čtvrtek 28. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Svatý Václav - melodrama z desátého století:
 • Václav: "Včera to byl dobrý mejdan" - Boleslav: "A dnes ti posloužím zase takhle" - a udeřil ho mečem Antiglobalizační demonstrace:
 • FInančníci, demonstranti a svatý Václav (Ivan Hoffman)
 • Štěpán Kotrba z pražských ulic v úterý ve 21.30: Regulérní občanská válka Štěpán Kotrba informuje z Václavského náměstí, úterý 22.45:
 • Česká policie užívá civilních provokatérů, oblečených jako anarchisté Západní tisk:
 • V Praze došlo k nepokojům při vrcholné schůzce MMF (Guardian) Informace o demonstracích v Praze v  průběhu včerejšího dne:
 • Úterý 20.30: Reportér EkoListu po šesti hodinách propuštěn
 • Úterý 19.15: Hovoří fotograf Luboš Wišniewski
 • Ekologické a humanitární organizace odsoudily násilné střety v Praze
 • Úterý 15.30: Rozhovor se Štěpánem Kotrbou z linie dotyku demonstranti-policie
 • Úterý 16.30: Redaktor EkoListu zatčen
 • Včerejší Praha: Demonstrace se daly rozdělit na tři části a policie některé nezvládla (Michal Škop) Komentář:
 • Duševní chudoba demonstrantů (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky:
 • Perly českých médií - aneb Není nad to přečíst si poučený komentář v Respektu (Milan Šmíd) Tiskové prohlášení:
 • Jana Dědečková z Rady ČT kritizuje pořad Naostro Televize Nova:
 • Železný nelže a nemá majoritní podíl v CET 21 (Martin Chalupský) O mediální manipulaci
 • Britské listy - udavačův koutek: Jak někdy probíhají redakční rozhodnutí, co bude publikováno v Neviditelném psu (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

  Aktualizace, čtvrtek 28.9. 20.00: Další zprávy o brutalitě české policie

  IMC Praha, Independent Media Centre zveřejnilo ve čtvrtek v podvečer v angličtině další informace o policejní brutalitě:

  Právní tým OPH konstatuje, že v důsledku pražských demonstrací bylo zatčeno více než 829 osob. Podle policejních informací asi 200 lidí z těchto zatčených nejsou čeští občané. Počty zatčených, o nichž bylo IMC informováno, se různí, avšak je zjevné, že byly zatčeny stovky cizinců, celkem však je zatčených cizinců méně než polovina počtu všech zatčených. Jen 20 osob bylo obviněno z trestného činu. 30 osobám ve vězeních byla odepřena potrava, voda a spánek. IMC má zprávy o tom, že lidem byly zlomeny končetiny, vymláceny zuby a stali se terčem sexuálně motivovaného ponižování. Jedna žena má zlomenou páteř. IMC konstatuje, že existují jasné důkazy policejního mučení.

  Aktualizace čtvrtek 28.9., 16.15: Inpeg svědčí o brutalitě české policie

  Iniciativa proti ekonomické globalizaci (INPEG), pořádá tiskovou konferenci na téma policejního násilí.

  Budeme se zabývat násilím na policejních stanicích jako je bití, přivazování lidí ke zdi, sexuální obtěžování a další. Postaveno to bude na svědeckých výpovědích lidí, kteří zažili tyto praktiky osobně a dalších, kteří je měli možnost zahlédnout.

  Tisková konference bude 29.září, 13:00 v mediálním centru INPEGu, Pařížská 9, Pha 1.

  Dále INPEG oznamuje, že v Mediálním centru je celý dnešní den (28.9.) přítomno několik aktivistů, kteří mohou dosvědčit výše uvedené praktiky, není tedy problém je zde zastihnout a vyslechnout si jejich výpovědi, jsou ochotni sdělovat je médiím.

  Více informací Viktor Piorecký, tiskový mluvčí INPEGu, 0604 913925


 • Další důkazy o existenci policejních provokatérů zveřejnily včera Občanské právní hlídky. Britské listy jako první informovaly večer v úterý 26. září o existenci policejních provokatérů. S dalšími informacemi k tomuto problému přišly včera Občanské právní hlídky. Zveřejnily doklady o aktivitách policejních provokatérů a představili novinářům svědka takové události. Mluvčí OPH Marek Veselý řekl, že hlídky shromažďují informace o lidech, kteří se chovali při demonstracích militantně a přesto snadno procházeli policejními kordony. Shromážděné materiály OPH po zpracování předají k prošetření ministerstvu vnitra, dodal. Danica Hrabalová z Komunikačního centra ministerstva vnitra k tomu řekla, že se ministerstvo bude těmito doklady, pokud jí je OPH předají k prošetření, zabývat. Komentovat OPH předváděná svědectví či doklady odmítla s tím, že jde o zprostředkované informace. Jedním z dokumentů, předvedených OPH, byl videozáznam muže, který spolu s anarchisty na Václavském náměstí poblíž sochy sv. Václava rozbíjel výlohu provozovny McDonald`s. Tento muž podle autora videozáznamu Dušana Rosenbauma, který vystoupil na tiskové konferenci OPH jako svědek, později bez problémů prošel policejním kordonem poté, co předložil nějaký průkaz. Veselý však již tuto situaci videokamerou nezachytil, protože mu ji krátce předtím policisté údajně rozbili.

  Jiným případem je muž, který po předložení dokladu prošel policejním kordonem krátce poté, co podle svědků OPH házel dlažebními kostkami na policisty. Veselý poskytl novinářům jeho fotografii k nahlédnutí.

  OPH se podle Veselého hlásí náhodní svědci podobných případů, kdy policisté nechali tyčemi ozbrojené civilisty pohybovat se v prostoru, kam nesměli ani novináři. V jednom případě zaznamenala podobný jev Občanská právní hlídka, uvedl.

  Po zásahu policejní jednotky v úterý v horní části Václavského náměstí tvrdil jeden z policistů, že na rozbíjení výloh se podíleli i lidé oblečení v červených novinářských vestách. Policista řekl, že výlohy rozbíjeli muž a žena na Vinohradské třídě.

 • Policejní prezident Jiří Kolář popřel tvrzení demonstrantů, že zadržení aktivisté strádají. Odpůrci globalizace přišli včera na Staroměstské náměstí vyjádřit se zadrženými solidaritu a žádají jejich propuštění.

  K svátku svatého Václava

  V České republice je dnes poprvé státní svátek, svátek sv. Václava; aktualizujeme proto včerejší vydání Britských listů jen jediným textem se svatováclavskou tematikou.

  Melodrama z 10. století: Václav: "Včera to byl dobrý mejdan" - Boleslav: "A dnes ti posloužím zase takhle" - a udeřil ho mečem - ale Václav ho přemohl

  Neboť mezitím co vzácný mučedník spěchal před jitřní pobožností do chrámu, touže se pomodliti k Bohu Otci co nejskrytěji v pokojíku přesvatého srdce svého, nerušen ještě šumem zástupů, chystá se proti němu úklad ze strany bratrovy a meč je broušen, aby Kristu byla oběť připravena.

  Vstane blahoslavený Václav, jenž se měl státi brzy obětí Kristovou, neboť prahl podle onoho svého svatého obličeje pospíšiti do chrámu.

  Povstanou i připravení úkladníci, totiž jeho bratr s celou svou ozbrojenou četou. A spatřiv bratra, vyvolený vojín boží, chtěje mu díky vzdáti, obejme pažemi jeho šíji, a líbaje ho, pozdraví ho slovy: "Buď stále zdráv, můj bratře, oplývej statky života pozemského i budoucího a ať tebe Kristus přijme k své věčné hostině, jako tys včera mne a mou družinu s takovou štědrostí pohostil." Ale na to on odpověděl zpupně a s posupným pohledem, vytasiv meč, který měl skryt pod pláštěm: "Včera ovšem, jak chvíle toho žádala, jsem tě pohostil, nyní však takto bratr bratru poslouží!" A máchnuv mečem, udeřil ho do hlavy, ale poněvadž toho moc Páně chránila, stěží dokázal, že mu krev vytryskla.

  Neboť hrůzou nad krutostí svého činu byl ten bídník tak ochromen, že i když po druhé udeřil, s údivem shledal, že nedokáže nic, co by bylo hodno silného muže. A tu blahoslavený Václav, zachytiv svou rukou jeho obnažený meč, pravil: "Jak špatně jednáš, že mne zraňuješ!" Když však zpozoroval, že on nikterak neupouští od započatého skutku, konečně ho uchopil, jak někteří praví, a sraziv ho k svým nohám, řekl: "Hle, vidíš ty, jenž ses svým vlastním rozhodnutím zahubil, jako maličké zvířátko bych tě mohl svou rukou rozmáčknouti, ale daleka toho budiž ruka služebníka božího, aby se poskvrnila krví bratrovou." A vrátil bratru meč, který mu odňal, a maje ruku od něho již krví potřísněnu, rychle spěchal ke kostelu.

  Více o tom v prvním příspěvku dnešních Britských listů.


  Aktualizace, středa 27.9. 22.00: "Brutalita proti zadrženým"

  Na stránce http://prague.indymedia.org/, která systematicky sleduje vývoj událostí v Praze za poslední dny, je v angličtině tato zpráva, ze středy 27.9., 20.31 hod. (uvádíme bez záruky): Máme ověřené zprávy o nesmírné brutalitě ve vězeních. Proti lidem ve vězeních je používán [slzný] plyn, jsou biti, svazováni a sexuálně obtěžováni. Na lidi, kteří "vypadají" jako demonstranti, ze náhodně v ulicích zaměřuje policie. Ministerstvo přerušilo spolupráci s OPH - s právními pozorovateli. V současnosti vzniká velká party na Staroměstském náměstí.

  Aktualizace, středa 27.9, 21.00: Psychóza v České republice:

  Poznamenává Tomáš Pecina: Jedním slovem psychóza. Nova uvedla, že informaci o provokatérech, zveřejněnou na Internetu, si anarchisti vymysleli sami. Záběr z BBC, na kterém policisté kopou do demonstranta ležícího na zemi, ani jedna česká televize neuvedla.

  Aktualizace, středa 27.9., 16.30 hodin:

  Tomáš Pecina ze středu Prahy:

  Před chvíli jsem byl v Anglické ulici, všude kolem jsou policejní kordony, poněkud nelogicky utvořené, protože některé z nich jsou tvořeny policisty bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Počet demonstrantů v okolí náměstí Míru je ale nižší než 500, domnívám se, takže policisté jsou zhruba v dvojnásobné přesile. V 15.30 policisté všechny kordony uvolnili a stáhli své jednotky, demonstranti na náměstí Míru pokračují v demonstraci. Po městě se pohybuje velké množství anarchistů, českých i zahraničních, takže je jasné, že na rozdíl od včerejška zvolili jinou taktiku a vydávají se na místo nikoliv organizovaně, ale v malých skupinkách. Tomáš Pecina, Britské listy, Praha.

  Aktualizace, středa 27.9., 14.00 hodin: Fotografie ze včerejších pražských výtržností

  (Středa, 14.15: Na pražském Náměstí míru se policie připravovala k zatýkání. Náměstí Míru zdá se hermeticky uzavřela. Fotograf Luboš Wišniewski byl varován, aby se nepřibližoval více než na pět metrů k policejním kordonům, jinak se stane obětí zásahu.)

 • Ve spolupráci se Štěpánem Kotrbou a agenturou Tendence zde (kliknutím na ikonu se dostanete do archívu starších, případně i novějších snímků - najdete jich tam ze včerejška velké množství) zveřejňujeme každý den nové fotografie z pražských antiglobalizačních protestů (Každou fotku zvětšíte kliknutím na ni; fotky mají popisky, které se objeví, když na jejich malou verzi přesunete myš):
  E-PHOTO OF PRAGUE S26
  global ANTIGLOBAL <>
  sobota 23.9.  neděle 24.9.  pondělí 25.9.  úterý 26.9.  středa 27.9.  

  úterý 26.9. - dramatická situace v centru Prahy
  © foto: Luboš Wišniewski jr. (W)
  © foto: Štěpán Kotrba (K)
  Přidejte ikonu na své stránky
  Podmínky užití díla
  end user licence agreement
  další informace najdete na těchto stránkách:

  • České Noviny  ČTK
  • GLOBALIZACE - ECN
  • INPEG
  • NESEHNUTÍ
  • Bretton Woods Project
  • Global Day of Action S26
  • Českomoravská konfederace odborových svazů
  • IMF - MMF
  Co se bude dít?

  ČN: Program akcí
  INPEG: Countersummit 2000 22.-24.9.
  ČN: Nahlášená shromáždění v Praze
  Bankwatch: Program akcí
 • Protiglobalizační demonstrace degenerovaly během včerejška v násilí. Přinášíme k tomu celou řadu textů, včetně reportáží z různých míst Prahy v různou dobu. Znepokojující je zjištění Štěpána Kotrby ze včerejška pozdního večera, že totiž česká policie užívá civilních provokatérů, oblečených jako anarchisté. V druhém článku dnešních Britských listů o tom Kotrba konstatuje toto:

  V Opletalově ulici 16 je skrytý prostor policie, kde funguje jednotka zhruba patnácti maskovaných jedinců, kteří vystupují jako anarchisti, Jsou to naprosto skrytí, tajní policisté bez čísel, bez ničeho. Jejich oblečení je kanady, džíny, vytahané svetry, palestina přes obličej. Vypadá to na zvláštní jednotky ministerstva vnitra, pod ochranou uniformovaných policistů přiváděli tři zatčené do auta, a rozbíhali se za dalším lovem. Kolega Luboš Wišniewski byl svědkem toho, že se jeden z těchto lidí násilí aktivně účastnil.

  Poznámka TP: Technika provokatérů není nová, byla použita už několikrát na pražských street party. Policie ji používá proto, aby mohla ospravedlnit ostrý zásah vedený většinou proti větší skupině demonstrantů - kritizoval to před dvěma lety i Český helsinský výbor.

  Můj pocit z včerejšího dne není vůbec dobrý, policistům často ujížděly nervy, bylo vidět, že nevědí, co přesně by měli v určité krizové situaci dělat. Mnozí se nechovali jako profesionálové, ale jako zbabělci.

  Hodnotíme-li celou akci ze širšího hlediska, ministerstvo vnitra vyšlo ze zásahu dost špatně: obyvatele Prahy 4 omezilo nejrůznějšími opatřeními daleko víc, než bylo nezbytně nutné, a bezpečnost osob a majetku nakonec nezajistilo.

  Na základě předchozích zkušeností předpokládám, že vedení nyní dovolí policistům, aby se na demonstrantech "pomstili" za zraněné kolegy, jak přímou odplatou v ulicích, tak týráním zadržených osob. "Optimistická" varianta zní, že cizince nechají na pokoji a biti budou jen Češi.

  Poznámka JČ: Doufejme, že tristní zkušenosti s demonstracemi jen dále neposílí uzavřenost a semknutost českého národa vůči "nepřátelskému" vnějšímu světu. (Ondřej Neff v dnešním Neviditelném psu už z konfliktu dělá boj "našich" hrdinných policistů s "cizími" anarchisty.) - Vyvolávání nacionalistických nálad ale asi není na místě.

 • Proč nereagovala Česká televize na události v Praze mimořádným vysíláním? Stížnost Jany Dědečkové.

  Česká televize
  Generální ředitel D.Chmelíček
  27.9.2000
  11:49

  Vážený pane řediteli,

  dovoluji si vznášet kritickou námitku k současnému profesionálnímu přístupu Redakce zpravodajství k událostem v Praze. Zatímco komerční televize Nova přinášela během včerejšího dne mimořádné zpravodajství a rovněž zařadila aktuální pořad na dané téma, veřejnoprávní ČT se striktně držela svého programu, aniž by byla schopna reagovat na vzniklou a předpokládanou situaci.Již během včerejšího dne měla ČT přinášet informace občanům z mimořádného studia. Měla plnit svou roli veřejnoprávního média a informovat občany, kteří v souvislosti s očekávanými událostmi vyjeli z Prahy a informace jsou nesmírně důležité nejen pro ně, ale i pro všechny občany naší republiky.Dnešní první mimořádné zpravodajství přináší RZ až ve 14 hod. a to pokládám za trestuhodné. Lidé, kteří jsou ubytování u nás se z obav a nedostatku informací chtěji vracet do Prahy a nabídnout policistům svou pomoc.Jestli své znepokojení stejně pociťují i další lidé , bude se Praha zmítat v naprostém chaosu.

  Žádám Vás proto o urychlené zjednání nápravy a informování občanů tak, jak přísluší veřejnoprávnímu vysílání.

  S pozdravem,

  J.Dědečková,

  členka Rady ČT

  Poznámka TP: Nejsmutnější na tom je, že lidé už od Klepetkova týmu ani nic jiného neočekávají: základním zdrojem přesného a pohotového zpravodajství se pro ně stala Nova.

 • INPEG terčem anonymního vyhrožování. Informuje Viktor Piorecký:

  Iniciativa proti ekonomicke globalizaci oznamuje, ze jejim aktivistum je neznamymi pachateli vyhrozovano.

  Konkretne mluvci INPEGu Viktor Piorecky obdrzel textovou zpravu na mobilni telefon, poslanou z internetu. Zprava zni doslova:

  Dnes ti zapalime v  (jmeno obce) obydli a vymlatime okna takze ulice (jmeno ulice a cislo domu), tes se ty zfetovanej debile! Jsi mrtvej!

  V zavorkach je udana spravna adresa i s cislem domu.

  Uvedena zprava vsak neni zdaleka jedina, po vcerejsich udalostech se na telefonech obou tiskovych mluvcich objevuji SMSky, ktere vyhrozuji zabitim, ci ublizenim na zdravi, vulgarnosti a jine vylevy.

  Dale byla INPEGu hackerskym utokem premenena internetova stranka.

 • Lidové rozhořčení. Matka Jana Čulíka, MUDr Hana Čulíková, lékařka v důchodu (72), žijící v centru Prahy, si přeje učinit toto prohlášení, které pravděpodobně vyjadřuje názory mnohých Pražanů:

  Patřím ke generaci, která prožila válku, nedostatek potravin, strach z pronásledování a zatemnění. Jako sedmnáctiletá jssem se účastnila jako pomocná zdravotnice českého povstání v Praze. Situace v Praze mi nyní bohužel opět připomněla toto období. Otázka zní: proč ti mladí lidé rozbíjejí výlohy a zapalují auta a mlátí policajty, kteří jim nic neudělali? Aby se zviditelnili? Aby se nějak zabavili? Prý si jejich protestů nikdo nevšímá. Proto musejí ničit Prahu a cizí majetek? My jsme myslím mírumilovný národ. Snad si to nemusíme nechat líbit. Co kdyby ti mladí lidé, místo vymlacování výloh šli pomoci těm chudým a strádajícím do Afriky. Bylo by to užitečnější a jejich pomoc by byla jistě vítaná a prospěšná.

 • Proč by se nemohla ničit města? Píše Pavel Šumichrast:

  Když se ničí pralesy a životní prostředí, proč by se nemohla ničit města? Nevidím jediný rozumný důvod.

 • Ne vždycky se policisté chovali vůči občanům slušně. Svědčí Pavel Kubů:

  Včera 26.9.00 jsem šel kolem 22:00 na návštěvu ke kamarádce, která bydlí nedaleko výstaviště. Díky Zemanovu mecheche pro přátele finančníky jsem musel spolu se svými dvěma kamarády a jednou kamarádkou vystoupit z metra už na Florenci. Když se z reproduktoru soupravy ozvalo, že vlak končí ve stanici Florenc, vzpoměl jsem si mlhavě na článek z Tučňáku (PR tiskovina MČ Praha 4), ve kterém tuším starostka Prahy 4 ujišťovala občany, že nedojde k přerušení provozu na trase metra C. Neříkej hop dokud nepřeskočíš.

  Od Florence jsme se vydali k Hiltonu a chtěli jsme přejít po mostě do Holešovic. Trochu nás překvapil kordon policistů v normálních uniformách, kteří lemovali celý chodník podél Hiltonu. Stáli asi v 0,5 m rozestupech na obrubníku. Přešli jsme raději na zelenou a klidným krokem šli po zcela volném 2m širokém chodníku za policisty. Asi tak po 30m nám dva (zřejmě velitelé?) zastoupili cestu a jeden nás slovy "Na silnici!!!" a pohybem ruky vykázal na tří proudovou silnici, kde tou dobou byl ještě čilý provoz.

  Ohradil jsem se, že tam jezdí dost aut. Odpověď byla prostá: "Na silnici!!!". Vstoupili jste tedy dle nařízení policie do jízdní dráhy a pokračovali k řece. Dalších 150m, které jsme museli projít po rušné silnici kolem policistů zcela bezdůvodně blokujících chodník, nás provázely nadávky hajzle, zmrde, čůráku, kreténe, kamarádka se dozvěděla, že je špinavá kurva a schytali jsme i několik dobře mířených plivanců. Dlužno dodat, že většina nadávek byla pronášena s moravským akcentem.

  Chápu policisty, kteří museli od rána zasahovat proti demonstracím, jež podle nedělního vyjádření ministra Grosse v pořadu Na ostro v řadách policie asi předpokládal jen málokdo, že jsou večer unavení a jejich psychika toho má za celý den také dost. Chápu, že se ani na chvíle odpočinku netěší při představě studených kavalců v prostorách připomínajících ubytovny ilegálních imigrantů. Nechápu proč si ale svou frustraci vybíjejí na náhodných kolemjdoucích mladších 30 let. Já ani jeden z mých přátel jsme během úterního běsu na policisty neútočili!! Přesto oni zaútočili na nás, byť jen plivanci a hrubými urážkami, zato v přesile cca 100 ku 4.

  Věřte, že v daný moment jsem měl řitní otvor velice úzký a nevěděl jestli dříve uhýbat před projíždějícími auty nebo před plivanci od policistů. To vše jen proto, že jsme šli kolem objektu, který měla policie hlídat. Možná se pletu, ale stanné právo zatím nikdo nevyhlásil. Nebo snad ano?

 • Britské listy jsou zaujaté proti policii. Píše Milan Hejl:

  Myslim ze prani videt policii co nejhure je otcem Vasi dnesni poznamky o udajnych policejnich provokaterech. I mne jako naprostemu laikovi je jasne, ze cilem policie je dostat z davu nejagresivnejsi utocniky. Dost tezko si umim predstavit, ze se do rozzureneho davu vydavaji v uniforme ... Vy ano?

  Nikdo neni dokonaly, ale myslim ze tentokrat to policie zvladla mnohem lepe nez bych cekal. A co se tyce buzerace lidi bydlicich kolem Kongresoveho centra - kamaradka bydlici pod Vysehradem mi dnes rano rekla, ze je za ni vdecna a ze poprve v zivote jednoznacne sympatizuje s policii.

 • Nevhodné soustředění na demonstrace? Konstatuje Mirek Vachek:

  Vazeny pane Culiku, s poslednimi udalostmi a jejich komentari ve mne sili pocit, ze se medialni pozornost venuje vecem mene dulezitym. Misto diskuse o ucelnosti existence MMF a SB zabiraji nasi mozkovou kapacitu detailni zpravy o demonstracich a radeni nekolika individui. Zastanci a obdivovatele MMF a SB si nic lepsiho nemohli prat. Media jsou zaplnena bulvarem, diskuse skoncena, obe zminene instituce beze zmen, verejne mineni postaveno proti vsem odpurcum bez rozdilu. Manipuluje nekdo s nami nebo mame tak spatne novinare?

  Poznámka JČ: Musím se trochu postavit na stranu novinářů: výtržnosti v Praze jsou přirozeně zprávou a musejí se dostat do sdělovacích prostředků. Nesmí se ovšem zapomínat na celý konext. Na Západě proběhla a dále probíhá diskuse o účelnosti MMF a Světové banky, a sami jejich představitelé přiznávají (viz dnešní článek v BL z Guardianu, kde se hovoří nejen o násilnostech, ale i o debatě o účelnosti těchto organizací), že je nutno tyto organizace zreformovat. Této diskuse by, bohužel nebylo, kdyby nebylo těchto opakovaných násilností. (V žádném případě ty násilnosti neschvaluji. Je otázka, do jaké míry jsou důsledkem sofistikované a úmyslné koordinace odpůrců MMF a Světové banky a do jaké míry jsou jen záminkou pro nesmyslné ničení pro lidi, kteří se dali dohromady prostřednicvím internetu.) Je pravda, že v českém kontextu neproběhla hlubší diskuse o roli MMF a Světové banky, sdělovací prostředky se soustředily na hrozby před "násilníky", a nyní mohou pociťovat zadostiučinění. Britské listy se alespoň trochu pokoušely suplovat nedostatek této diskuse shrnováním článků z  britského tisku (otevřete-li si na internetu například deník Daily Telegraph na jeho zpravodajství z Prahy, u článku jsou uváděny linky na nejdůležitější součásti obecnější diskuse o MMF a Světové bance) - viz Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby. Dovolte mi vyjádřit poněkud cynický názor: v poklidném českém kontextu jistě působí výtržnosti demonstrantů v Praze šokujícím dojmem, ale vnější svět je zvyklý na daleko horší věci. V Praze snad nikdo (ne že bych si to přál!) nepřišel při těchto výtržnostech o život. Srovnejme to s opakovanými bombovými atentáty IRA na nejrůznějších místech Velké Británie nebo jiných útočníků (viz nedávný bombový atentát na homosexuální restauraci v londýnském Soho, při němž zahynula celá řada lidí). A i nad těmi zvěrstvy pokrčí v současnosti mediálně otupělý svět rameny... Vždyť vidí v televizi tolik simulovaného násilí, že ho trocha skutečné krve nevyvede z míry.

  Poznámka TP: Ne že bych se chtěl zastávat BBC (utrhla si včera v Praze pořádnou ostudu, když nepochopila agenturní zprávu, že Praha 4 požaduje pomoc armády, a udělala z  toho hotovou věc - vojsko táhne na Prahu), ale v jejích zprávách byl vždy věnován prostor nejen násilnostem, ale i tomu, proti čemu demonstranti protestují. Mám trochu obavy, aby české strany s nacionalistickým elektorátem (ODS, KSČM, zčásti i KDU-ČSL) nevyužily zjitřených emocí k prosazení pendrekového zákona II.

 • Finančníci bez aut. Poznamenává Jiří Guth:

  Připomeňme, že hlavním cílem demonstrantů včera v Praze byla blokáda Kongresového centra. Někteří tzv. bankéři opravdu měli problémy s odjezdem - když použili stříbrné mercedesy. Většina však použila elegantnější řešení a odjela zvláštními vlaky metra. Bez aut! Bohužel je k tomu přiměla až hrozba pouličních bitev. Proč se ale třeba z hotelu Hilton (na Florenci, kousek od stanice metra C) nedopravují do Kongresového centra metrem pravidelně? Klidně jim přeju zvláštní vlaky nebo alespoň zvláštní vagóny.

  V dosavadní sedmileté historii se “účinnost” Dne bez aut v České republice jen pomalu zvyšuje. Copak se svých plechovek dokážeme vzdát jen pod hrozbou násilí?

 • Podrobný přehled událostí v Praze za celý den, chronologie vždy po několika minutách, je na adrese http://www.mfdnes.cz/mmf_online.htm


 • Jak je to s šedesátiprocentním podílem Vladimíra Železného v CET 21. Někteří čtenáři poukázali na to, že nynější šedesátiprocentní podíl Vladimíra Železného neodpovídá jeho původnímu finančnímu vkladu. To je pravda, jenže původní finanční vklad do firmy nemá naprosto nic společného s tím, kdo nyní má jaký podíl v této firmě. Následovaly totiž složité majetkové přesuny (o nichž Britské listy průběžně informovaly) a nynější stav je výsledkem. Důležité je, jak se zdá, že není pravda, když Železný tvrdí, že nemá ve společnosti CET 21 majoritní vliv. Psali jsme o tom včera.

 • Komu byla v r. 1993 udělena licence TV Nova. Soubor důležitých dokumentů z RRTV, z nichž zřejmě vyplývá, že právní předchůdce firmy CME, společnost CEDC, se přímo podílel na správním řízení v rámci udělování licence pro TV Nova (na rozdíl od Vladimíra Železného), je v Britských listech na tomto místě.

 • Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|