čtvrtek 10. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Politikové:
 • Nixon ze sobeckých volebních důvodů "zabránil brzkému dosažení míru ve Vietnamu" Rasismus v zahraničněpolitickém zpravodajství?
 • Gorův kandidát na viceprezidenta: mělo se říkat, že je žid? (Jan Hora, Guardian) Reakce
 • K Petru Podanému: možná ČT dobrá je, ale proč její reportáže neutkvějí v paměti? (Juliana)
 • Německý a anglosaský postoj k "extrémismu" se liší. Jaký by měl být český? (Tomáš Pecina) Pozůstatky minulosti:
 • Václav Klaus: Kompas v nás (František Procházka) Televize:
 • TV 3 potřebuje nového investora (Václav Špaňhel) Globalizační protesty v Praze:
 • Nevalná Partie na Primě (Vlastimil Čich)
 • Z mezinárodních internetových stránek: 26. září 2000: Globální Den akce proti kapitalismu
 • Globalizace nás zotročuje (Slavomír Tesárek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak se připravují aktivisté na zasedání MMF v Praze

  26. září 2000: Globální Den akce proti kapitalismu

  Tento text je v angličtině k dispozici od května letošního roku na adrese
  http://www.urban75.com/Action/s26.html.

  Už se připravuje mnoho skupin z celého světa pro tuto akci, uvědomují si, že kapitalistický systém, založený na vykořisťování lidí, společností a životního prostředí v zájmu zisků několika málo osob, je prvotním zdrojem našich společenských a ekologických problémů.

  26.-28. září budou v Praze pořádat Mezinárodní měnový fond a Světová banka své 55. výroční vrcholné zasedání. Začíná masová mobilizace lidí pro Prahu. 26.září vyjádří národy světa svůj odpor vůči Světové bance, Mezinárodnímu měnovému fondu a jejich politice. Lidé z celého světa se spojí při výrazu solidarity s demonstranty v Praze.

  Evropské místní skupiny se nedávno sešly a plánují celoevropskou mobilizaci do Prahy a tamější decentralizované akce. Myšlenku prodebatovala a podpořila také některá jihoamerická hnutí, která nedávno jednala v Nicaragui. Indická "Národní aliance hnutí lidu" vydala těsně před protesty A16 ve Washingtonu prohlášení, které si můžete přečíst na adrese http://x21.org/s26/calls

  Globální den akce z 26. září je pokračováním úspěchů předchozích globálních Dní akcí proti kapitalismu, které se konaly loni 18. června a  30. listopadu a letos 1. května. S26 bude rozšířením těchto akcí ve stejném duchu. Během těchto Dní se naše sítě rozšířily, mnoho jsme se naučili a byli jsme svědky toho, že se k akcím přidalo mnoho nových lidí. 26. září bude pokračovat tento proces budování silného, odvážného a tvůrčího hnutí obyčejných občanů za společnost, v níž lidé nevykořisťují či neutlačují druhé, komunity či životní prostředí, za společnost, která je založena na solidaritě, spolupráci, demokracii obyčejných lidí a na ekologické udržitelnosti.

  Tak, jak k tomu došlo při předchozích akcích, spojenými silami se jich v tento den účastní lidé z nejrůznějších hnutí a nejrůznějších zemí při protestu proti sociálním politickým a ekonomickým institucím kapitalistického systému - zejména proti Světové bance a MMF.

  Dělníci, nezaměstnaní, studenti, odboráři, rolníci, lidé bez půdy, rybáři, ženské organizace, etnické menšiny, domorodci, míroví aktivisté, ekologičtí aktivisté a další budou spolupracovat navzájem v solidaritě a uvědomí si, že jejich jednotlivá úsilí spolu souvisejí. Okupace a transformace kapitalistického společenského pořádku v tutéž dobu po celém světě v ulicích, na polích, v továrnách, v úřadech, v podnikatelských střediscích, ve finančních čtvrtích posílí společné styky na místní, národní i mezinárodní úrovni.

  Jak tomu bylo i při předchozích takovýchto akcích, tento den bude organizován nehierarchicky, jako decentralizovaná a neformální síť skupin obyčejných lidí, které budou využívat neautoritářských, lidových forem organizace, budou se osvobozovat od sociálních, politických a hospodářských institucí kapitalistického systému a budou usilovat o změny přímo prostřednictvím svých akcí.

  Každou akci bude organizovat samostatně každá skupina, avšak na místní, regionální i celostátní úrovni bude možno vytvářet koalice různých hnutí a skupin. Na místní úrovni může být užitečná strategie, v jejímž rámci budou různé organizace spolupracovat při vytváření atmosféry karnevalu a svátků, jakožto zázemí pro své nejrůznější akce.

  Zde jsou příklady možných akcí: stávky - demonstrace - ježdění městem na kolech ve velkých počtech - karnevaly - pouliční parties - ovládnutí ulic, státních pozemků či úřadů pro nekomerční a pozitivní činnost - pochody - hudba - tanec - projevy - rozdávání letáků - vyvěšování transparentů - distribuce časopisů, vydávaných místními komunitami - pouliční divadlo - budování zahrad - rozdávání potravin zadarmo - posměšné veletrhy - nabízení bezúročných půjček před kancelářemi velkých bank - akce solidarity - demonstrativní obléhání či okupace úřadů - blokády - konfiskace a rozdávání luxusního konzumního zboží - sabotáže, ničení a rozkládání kapitalistické infrastruktury, konfiskace kapitalistického majetku a jeho návrat pracujícím lidem - prohlašování se nezávislými na kapitalistických a autoritářských režimech - zakládání výborů místních komunit a pořádání schůzí před radnicemi - zakládání hospodářských alternativ, jako jsou dělnická družstva - podpora hospodářských alternativ ke kapitalistickým firmám - podpora místní organizace komunit.

  Pokud se plánujete připojit se k tomuto akčnímu dni, dejte ostatním vědět co nejdříve, aby bylo umožněno vytváření sítí a efektivní komunikace. Existuje několik mezinárodních mailing lists, které jsou k dispozici pro otevřenou diskusi a pro koordinaci, viz http://x21.org/resources/

  (...)

  Potřebujeme překladatele, zejména pro zpřístupnění informací o S26 ve všech jazycích, zejména ve španělštině, ve francouzštině, v němčině, v ruštině, v arabštině, v holandštině a v čínštině.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|