvislosti se zkušebním provozem spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem dávají obyvatelé města své zdravotní problémy. "Lidé si stěžují například na to, že je pálí oči," uvedla Hana Marcaníková z občanského sdružení Lysin, které proti spuštění spalovny do provozu vystupuje již několik let.

  Ve spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem se možná již nyní při zkušebním provozu pálí nebezpečných odpad z Milovic. Výběrové řízení okresního úřadu v Nymburce na jeho uskladnění totiž vyhrála firma Ekobo, personálně svázaná s vlastníkem spalovny - firmou Rean. Děti Země se dnes obrátily s podnětem k přezkoumání zákonnosti postupu v případě spalovny v Lysé nad Labem na Ministerstvo životního prostředí (na ředitelku odboru ochrany ovzduší).

  Spalovna v Lysé není konstruována tak, aby mohla pálit odpady s vyšší koncentrací látek jakými jsou dioxiny či PCB. Nemá tedy ve stavebním povolení souhlas k pálení takového odpadu, jaký je v Milovicích. "Pokud k tomu došlo, byl porušen zákon a Česká inspekce životního prostředí by měla zjednat nápravu, pokud tomu sama nepříhližela," komentuje situaci předseda Dětí Země, Jindřich Petrlík.

  Provozovatel spalovny (firma Rean) dluží městu Lysá nad Labem částku přes 16 milionů Kč. Její výstavba byla schválena za bývalého starosty Lysé Tomáše Sedláčka, který byl zároveň jednatelem investora a uvolněným pracovníkem ČKD-DIZ. Spálení odpadu z Milovic by bylo pro firmu vhodným zdrojem peněz ke splacení dluhů. Pro stavbu spalovny požádal Rean o půjčku i Státní fond životního prostředí.

  Děti Země si, stejně jako občanské sdružení Lysin, myslí, že spalovna se pro Lysou nad Labem stane nejen ekonomickým, ale také významným ekologickým problémem. "Nikde ve studii o hodnocení vlivů na životní prostředí jsme nenašli odůvodnění potřeby takovéto spalovny v regionu. Nyní je již jasné, že jde o zařízení postavené firmou Rean k tomu, aby mohlo spalovat nebezpečné odpady, které leží na skládce v Milovicích," říká o spalovně vedoucí toxického programu Dětí Země, Ing. Milan Havel.

  Spalovna představuje pro Lysou velké nebezpečí kontaminace toxickými látkami (tzv. perzistentními organickými látkami, mezi něž patří dioxiny a PCB = polychlorované bifenyly). Tyto látky poškozují hormonální systém člověka, jsou to karcinogeny, poškozují imunitní systém a jsou nebezpečné v již velice nízkých koncentrací. Děti Země se aktivně snaží prosadit legislativní opatření ke snížení koncentrací těchto látek v prostředí. Zúčastňují spolu se dvěma sty nevládních organizací z celého světa příprav mezinárodní úmluvy o zákazu a eliminaci perzistentních organických látek, připravované Programem OSN pro životní prostředí (UNEP).  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|