úterý 19. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Protesty v Praze:
 • Názory na globalizaci se mění (Guardian) Věda:
 • Zničí asteroidy Zemi? Sponzorství od tabákových společností:
 • V maďarské Pécsi léčí epidemii nemocí z kouření klinika, kterou financuje západní tabáková společnost. Je to správné? Svět práce:
 • Přestanou existovat kanceláře? Asi ne, ale jejich význam bude víceméně společenský Česká politika:
 • Rozpočet (Ivan Hoffman) Vexikologická společnost:
 • Osud českého národa je zřejmý i z vlajek (František Roček) Reakce:
 • Pane Teplý, z demokracie jste nepochopil nic (Jana Vymazalová) Oznámení:
 • Program "Kontrasummit 2000" (Iniciativa proti ekonomické globalizaci)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pane Teplý, z demokracie jste nepochopil nic

  Jana Vymazalová

  Poněkud mne překvapil příspěvek pana Teplého, jako reakce na článek, který BL převzaly z Observeru.

  Schválně jsem si ten článek pak ještě jednou přečetla, protože ten mi nějak unikl. Jména pana teplého jsem si všimla už v  jakési diskusi o rasismu, která se vedla na stránkách BL, a také jsem si všimla jeho vyloženě rasistických a xenofobních názorů, i když, pokud se dobře pamatuji, tvrdil, že rasistou není. atd. atd.

  Z jeho dnešního dopisu je možné si odvodit jednu zásadní věc - a sice, že pro něj černoši, Asiaté a já nevím, jak ještě jiné lidi než "západní bělochy" nazývá, nejsou rovnocennými lidmi. Již z toho důvodů vlastně žádná diskuse s  ním nemá smysl, a myslím, že by se měl poohlédnout po nějaké jiné platformě, kde by mohl uplatnit své názory - fašistických a rasistických plátků je celá řada, jak v Čechách, tak i zde v Německu, kde žiju, ti by jeho příspěvky jistě rádi uveřejnili. Nepřichází ovšem s ničím novým, a navíc všechno ještě překrucuje, jak se mu to právě hodí.

  Je to skutečně až směšné, při četbě vašeho výplodu, pane Teplý, by se vás člověk mohl zeptat na tolik věcí, když se třeba na konci rozčilujete. kolik je na Slovensku cikánů atd., - no a co jako? Copak vy navrhujete? Všechny vymlátit? A Albánce v Kosovu taky, a vůbec... co se týče sociální podpory, tak také nemáte pravdu, naprostá většina cizinců na Západě zcela normálně pracuje - pravda, většinou dělají ty podřadné práce, které vámi vyzdvihovaní "civilizovaní" běloši dělat nechtějí, a tak ani žádnou podporu nepotřebují.

  To, že při soužití větších etnických skupin vznikají problémy, je jedna věc, a pouze naprostý pitomec by očekával, že žádné nevzniknou. Vy však z pozice "nadřazeného" druhu těm ostatním upíráte právo na všechno.

  Stejně tak se, mimochodem, chovali zástupci z "civilizované" Evropy, kterou nyní podle vás ohrožují barevní, když dorazili do Ameriky nebo Australie. Čemu se divíte, když "barevní" požadují, aby s nimi bylo zacházeno jako s každým jiným normálním člověkem? Desítky let s nimi v Americe obchodovali jako se zvířaty, ještě ve třicátých letech je na jihu beztrestně lynčovali! Kam uvažování podobné vašemu vede, už Evropa jednou v minulém století zažila. nebo snad máme považovat za normální, co se děje dnes na východě Německa? Že tam honí lidí po ulicích jako zvěř? Dokážu si představit vaší odpověď - to SAMOZŘEJMĚ ne, ale.... ale co? Oni si nakonec za to můžou ti černoši, co si tam dovolili vylézt na ulici, sami, ne?

  Co sledujete těmi historkami s vietnamci, také nevím, to nás má jako přivést k tomu, abychom nesnášeli vietnamce? Pokud porušují zákon, mají být stejně potrestání jako jakýkoli jiný občan země a basta. Rozčilujete se, že západní demokracie je ohrožena a degeneruje, ale sám jste z demokracie a právního státu nepochopil nic. Pardon, vy ho chcete jen pro některé.

  Skutečně nevím, z čeho čerpáte to vaše neotřesitelné přesvědčení o vlastní nadřazenosti a kvalitě. Je to dosti nechutné.

  Poznámka JČ: Jaroslav Teplý argumentuje, že "primitivní" obyvatelstvo neevropských zemí nemá mít právo stěhovat se "za blahobytem" do západních zemí a svými podřadnými hodnotami tam rozvrátit evropskou kulturu. Je to, myslím, argumentace dost sporná: zaprvé je zajímavá otázka, do jaké míry má či nemá chudoba zemí třetího světa souvislost s tím, jak tyto země rozvrátila během historie západní civilizace: zadruhé dochází nejpozději v druhé generaci k podstatné asimilaci přistěhovalců: černoši a Asiati, které vidíme v Británii každý den v televizi či v čelných politických či společenských funkcích, jsou zcela distinguovaní Britové.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|