úterý 19. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Protesty v Praze:
 • Názory na globalizaci se mění (Guardian) Věda:
 • Zničí asteroidy Zemi? Sponzorství od tabákových společností:
 • V maďarské Pécsi léčí epidemii nemocí z kouření klinika, kterou financuje západní tabáková společnost. Je to správné? Svět práce:
 • Přestanou existovat kanceláře? Asi ne, ale jejich význam bude víceméně společenský Česká politika:
 • Rozpočet (Ivan Hoffman) Vexikologická společnost:
 • Osud českého národa je zřejmý i z vlajek (František Roček) Reakce:
 • Pane Teplý, z demokracie jste nepochopil nic (Jana Vymazalová) Oznámení:
 • Program "Kontrasummit 2000" (Iniciativa proti ekonomické globalizaci)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • KONTRASUMMIT 2000

  pořádá Iniciativa proti ekonomické globalizaci (INPEG)

  "Otázka ekonomické globalizace"

  Pátek 22. září; 10:00 - 20:00

  OKD Vltavská

  V úvodním dni vystoupí v rámci tohoto tématického bloku řada fundovaných osobností z řad sociologů, politologů či filozofů, které kritizují z rozličných úhlů ekonomickou globalizaci a které nesouhlasí s názorem, že je tento proces krokem, který by lidstvo posunul směrem k svobodě a spravedlnosti .

  10:00 - 10:05

  Zahájení

  10:10 - 11:25

  Silvia Federici; filozofka

  *“Pět set let stačí: Světová banka, krize kapitalismu a boj proti globalizaci.”

  *“500 Years Is Enough. The World Bank, the Capitalist Crisis, and the Struggle Against Globalization.”

  11:30 - 12:45

  Karel Kosík; filozof

  *“Globalizace a záchrana světa”

  *“Globalization and Salvation of the World”

  12:45 - 13:15

  Přestávka

  13:15 - 14:30

  George Caffentzis; filozof

  *“Hnutí proti globalizaci 1985 - 2000: Odkud jsme přišli? Kdo nyní jsme? Kam jdeme?”

  *“The Antiglobalization Movement 1985-2000: Where Do We Come From? Who Are We Now? Where Do We Go To?”

  14:35 - 15:50

  Mark Kingwell; filozof

  *“Vztah ekonomické globalizace a občanství.”

  *“The Relationship Between Economic Globalization And Citizenship” 15:50-16:20

  Přestávka

  16:25 - 17:35

  Walden Bello; sociolog

  *“Praha 2000: cesta k deglobalizovanému světu”

  *“Prague 2000: Toward a Deglobalized World”

  17:40 - 18:55

  Alex Callinicos; politolog

  *“Antikapitalismus v teorii a praxi”

  *“Anticapitalism in Theory And Praxis”

  Sobota 23. září;

  10:00 - 20:00

  KD Domovina

  Druhý den bloku "Otázka ekonomické globalizace" se zaměřuje zejména na dopady ekonomické globalizace na Východní Evropu a na Programy strukturálních úprav (Structural Adjustment Programs - SAP´ s), kterými MMF a SB podmiňují své půjčky rozvojovým zemím (včetně České republiky) a které mají katastrofální dopady jak na sociální postavení pracujících, tak na životní prostředí.

  10:00 - 11:15

  Naomi Klein; novinářka

  *“Jaké je místo Prahy ve vznikajícím globálním odporu”

  *“Where Prague Fits into An Emerging Global Resistance”

  11:20 - 12:35

  Les Levidow, akademický pracovník, redaktor

  *“Neoliberální technologie a kolektivní odpor”

  *“Neoliberal technologies and collective resistance”

  12:40 - 13:55

  Peter Custers; novinář

  *“Role nerostných surovin v občanských válkách v Africe a debata o volném trhu.“ *“Raw Materials in African Civil Wars And the Debate on Free Trade“

  13:55 - 14:15

  Přestávka

  14:15 - 15:30

  Jan Keller; sociolog

  *“Světová banka není malá ani milá. (Problémy rozvoje a modernizace.)”

  *“The World Bank is neither small nor nice. (Problems of development and modernization.)”

  15:35 - 16:50

  Boris Kagarlitsky; politolog

  *“Východní Evropa jako nová periferie”

  *“Eastern Europe As a New Periphery”

  16.50-17:10

  Přestávka

  14:10 - 18:25

  Lóránt Karoly; ekonom

  *“Dopady neoliberalismu podporovaného MMF a Světovou bankou na maďarskou transformaci”

  *“The Impact of IMF and WB Supported Neoliberalism on the Hungarian Transition”

  18:30 - 19:45

  Eric Toussaint; politolog

  *“Od Severu k Jihu, od Západu na Východ: politika strukturálních úprav versus naše alternativy”

  *“From North to South, From West to East: the structural adjustment policy versus our alternatives”

  Neděle 24. září;

  9:00 - 15:00

  KD Domovina

  9:00 - 15:00

  “Povaha ekonomické globalizace. Odkud a kam jdou její kritici?”

  *dvě panelové diskuse (každá v délce cca 2,5 hodiny), na nichž promluví řečníci ze všech tematických bloků

  9:00 - 11:30 - Naomi Klein-Mark Levin-Andrew Flood-Silvia Federici- George Caffentzis-řečník z bloku “Sociální hnutí”

  12:00 - 14:30 - Walden Bello-Boris Kagarlitsky-Alex Callinicos-Lóránt Karoly-aktivista “50 Years Is Enough!”-člen organizace Friends Of the Earth

  "Sociální hnutí"

  Pátek 22. září;

  8:00 - 17:00

  Neděle 24. září;

  8:00 - 17:00

  Kino Aero

  Dva dny v Kinu Aero budou patřit rozličným lidovým sociálním hnutím a odborovým svazům z celého světa: řada z nich přitom spolupracuje v Peoples´ Global Action (PGA; Lidová globální akce) - alianci, která bojuje proti kapitalistické globalizaci za společenské uspořádání postavené na přímé demokracii a zbavené útlaku a vykořisťování.

  Hnutí, která již potvrdila svoji účast na kontrasummitu:

  *Movimento dos Trahalbarodores Rurais Sem Terra (MST), Brazílie

  Masová organizace bezzemků, nejvýznamnější světové hnutí za pozemkovou reformu pomocí přímé akce. Přerozdělilo půdu více než 500ti tisícům rolníků.

  *Confederacion Unica Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino - Coordinadora Nacional Campesina

  Nejvýznamnější rolnické hnutí v Ekvádoru, které se silně podílelo na nenásilném převzetí parlamentu v lednu 2000: tato akce byla protestem proti reformám, které inicioval MMF.

  *Frente nacional de los Trabajadores (FNT), Nicaragua

  Hlavní sdružení odborářských konfederací reprezentující dělníky ze všech ekonomických sektorů.

  *Proceso de Comunidades Negras

  Hnutí černých komunit v Kolumbii; hrálo klíčovou roli při založení Afro - amerického sdružení a je zapojeno v mezinárodním hnutí koordinovaného odporu.

  *Movimento de la Juvented Kuna

  Mládežnické hnutí Kunů z Panamy. Kunové jsou jedni z prvních domorodých lidí, kteří získali samosprávu na začátku dvacátého století.

  *Organizacione s Negras de Centroamerica (ONECA)

  Sdružení černošských komunit ze Střední Ameriky, sekretariát je u organizace Garífunas of Honduras.

  *Guises Montaňa Experimental, Nicaragua

  Organizace usilující o zachování biodiverzity, která hrála významnou roli v hnutí PGA v Jižní Americe.

  *Narmada Bachao Andolan (NBA; Hnutí Zachraňte Narmado)

  Hnutí Adivasis (domorodých Indů) a farmářů ze tří indických území postižených programem “Narmada Valley Development Programme”, který předpokládá stavbu více než 3000 přehrad v jednom údolí. Kvůli dlouho trvající kampani za občanskou neposlušnost vedenou NBA odstoupila Světová banka od financování projektu Sarva Sarovar, jedné z hlavních přehrad celého programu.

  *National Alliance of Peoples Movements

  Indická platforma hnutí zdola (grassroots movement), která se zaměřuje na různá témata (proti stavbě přehrad, práva adivasis, zájmů rybářů atd.).

  *Krishok Federation

  Národní rolnická federace soustřeďující se na problémy malých rolníků a bezzemků a na dopad imperialiastické globalizace a technologie ”Green revolution”.

  *Movement for National Land and Agricultural reform (MONLAR), Sri lanka

  Hnutí za národní pozemkovou a zemědělskou reformu.

  *Policy and Informational Center for International Solidarity

  Nejdůležitější spojení s kampaněmi mezinárodní solidarity v Jižní Koreji.

  *Foundation for an Independent Aoteora

  Národní organizace pro Maorské sebeurčení; organizovala několik velkolepých akcí proti pokračující kolonizaci Aoteory zahraničními investory.

  *Aoteora Educators

  Organizace zodpovědná za  informace a vzdělání uvnitř hnutí Tino Rangatirotanga, hnutí za maorskou suverenitu tvořeného nezávislými skupinami s kmenovými kořeny.

  Hnutí, jejichž účast ještě není potvrzena:

  *Karnataka State farmers Assosciation (KRRS)

  Nejrozsáhlejší hnutí indických rolníků, známých akcemi jako bylo například vypálení polí v Monsanto, zničení Cargillské továrny na semena apod.

  *Garment Workers Unity Forum, Bangladesh

  Hnutí organizující textilní dělníky (většinou ženy) z maquiladoras (továren, kde se látky vyrábí), kteří trpí pravděpodobně největším vykořisťováním práce na světě.

  *Seis Federaciones del Trópico

  V současnosti nejaktivnější hnutí odporu v Bolívii. Iniciovalo nedávnou bitvu o vodu, která zvrátila privatizační plány vlády.

  *Strike commitee of Autonomous University of Mexico

  Jeden z nedávných pozoruhodných příkladů odporu proti SB a MMF v Latinské Americe.

  *Kensington Welfare Rights Union & Poor People´s Economic Human Right

  Campaign

  Organizovali několik pochodů proti bezdomovectví a chudobě v USA.

  *Women in Black

  Hnutí žen proti válce v Jugoslávii.

  "Odbory a hnutí pracujících"

  Sobota 23. září;

  8:00 - 17:00

  Kino Aerov Dopisy na podporu protestů proti MMF, Světové bance a ekonomické globalizaci zaslalo INPEGu mnoho zahraničních odborových svazů a federací a řada z nich bude 26. září pořádat solidární akce ve svých zemích. Tento blok je věnovaný právě otázce dopadů ekonomické globalizace na odborářská práva a životní postavení pracujících. Delegáti jednotlivých organizací budou hovořit o svých zkušenostech, jak nejúčinněji prosazovat zájmy obyčejných lidí proti těm, kteří z ekonomické globalizace profitují nejvíce - nadnárodním korporacím. Vystoupí například člen dokařských odborů (Long shore union, Sailor´ s Union) ze Seattlu Jeff Engels, Andrew Flood z irské anarchistické organizace Workers Solidarity Movement (Hnutí solidarity pracujících), předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek, Andrea Morales z hlavního sdružení odborových konfederací z Nikaraguy Frente nacional de los Trabajadores (FNT), předák lokální pobočky francouzských odborů Confederation General du Travail (CGT) Jean-Luc Dupriez či delegátka Garment Workers Unity Forum - bangladéšského hnutí organizujícího textilní dělníky (převážně ženy) z maquiladoras.

  "Kampaně"

  OKD Vltavská

  Pátek 22. září; 13:00 - 18:00

  Blok věnovaný konkrétním kampaním.

  13:00 - 14:00

  50 Years Is Enough! (Padesát let je dost!)

  14:00 - 18:00

  RCADE (A coalition for An Abolition of External debt) (Koalice za zrušení zahraničního dluhu)

  Anti-maastricht group

  "Ekologický dluh"

  Sobota 23. září;

  9:00 - 18:00

  OKD Vltavská

  Workshop, jehož cílem je analyzovat historii a důsledky ekologického dluhu, který mají průmyslové země k zemím Třetího světa, a seznámit se s případy tohoto dluhu v různých rozvojových zemích.

  Pořádá ekvádorská organizace Friends of Earth (FOE).


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|