úterý 29. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Televize a nejmodernější technologie:
 • TiVo a Replay: Zařízení, které zlikviduje dnešní komerční televizi O Přemyslu Čechovi v  ČT:
 • Bývalí pracovníci PR agentur se nemohou stávat novináři (dialog Michal Donath, Tomáš Pecina) Česká společnost podle průzkumů IVVM:
 • Ó, jak jsme mravní! (Ivan Sosna) Pozoruhodný "okres Bučovice":
 • Nepraktické návrhy ministerstva vnitra na reformu územní správy bez konzultace obyvatel, jichž se to týká Necitlivé zásahy:
 • Postaví Zlín uprostřed funcionalistické architektury supermarket? Česká politika:
 • Olovo a nepřátelé lidstva (Jan Trávníček) Reakce:
 • Češi se nebojí cizinců z těchže důvodů jako východní Němci (Ondřej Čapek)
 • Hřejivé téma objevování Ameriky (Václav Pinkava) Oznámení CET 21:
 • "V. Železný předal ministru financí P. Mertlíkovi materiály o nezákonné investici CME"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Postaví Zlín uprostřed své funkcionalistické architektury supermarket?

  Jiří Bakala

  V současné době se ve Zlíně zřejmě rozhoduje o tom (někdo se domnívá, že je již rozhodnuto!), zda toto město s jedinečnou funkcionalistickou architekturou bude narušeno ne zcela korektně jednajícími podnikavci a jim až nápadně nahrávajícími městskými, v mnoha případech velmi neprofesionálně jednajícími volenými orgány.

  Problém kulminuje ve schválené realizaci výstavby supermarketu s rozlohou prodejní plochy 7000 m čtv. prakticky v centru města, v těsném sousedství "Baťovy vily" na Čepkově, pod apologetickým názvem "multifunkční centrum Eden".

  To vše v době, kdy dopravní situace v centru začíná být neřešitelná a hypotetická řešení jsou nabízena v časovém horizontu spíše desítek let.

  V rámci našeho občanského sdružení vydali místní architekti a  urbanisté několik odborných studií a úvah, které jsme zveřejnili na naší internetové stránce http:// www.zlinweb.cz/ZLgremium/, dále je zde upozornění na některé kulturně historické události,které zůstávají městskými úřady opomenuty - nove na  http://www.ezlin.cz

  P.S. Z materialů na www.zlinweb.cz/ZLgremium je posledni a nejzajímavější článek arch.Šimečka jehož obsah si myslíme, že má nejen zlínskou platnost, a ukazuje způsob jednání mnoha volených úřadů, vládu nevyjímaje.


  Navzdory normální logice bylo rozhodnuto postavit uprostřed Zlína supermarket

  Početná veřejnost a nepočetní zástupci rady a zastupitelstva města se sešli, aby společně projednali návrh změny územního plánu v lokalitě Čepkov. To vše v okamžiku, kdy již pilotovací soupravy razí piloty pro novostavbu, jejíž náležitost v bezprostřední blízkosti centra se právě projednává. Poněkud zvláštní.

  Zástupci radnice informovali přítomné, že posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dopadlo pro rozsáhlou investici příznivě. Splnění požadavků EIA pak bude velmi přísně kontrolováno. Úředníci radnice se zachovali profesionálně.

  Zástupce investora vyzdvihl přínosy výstavby supermarketu v centru města pro město Zlín. Zdůraznil, že posouzení vlivu na životní prostředí zpracovaly na základě objednávky investora a za peníze investora renomované a naprosto nezávislé organizace. Nemůže proto nikdo zpochybňovat jejich objektivitu. Zástupce investora a zároveň realizační stavební firmy se zachoval profesionálně.

  Zpracovatel změny územního plánu popsal původní a dnes ještě stále platnou koncepci územního plánu v území Čepkova. Podrobně se zmínil o podmínkách zadavatele (radnice) pro zpracování změny územního plánu. Kvalifikovaně pak objasnil způsoby prověřování a výsledné závěry o dopadech především dopravních aspektů investice pro centrum města.

  Vysvětlil, že není zcela obvyklé situovat supermarkety v přímém dosahu centra a mnohá města se tomu brání. Existence supermarketů komplikuje dopravní situaci i na dálničních přivaděčích měst. Nicméně dopravní zátěž, kterou každý prosperující market na sebe váže, zvýší podle výpočtů nároky pouze na sedm městských křižovatek centra Zlína.

  Rozšíření - tedy zkapacitnění dvou z nich uhradí investor, jak slíbil. Mimo to zvýšení dopravní zátěže v některých úsecích uliční sítě Zlína zvýší hladinu hluku, která si pak vynutí realizaci protihlukových opatření. Protihlukové bariéry v ulicích města nebo něco na ten způsob. Je potěšující, že při trvalém nárůstu dopravní zátěže v centru postupně poklesne vliv supermarketu k roku 2 010 na pouhých 15 %.

  Není pochyb o tom, že vypočítané hodnoty jsou reálné a výpočty je možné kdykoli zkontrolovat. Podrobně byly popsány také dopady připravované investice, rozsah a náklady nezbytných opatření.

  Projektant návrhu změny územního plánu se zachoval naprosto profesionálně.

  Stavební úřad vysvětlil, že stavební povolení bylo vydáno pro stavbu, která sice respektuje regulační podmínky schválené a proto ještě dnes platné územně plánovací dokumentace a teprve v případě schválení změny územního plánu vydá úřad povolení pro změnu projektu v průběhu výstavby. Na stavbě se ovšem moc nezmění, jedná se pouze a jen o vybourání příček mezi prodejními odděleními.

  Není pochyby o tom, že stavební úřad postupuje zcela profesionálně.

  Z tolika profesionálů v jedné zasedací místnosti jde snad až strach.

  V diskusi padla ovšem určitá fakta.

 • Komplex Čepkov se staví.... O jeho výstavbě bylo rozhodnuto již před rokem. Politická vůle radnice musí překonat pouze několik nepříjemných formalit, mezi které patří veřejné projednání. Komplex má svoji kapacitu a představuje významný dopravní cíl.

 • Pro svoji existenci a prosperitu potřebuje 5-7 tisíc návštěvníků denně a proto nárokuje 1000 parkovacích stání.

 • Zákazníci pochopitelně odněkud přijíždějí, takže příjezdy na parkoviště zvýší nároky na dopravní propustnost křižovatek o 10 - 30 %. Postižených křižovatek ve městě je podle výpočtu sedm.

 • Investor supermarketu se uvolil zainvestovat úpravu dvou křižovatek. Zbývá pět.

 • Každá z těchto investic je patrně naplánována a slíbená, žádná z nich však nebude dokončena do data uvedení supermarketu do provozu.

  Ne, že by tedy radní nevěděli, oni vědí. Vědí, že podporují projekt, který zřejmě řádně zdevastuje zbylou maloobchodní síť centra města. Vědí, že dopravní zatížení ochromí nekompletní a nedobudovanou dopravní síť Zlína v okamžiku, kdy se začnou napříč Zlínem prodírat automobily zákazníků supermarketu.

  Radní a zastupitelé města Zlína budou tvrdit, že nebyli objektivně informováni. Budou možná tvrdit, že nikdy nečetli noviny. Nečetli články, které informují o tom, jak supermarkety decimují místní maloobchod. Budou také tvrdit, že si nevšimli drobné inzerce ve zlínských výkladech v centru - senzační slevy - výprodej. Radní budou tvrdit, že nepostřehli, že kupní síla Zlína má své limity. Radní budou tvrdit, že byli nepříjemně zaskočeni realitou dopravních problémů v centru. Budou také tvrdit, že na investice nemají peníze.

  Není to pravda! Rada města Zlína je velmi dobře informována. Má k dispozici nepoměrně přesnější a ucelenější data, než my, občané. Návrh změny územního plánu popisuje možná nedůsledně, ale celkem věrohodně dopady investice pro město a dodatečné nároky na městský rozpočet. Materiál je oficiální a je k dispozici.

  Nikdo z členů městské rady se nemůže vymlouvat, že neznal fakta. Zná je velmi dobře. Je možné se odkazovat na společnou politickou vůli městské rady. Ostatně, vůli politických stran nebo pouze vůli jejich reprezentantů? Co to je proklamovaná politická vůle? Kdo vlastně nese skutečnou osobní odpovědnost?

  Nic se neděje, za dva roky končí volební období a nová městská rada si s tím určitě nějak poradí. Ostatně rozhodnuto je již dávno. Máme společnou politickou vůli. Rada a zastupitelstvo se společně odeberou přímo ze zasedání, které právě schválilo přípustnost výstavby supermarketu, na obložené chlebíčky rozdávané při jeho slavnostním otevření. Zlínská městská rada se chová naprosto profesionálně - je jí to fuk.

  Ing. arch. Pavel Šimeček • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|