úterý 26. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Praha:
 • Plány antikapitalistických demonstrantů zablokovat jednání MMF prozrazeny policii (Daily Telegraph) Zasedání MMF:
 • Likvidovat MMF a Světovou banku je kontraproduktivní (Guardian)
 • Protest a policejní násilí (Inpeg) IVVM:
 • Co si myslí čeští občané o globalizaci a směřování světového vývoje Rada ČT:
 • Miloš Rejchrt, člen Rady ČT si stěžuje Radě na generálního ředitele České televize Základní lidská slušnost:
 • Proč musejí těhotné ženy stát na úřadech? (Daniela Pilařová) Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje UK:
 • Nesouhlasíme se špatným návrhem na vytvoření nových okresů: s tímto projektem ministerstva vnitra nemáme nic společného Oznámení:
 • Program veřejného diskusního fóra a videofestivalu "Jiná zpráva" v úterý 26. září (CEE Bankwatch Network, Milostivé léto a Přátelé Země) Volby v Srbsku:
 • Čekání na výsledek (Ivan Hoffman) Sport a Polsko:
 • Líbat zemi (Ivan Hoffman) Reakce:
 • V Británii jsou také nepříjemní imigrační úředníci (Jan Chleboun)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje UK:

  Nesouhlasíme se špatným návrhem na vytvoření nových okresů

  S tímto špatným projektem ministerstva vnitra nemáme nic společného

  Radim Perlín

  Protoze se mnozi domnivaji, za Katedra socialni geografie a regionalniho rozvoje PrF UK je autorem navrhu vymezeni novych okresu a nektera periodika (i BL) o tom takto informovala, posilame Vam stanovisko katedry k teto smutne kauze.

  Radim Perlín
  Department of Social Geography and Regional Development
  Charles University, Prague
  Czech Republic


  Hlavní metodické nedostatky návrhu správních obvodů obcí III. stupně

  K prohlášení pracovníků katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK je vhodné připojit alespoň několik kritických poznámek k použité metodice výběru a vymezení obvodů obcí III. stupně. Obecně je nezbytné k celému návrhu uvést, že nezohledňuje reálné dojížďkové vazby obyvatelstva a přirozené střediskové působení měst. Avšak i při zjednodušené a jednostranné koncepci návrhu, zohledňující pouze tzv. "dostupnost" středisek, byla použitá metodika v řadě ohledů chybná - viz následující poznámky:

 • Zcela mechanickým způsobem byla stanovena nejdůležitější "hodnota", tj.: celkový počet jednotek (179). Klíčový zde byl jakýsi průměrný územní rozsah, který vycházel z pochybných a nezdůvodněných požadavků (tzv.doporučená dostupnost, koeficient tzv. skutečné vzdálenosti). Zvolený primitivní postup určení celkové četnosti jednotek obsahuje navíc početní chyby: např. nebylo vyloučeno území "nehodnocené" Prahy, nebyly vyloučeny územní duplicity odpovídající průnikům kružnic, chybně byl aplikován koeficient 1,6 vyjadřující poměr tzv. reálné a vzdušné vzdálenosti. Tajemstvím je i použití poloměru 15 km při výpočtu ploch "okruhů", když byl stanoven požadavek kritické vzdálenosti od střediska na 20 km.

 • Hlavním kritériem výběru obcí III. stupně byla jejich populační velikost, a nikoliv velikost střediskových funkcí (počet pracovních příležitostí, rozsahu služeb apod.) Přitom v řadě případů nebyl požadavek výběru populačně největší obce dodržen (např. výběr obce Plasy namísto Kralovic). Zřejmě subjektivně bylo rozhodováno o řadě "výjimek" - nebyly vybrány obce Jirkov a Bílina s více než 15 tisíci obyvateli, ale jiné aglomerované obce této velikosti ano (např. Otrokovice). V důsledku "geometrického", a také subjektivního, rozhodování byla tudíž vybrána města bez významnější střediskové působnosti (např. Čelákovice, Veselí nad Lužnicí, Plasy, Hronov atd.) a vynechána města regionálně významná: např. Rumburk, Hořovice a Lovosice jsou centry spádových regionů s více než 25 tisíci obyvateli.

 • Často zcela nepřirozené bylo vymezení obvodů obcí III. stupně, neboť tzv. teoreticko-matematický model zohledňoval pouze vzdušné vzdálenosti. Uveďme jako příklad zařazení obce Vrané n. Vlt.do obvodu Dobříše.

 • Návrh nepřihlíží k současným hranicím okresů a obvodů tzv. pověřených OÚ. Hranice nových krajů však respektuje stejně jako hranice státu. Přitom právě vymezení krajů, které "muselo" zachovávat hranice často neorganicky vymezených okresů (Svitavy, Děčín apod.) by v souvislosti se zaváděním nových správních obvodů (potažmo okresů) mohlo být vylepšeno (příklad Velké Bíteše nebo Bystřice n. Per. s jasným spádem k Brnu.

  Poznámky zpracoval Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.

  Prohlášení pracovníků Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

  V srpnu tohoto roku zpracovalo Ministerstvo vnitra ČR materiál "První věcná a časová představa II. fáze reformy územní veřejné správy", jehož součástí je i výběr obcí III. stupně a vymezení jejich správních obvodů. V materiálu je uvedeno, že na této regionalizaci spolupracovala Přírodovědecká fakulta UK. Naše katedra se dlouhodobě zabývá výzkumem regionální organizace, takže u mnohých pracovníků veřejné správy i odborníků ve sféře územního a regionálního plánování vzniklo podezření o našem spoluautorství u výše zmíněného materiálu. Množství dotazů nebo přímo kritických odsouzení nás nutí k vydání prohlášení, že ani naše pracoviště, ani jednotliví pracovníci naší katedry nemají s uvedeným návrhem nic společného. Zároveň konstatujeme, že návrh správních obvodů (okresů) nerespektuje skutečnou střediskovou funkci měst a přirozenou dojížďkovou spádovost obyvatelstva. Vyslovujeme proto obavu, že takto nekvalitní materiál může diskreditovat celý proces reformy veřejné správy.

  Projednáno na schůzi katedry dne 14. září 2000.

  RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

  vedoucí katedry • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|